"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Rapport fra en besat bydel

2. november 2005 - Artikel - af A. Nielsen og Lars Hedegaard

Hizb ut-Tahrir på Ritt Bjerregaards liste
Socialdemokratisk kandidat til Københavns Borgerrepræsentation deltog i rabiate arrangementer.

 

En stemme på Sikandar Malik Siddique, der er socialdemokratisk kandidat til Københavns Borgerrepræsentation ved kommunalvalget den 15. november, er "en stemme for bedre integration gennem dialog". Det fremgår af Siddiques præsentation på de københavnske socialdemokraters hjemmeside.

Sappho kan i dag afsløre, at et kryds ved Siddique efter al sandsynlighed også er et kryds ved den rabiate muslimske organisation Hizb ut-Tahrir, der går ind for at oprette et kalifat styret efter 1400-gamle principper, og hvor der hverken er ytringsfrihed, demokrati, retssikkerhed eller rettigheder for kvinder og vantro.

Hidtil har Hizb ut-Tahrir altid hævdet, at disse tilstande ikke skulle indføres i Danmark, men at man udelukkende havde fjerne egne i Nærorienten i tankerne. Danskerne havde altså ingen grund til at blive nervøse over organisationens agitation og store indflydelse på specielt den muslimske ungdom på Nørrebro i København.

Noget tyder imidlertid på, at Hizb ut-Tahrir nu også søger direkte indflydelse på dansk politik - og at Sikandar Malik Siddique er udset som en rambuk for disse bestræbelser.

Til Sappho oplyser flere kilder med intimt kendskab til det ekstremistiske miljø på Nørrebro, at den 19-årige socialdemokratiske politiker med pakistansk baggrund er blevet iagttaget ved to Hizb ut-Tahrir-arrangementer. Det drejer sig om bevægelsens massemøde i Nørrebrohallen den 24. oktober 2001, hvor omkring 1000 begejstrede tilhængere afviste enhver tanke om integration i det danske samfund. Ved den lejlighed var han i øvrigt ledsaget af sin bror Gohar.

Kilder, der i årevis har kendt Sikandar Malik Siddique, har også observeret ham som deltager i Hizb ut-Tahrirs massedemonstration den 16. april 2004 fra Nørrebro Station til Skt. Hans Torv. Undervejs blev der råbt ekstremistiske slagord mod demokratiet, USA og Israel, og på Skt. Hans Torv opildnede Hizb ut-Tahrirs talsmand Fadi Adullatif og den danske konvertit Musa Kronholt mængden med trusler om "store lidelser" til danske firmaer, der samarbejder med amerikanerne.

På sin præsentationsside for Socialdemokraterne meddeler Siddique, at han har arbejdet som frivillig gadeplansmedarbejder, og til Sappho siger han, at det ikke har været som led i noget formelt projekt. Han har bare været på gaden i kvarteret omkring Blågårds Plads i København for at gøre en indsats for de unge.

Siddique oplyser, at han har været medlem af DSU i ca. halvandet år.

Adspurgt om sit forhold til Hizb ut-Tahrir siger han, at det er irrelevant, da han stiller op som lokalpolitiker på Nørrebro. Han benægter ikke at have været til stede ved de to Hizb ut-Tahrir-arrangementer.

Sappho har forgæves søgt at indhente en kommentar fra Socialdemokraternes spidskandidat til det københavnske kommunalvalg Ritt Bjerregaard, men hun har ikke besvaret vores telefonopkald.

Bjerregaard havde heller ingen kommentar, da Sappho 15.10. kunne berette om den socialdemokratiske borgerrepræsentant Hamid El Moustis forsøg på at få skuespilleren Farshad Kholghi fjernet som konferencier ved Frederiksberg Kommunes integrationsdag med henvisning til, at Kholghi har kritiseret islam.

(A. Nielsen er et pseudonym)
Supplerende research af Lars Hedegaard

9.11.2005:

BERIGTIGELSE:
På foranledning af forespørgsler fra flere journalister skal jeg hermed dementere påstanden om, at jeg skulle være medlem af Hizb-ut-tahrir. Jeg er ikke og har aldrig været medlem af bemeldte organisation. Deres program er antidemokratisk. Jeg går stærkt ind for demokrati og er en aktiv del af demokratiet, hvilket understreges af, at jeg stiller op ved et demokratisk valg til Københavns Borgerrepræsentation.

Misforståelsen er tilsyneladende opstået, fordi jeg på et tidspunkt har været tilhører ved en åben konference i Nørrebrohallen arrangeret af Hizb-ut-tahrir, hvor også en række journalister var til stede. Mit ærinde ved konferencen var alene at erfare, hvad organisationen står for.

Med venlig hilsen
Sikandar Malik Siddique

SVAR:
Sapphos redaktion fastholder artiklens oplysninger, idet vi gør opmærksom på, at den ikke indeholder nogen påstand om, at Sikandar Malik Siddique er eller har været medlem af Hizb ut-Tahrir.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg