"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Pressemeddelelse: Deling af halshugningsvideoen fra Marokko var i offentlighedens interesse

20. marts 2019 - Artikel - af Trykkefrihedsseslskabet

Hensynet til offentlighedens interesse i at kende de faktiske omstændigheder omkring terrordrabene på den danske og norske pige i Marokko i december 2018 bør veje tungere end hensynet til afdøde. Det mener Trykkefrihedsselskabet, der derfor også mener, at de 12, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 d, herunder Jaleh Tavakoli, bør frifindes, hvis der rejses tiltale imod dem.

Straffelovens § 264 d beskytter private forhold, der "åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden". Derfor må det, der i en konkret sag kan forlanges unddraget offentligheden afvejes mod hensynet til, hvad der er i den offentlige interesse. Og i en sag om politisk-religiøst motiveret terror, der har en stor nyhedsværdi og var meget omtalt i den offentlige debat, må hensynet til den offentlige interesse veje tungere.

Halshugningsvideoen blev delt på et tidspunkt, hvor både myndigheder og medier fortiede de faktiske omstændigheder omkring terrordrabene. Flere medier skrev om, at pigerne var “døde med skader på halsen”, men fortiede, at en af pigerne havde fået hovedet skåret af på islamisk vis, hvilket der var beviser for på daværende tidspunkt.

”Det er i offentlighedens interesse at kende sandheden om terrorangreb begået mod danskere. Det er hverken myndigheders prærogativ ellers mediers opgave på formynderisk vis at “skåne” offentligheden fra at kende sandheden. Misinformation skaber en forvrænget virkelighedsopfattelse og dermed et misvisende grundlag for den demokratiske meningsdannelse på et vigtigt område.” siger Trykkefrihedsselskabets næstformand, Torben Mark Pedersen, og fortsætter:

”Det er også i offentlighedens interesse at blive gjort opmærksom på, hvordan myndigheder og mainstreammedier fortiede vigtige oplysninger i forbindelse med dette islamiske terrorangreb, ligesom oplysninger om gerningsmænd ofte forties af både myndigheder og medier i sager om anden alvorlig kriminalitet.”

Offentliggørelsen af videoen tjente begge disse formål. Både hensynet til offentlighedens interesse i at få retvisende og rettidig information om, hvad der faktisk skete i Marokko, og hensynet til kendskabet til myndighedernes og mediernes fortielser, bør i den konkrete sag veje tungere end hensynet til den afdøde. Det var derfor efter Trykkefrihedsselskabets opfattelse berettiget at dele den modbydelige halshugningsvideo, og det burde være straffrit.

På Trykkefrihedsseslskabet vegne

Aia Fog, formand

Torben Mark Pedersen, næstformand

Lone Nørgaard, næstformand

 

For yderligere information kontakt Torben Mark Pedersen, tlf. 31 14 42 10

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg