"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Pressemeddelelse: Socialtilsynets påtænkte fjernelse af Jaleh Tavakolis plejebarn er magtfordrejning og et angreb på ytringsfriheden

20. marts 2019 - Artikel - af Trykkefrihedsselskabet

Trykkefrihedsselskabet mener, at det er udtryk for magtfordrejning og en grov krænkelse af forfatter og debattør Jaleh Tavakolis ytringsfrihed, når Socialtilsynet truer med at fjerne familiens 8-årige plejedatter med den begrundelse, at hun har delt en henrettelsesvideo og deltaget i den offentlige debat. Det minder om politisk forfølgelse:

”Socialtilsynet splitter en velfungerende familie og river en 8-årige pige ud af sine trygge rammer på baggrund af en utilstedelig politisering af de kriterier, der skal tillægges vægt, når man skal vurdere, om en plejefamilie er kvalificeret” udtaler selskabets formand, Aia Fog.

Socialtilsynet henviser til, at Jaleh Tavakoli er sigtet for at overtræde straffelovens § 264 d, fordi hun har delt halshugningsvideoen fra Marokko og skriver i sin agterskrivelse, at det er en bestemmelse med et objektivt gerningsindhold, så det alene er afgørende, at Jaleh Tavakoli har delt videoen.

Men det kan Socialtilsynet ikke bare lægge til grund, mener Trykkefrihedsselskabets formand: ”Det er alene op til domstolene at afgøre skyldsspørgsmålet. Og når der er tvivl om skyldsspørgsmålet, må forvaltningen lægge til grund, at Jaleh Tavakoli er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Alt andet er grov magtfordrejning.”

Socialtilsynet henviser desuden til, at Jaleh Tavakolis deltagelse i den offentlige debat kan "kompromittere din rolle som plejeforælder." Og at Jaleh Tavakoli ikke er den ""digitale rollemodel" en plejeforælder skal kunne være". Det er endvidere ifølge Socialtilsynet en skærpende omstændighed, at Jaleh Tavakoli har delt videoen, når hendes familie har beskyttet adresse.

”Der er ingen lovhjemmel til at stoppe Jaleh Tavakolis godkendelse som plejeforælder eller for at antage at hun er uegnet som plejeforælder, fordi hun deltager i den offentlige debat. Det er usagligt, politiserende og udtryk for magtfordrejning. Og det er en klar krænkelse af Jaleh Tavakolis ytringsfrihed, som Trykkefrihedsselskabet på det skarpeste tager afstand fra.” siger selskabets formand, Aia Fog, og tilføjer: ”Det ligner til forveksling en politisk motiveret straffeaktion mod Jaleh Tavakolis pga. hendes politiske holdninger.”

Ud over disse principielle forhold, viser Socialtilsynet i sin politiske afgørelse en kynisk mangel på hensyn til barnets tarv. Et barns tryghed og trivsel i en plejefamilie er ikke afhængig af forældrenes engagement i den offentlige debat, men af om plejeforældrene kan skabe kærlige og trygge rammer og en stabil voksenkontakt, og der er på intet tidspunkt rejst tvivl om plejeforældrenes evne til at skabe kærlige og trygge rammer om plejebarnets opvækst.

På Trykkefrihedsselskabets vegne,

Aia Fog, formand.

Torben Mark Pedersen, næstformand

Lone Nørgaard, næstformand

 

For yderligere information: Kontakt Aia Fog på tlf.: 28 96 40 24

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg