"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Nej til forbud mod paraboler

31. oktober 2010 - Artikel - af Lars Hedegaard, formand for Trykkefrihedsselskabet

Trykkefrihedsselskabet siger nej til forbud mod paraboler og TV-kanaler. Lad os i stedet få en debat om den virkelige trussel mod friheden

Overblik over konsekvenserne

Efter flere årtiers massiv muslimsk indvandring til Danmark har vi et ret godt overblik over konsekvenserne: ghettoer, parallelsamfund, nye typer af kriminalitet, et voldsomt pres på velfærdsstaten og alle offentlige institutioner, indførelsen af tankekategorier, der har været ukendte i landet i flere århundreder. Pres på selve den grundlovssikrede orden og vore tilkæmpede frihedsrettigheder.

Netop den muslimske indvandring må nævnes ved navn, selv om regering, politikere og meningsdannere gør alt hvad de kan for ikke at snakke om den. De foretrækker i stedet at tale om indvandring i det hele taget, om "etniske minoriteter", "to-sprogede", "de fremmede" osv. Det er som om de vil bilde os ind, at al indvandring er en belastning for landet, selv om de udmærket ved, hvor skoen trykker.

Fast historisk grund under kampen for ytringsfrihed

Det har været Trykkefrihedsselskabets adelsmærke, lige siden vi trådte frem i foråret 2005, at vi har kaldt en spade for en spade, og at vi har forholdt os til historiske erfaringer og begivenheder i den virkelige verden. Det har været den faste grund under vores kamp for ytringsfriheden.

Når vi historisk har kunnet konstatere, at islams udbredelse uvægerligt i land efter land har medført et pres på ytringsfriheden, fordi islam ikke rummer nogen ret til ytringsfrihed, har vi ikke tøvet med at sige det.

Jeg kan hverken historisk eller aktuelt komme på et eneste muslimsk-domineret land med en ytringsfrihed, som den vi har kendt i Danmark og Vesten. Og jeg ser ingen grund til at antage andet, end at ytringsfriheden, og dermed friheden i det hele taget, vil blive undermineret i Danmark og resten af Vesten i takt med islams udbredelse. Tvært imod tyder alle hidtidige erfaringer med muslimsk indvandring på, at det netop forholder sig sådan.

Jeg har sagt det åbent, og vi bliver ved med at sige det. 

Nej til forbud mod paraboler

Man kan på samme måde forlange klar tale fra mig som formand for Trykkefrihedsselskabet, når Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard nu foreslår først forbud mod paraboler i Vollsmose og senere sendeforbud for arabiske tv-kanaler, der kan modtages i Danmark.

Jeg siger nej. Jeg vil ikke støtte den slags forbud. Ligesom Trykkefrihedsselskabet tidligere har sagt nej til f.eks. et forbud mod Koranen og et generelt forbud mod opførelse af moskeer.

Hvis muslimer i Vollsmose og andre danske ghettoer vil bruge deres tid på at se arabiske udsendelser fulde af antisemitisme, antivestlig propaganda. krav om Israels udslettelse og overvejelser om, hvordan man bedst kan overmande Vesten for at få indført Allahs lov, skal de have ret til det.

Jeg ser Pia Kjærsgaards seneste udmeldinger som et desperat nødskrig, som et resultat af at den hidtil førte indvandrings- og integrationspolitik i forhold til muslimer har slået fejl. Det ved enhver politiker. Desværre tør ingen af dem ˆ lige med undtagelse af Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ˆ tale åbent om det. 

Listen omkring den varme grød

Pia Kjærsgaard skal have ros for sit mod, selv om jeg ikke kan støtte hendes forslag. De andre, der lister uden om det egentlige problem som katten om den varme grød, mens de taler uendeligt om multikultur, globaliseringens nødvendighed, islam som fredens religion, skulle skamme sig. Vi har ikke valgt dem for at de skulle udbrede varm luft, men for at de skulle påtage sig forsvaret af friheden.

Alle medlemmer af Folketinget har afgivet en højtidelig erklæring om, at de vil overholde Grundloven. Hvis de sidder med hænderne i skødet, når den grundlovssikrede orden bliver undermineret i den virkelige verden, har de et problem. Det har vi andre også.

Hvorfor her?

Som sagt skal indbyggerne i Vollsmose nyde deres fulde frihed til at indhente de informationer, de efterspørger. Det ligger inden for rammerne af ytrings- og informationsfriheden. På den anden side må andre af landets indbyggere have ret til at spørge, om disse al-Jazeera- og al-Arabiya-konsumenter nødvendigvis behøver at have bopæl her i landet.

Hvorfor skal de være her, hvis deres hjerte hænger ved en islamisk ideologi, der forbyder enhver tanke om integration i Danmark? Skal vi acceptere en fortsat strøm af mennesker, som erfaringsmæssigt ikke vil have noget med os at gøre, men hvis gud forpligter dem til at påtvinge os deres ufrihed?

Her er vi ved problemets kerne. Det er denne virkelige trussel mod friheden, vi skal diskutere, i stedet for forbud mod parabolantenner og hadskabende TV-stationer.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg