"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Præsten flygter fra Tingbjerg

6. oktober 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Hærværk, indbrud og chikanerier. Tingbjerg Kirkes præst er fraflyttet sin embedsbolig efter gentagne tilfælde af chikane, og menighedsrådet har sat præsteboligen til salg.

Den københavnske bydel Tingbjerg er et monument over en tid, hvor man var overbevist om, at man kunne planlægge sig til et bedre samfund. Men arkitekt Steen Eiler Rasmussens vision om en velfungerende by i byen er endt som et levende mareridt for Tingbjergs præst Ulrich Vogel.

Efter flere års chikane herunder indbrud, hærværk og flaskekast mod præsteboligen ved Tingbjerg Kirke har kirkens præst Ulrich Vogel valgt at smide håndklædet i ringen og fraflytte sin embedsbolig, og da Tingbjerg Kirkes menighedsråd ikke gør sig nogen forhåbninger om at lokke kommende præster til at bosætte sig i den uroplagede københavnske bydel, har menighedsrådet besluttet at frasælge Tingbjerg Kirkes præstebolig. Boligen er derfor udbudt til salg.

Det er et drastisk skridt, da det i Danmark er ganske usædvanligt, at præstens embedsbolig ikke ligger i det sogn, som præsten er tilknyttet. Noget tilsvarende gør sig ifølge Sappho's oplysninger kun gældende i Gellerup ved Århus, hvor præsteboligen heller ikke ligger i sognet.

Præst Ulrich Vogel er overfor Sappho meget lidt meddelsom om situationen i Tingbjerg og sin fraflytning af Tingbjerg Kirkes embedsbolig.

"Jeg er slet ikke interesseret i at give nogen oplysninger i den sag," siger Ulrich Vogel til Sappho, inden præsten lægger røret på.

Da Sappho ringer op igen, er præsten endnu mere kortfattet:

"Ingen kommentarer."

Hvorefter røret ryger på.

Da Sappho prøver igen, tager præst Ulrich Vogel ikke længere sin telefon.

Politi: Indbrud og hærværk

Menighedsrådsformand Eva Bundgaard fra Tingbjerg Kirke er en smule mere meddelsom end kirkens fåmælte præst:

"Ulrich Vogel er fraflyttet ejendommen, fordi hans bolig (Tingbjerg Kirkes præstebolig, red.) igennem længere tid har været udsat for gentagne tyverier og hærværk," fortæller Eva Bundgaard til Sappho. Derudover har menighedsrådsformanden ingen yderligere kommentarer.

Hvilke episoder menighedsrådsformand Eva Bundgaard refererer til, kan man få en ide om ved for eksempel at læse Lokalavisen Vanløse Posten. I en notits i avisen dateret 20. august 2009, der citerer fra det lokale politis politirapport, fremgår det, at Ulrich Vogels embedsbolig har været udsat for indbrud og hærværk:

"Præsteboligen ved Tingbjerg kirke har været udsat for både indbrud og hærværk. Søndag den 16. august, i tidsrummet mellem 13.15 og 19.30, har en eller flere knust en rude og derved skaffet sig adgang til præsteboligen, hvor alt er blevet gennemrodet og flere genstande er blevet ødelagt. Der er blevet stjålet PCere, en alarmnøgle til kirken og et ur. Politiet vil meget gerne høre fra folk der kan have set eller hørt noget i denne forbindelse."

Af Lokalavisen Brønshøj Postens notits "POLITI rapporten" dateret 1. april 2009 fremgår følgende:

"Smed med flasker. Torsdag den 26. marts blev der smidt med både flasker og lysstofrør mod præsteboligen på Langhusvej. Her bor præsten fra Tingbjerg Kirke."

Hærværk mod kirkens flagstang

Af Lokalavisen Vanløse Postens notits "POLITI rapporten" fremgår 6. august 2009 følgende:

"Hærværk. Tingbjerg kirke var onsdag kl. ca. 11.00 udsat for en del hærværk . Det var nu ikke selve kirken, men bl.a.
flagstangen og nogle træer det gik ud over. Flagstangen blev knækket og nogle træer forsøgt afbrændt."

Hos Brønshøj-Husum Nærpoliti, der dækker Tingbjerg, bekræfter man, at der har været flere hændelser omkring Tingbjerg Kirke og kirkens embedsbolig. Hvor mange var nærpolitiet ikke kommet til klarhed over, da Sappho var i kontakt med Brønshøj-Husum Nærpoliti.

Dør skal mures til

Conny Agnes Remmer, der er medlem af Tingbjerg Kirkes menighedsråd, bekræfter, at præst Ulrich Vogel fraflytter sin embedsbolig som følge af omfattende chikane.

"Ulrich (Vogel, red.) flyttede for 14 dage siden. Han er blevet chikaneret og har haft indbrud i præsteboligen utallige gange. Desuden har der været hærværk på tøj og sager i Ulrichs bolig. Det er ikke noget dejligt kvarter," siger Conny Agnes Remmer til Sappho.

Conny Agnes Remmer oplyser endvidere, at en dør i præsteboligen, der i øjeblikket fører fra præsteboligen og ind til kirkekontoret, skal mures til, inden præsteboligen kan sælges. Det arbejde vil ifølge Conny Agnes Remmer blive udført snarest, så salget af præsteboligen kan blive effektueret.

Året har været præget af store udgifter i forbindelse med indbrud og tyveri

Af Tingbjerg Kirkes kirkeblad, der kan læses på kirkens hjemmeside, fremgår det af nummeret, der bærer titlen "Apr. - juli 2009", at kirken har haft store udgifter i forbindelse med indbrud og tyveri i præsteboligen:

"Ellers har året hidtil været præget af store udgifter i forbindelse med indbrud og tyveri i præsteboligen, der medførte en udskiftning af samtlige af kirkens og præsteboligens nøgler samt en modernisering af det alarmanlæg, der sikrer kirkens bygninger."

Præst: Spændt stemning

Hvem, der står bag chikanen af Tingbjerg Kirkes præst, står ikke klart. Men i et interview med Kristeligt Dagblad ("Danske ghettoer klarer sig på trods af krisen",  06.02.2006) omtaler præst Ulrich Vogel en til tider spændt stemning mellem Tingbjerg Kirke og Tingbjerg-områdets beboere med muslimsk baggrund:

"Vi har i forvejen af og til en spændt stemning imellem os, men den er ikke blevet værre i kølvandet på sagen om tegningerne (Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, red.). I virkeligheden tror jeg, at det bunder i, at mange muslimer har en vilje til at være en del af det danske samfund."

"Social skævhed og en konstant tilflytning af fremmede"

I Dagbladet Information ("Samling på Tingbjerg", 12.02.1998) refereres en prædiken af Ulrich Vogel således:

"...45 af de faste kirkegængere lytter til sognepræst Ulrich Vogels prædiken: 'Folk er ved at få nok af en udvikling, hvor social skævhed følges ad med en konstant tilflytning af fremmede,' prædiker præsten med sin tyske indvandreraccent (Ulrich Vogel stammer fra Tyskland, red.) og tegner et Tingbjerg-billede i dystre farver. Han taler om 'vores betrængte bydel', om 'opgivenhed', om 'tiltagende ghettodannelse' og om de ældre beboeres 'skræk og rædsel'. Men også om, at det 'kristent set' ikke kan betyde, 'at man ønsker dem, man har det svært med, langt bort'. 'Det gælder om at vende udviklingen, mens tid er. Amen,' siger Ulrich Vogel , hvorefter menigheden synger nummer 068 i Tingbjerg Kirkes Sangbog: 'Herre, du vandrer forsoningens vej, selv både flygtning og fredløs' og nummer 092 'Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok'. Da gudstjenesten slutter ved 20-tiden, bevæger de 45 ­mest ældre ­kirkegængere sig ind bag foldevæggen til mødelokalet, hvor de forenes med de mødedeltagere, der ikke har deltaget i gudstjenesten."

Det er banderne, der har ødelagt det

Mens præst Ulrich Vogel i dag i modsætning til i 1998 er tavs om problemerne i Tingbjerg, tager tidligere formand for Tingbjerg Kirkes menighedsråd Bodil Feliciotti, der i tidens løb har skrevet flere kronikker sammen med Ulrich Vogel, som den eneste bladet fra munden.

"Det er en skrækkelig udvikling at være vidne til. Kirken (Tingbjerg Kirke, red.) har været mit halve liv, og nu skal vi opleve det her. Det er banderne, der har ødelagt det," siger Bodil Feliciotti.


Læs også Sappho's artikel om Gellerup Kirke, der de senest otte år har betalt lokale vagter for at sikre kirkens ansatte og de lokale kirkegængere mod chikane

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg