"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Nej tak til arabisk friskole i landsby

2. februar 2011 - Artikel - af Helle Baldersbæk

Helle Baldersbæk

Helle Baldersbæk fortæller historien om en lille fynsk landsby, der sagde nej tak til islamisk friskole med dertil hørende fremtidig moske.

Lettet lilleputby

De trækker vejret lettet i lilleputbyen en halv snes kilometer fra Odense. Byrådet i Kerteminde Kommune har netop sagt nej til, at en arabisk familiefond må etablere friskole i den lille by med omkring 400 indbyggere. Beslutningen blev mødt med klapsalver fra de tætpakkede tilhørspladser.

Det vil sige, at det ikke var hele byrådet, der vendte tommelen nedad, for Socialdemokrater og SF’ere ville med glæde have givet den arabiske familiefond lov til at etablere friskole med op mod 200 elever i den lille by.

Et flertal bestående af borgmester Sonja Rasmussen (Løsgænger) i spidsen, DF, Borgerlisten, konservative og Venstre stemte imod. Dermed må familiefonden finde et andet sted at etablere skole.

En halv snes kilometer udenfor Odense mod Nyborg ligger to små landsbyer. Marslev Stationsby og Marslev Kirkeby. Byerne ligger adskilt af hovedvejen.

I gamle dage når man kørte med bumletoget mellem Odense og Nyborg, standsede toget i Marslev Stationsby. I dag er byen endestation for gamle veterantog.

Marslev Kirkeby med den gamle middelalderkirke, der har rødder tilbage til 1100-tallets begyndelse og med den smukke katekismus-altertavle fra 1400-årene, levede et meget stille liv indtil midten af 90’erne, hvor en stor udstykning blev byggemodnet og grundene solgt.

I løbet af få år voksede en lille by i byen op. Parcelhuskvarteret rummede unge mennesker, der fik børn, der skulle i børnehave og senere i skole. I nærheden ligger Birkende – ja lige netop den Birkende, hvor en lille plovdreng gik og sang under sky på tavebondens ager – Vejruplund og Bækskov.

Marslev Skole rummer cirka 150 elever fra 0. til og med sjette klasse. De ældre elever samles i overbygningen på Nymarksskolen tæt på Kerteminde.

Det var i sensommeren, at den første snak om friskole dukkede op. Midt i byen ligger der nogle ualmindeligt smukke bygninger. Oprindeligt rummede bygningerne byens skole, men i takt med den almindelige udvikling i både Marslev og nabobebyggelserne blev den nuværende Marslev Skole bygget.

Bygningerne blev overtaget af virksomheden Jørgen Kruuse, der har specialiseret sig i udstyr til dyrlæger, men rammerne blev for små, så virksomheden er rykket ud til motorvejsafkørslen, og dermed stod byens mest markante bygning tom.

Familiefonden i kulissen

Så dukkede Roseskolen op på firmamentet. Skolen havde forgæves søgt lokaler i Odense-området, og Kruuses bygning i Marslev ville egne sig godt. Temmelig godt, for Marslev ligger blot et stenkast fra Vollsmose, og det ville ikke være utænkeligt, hvis en del af den planlagte friskoles elever ville komme fra netop Vollsmose

Bag friskoleplanerne stod den såkaldte Familie Fond, der er stiftet i 2007 af Islamisk Information og Rådgivningscenter på Fyn. Formanden hedder Mohamed Al Khaled Samha. Han er også kendt under et andet navn, nemlig som imam Abu Bashar.

Han var en af de imamer, der rejste til Mellemøsten med en stak tegninger, og for dem, der kan genkalde sig billederne fra dengang, så var det ham, der meget ivrigt viste billedet af den franske klovn med grisetrynen.

På et borgermøde i Marslev, hvor der var lige så mange tilhørere som indbyggere i byen, forklarede familiefonden, at den planlagte friskole skulle være en helt almindelig friskole, hvor danske børn også var velkomne, for der skulle undervises i dansk og alle de andre traditionelle danske skolefag. Og så skulle der bygges et fritidscenter, som alle skulle kunne bruge.

Borgerprotester

Kerteminde Kommune udarbejdede et lokalplanforslag, og den borgergruppe, der blev nedsat, kunne aflevere 1.688 underskrifter fra borgere, der sagde nej til friskoleplanerne. 510 af dem bosat i Marslevs postnummer-distrikt – i realiteten næsten alle.

Debatten har bølget for eller imod skolen. For herregud, hvad skulle det betyde med en friskole, når den var for alle, lød det fra den ene fløj, mens andre hævdede, at der allerede lå planer for at bygge en moske i forbindelse med skolen. Som nabo til kirken.

Den planlagte moske er nok en vingeskudt and, men det virker unægtelig mærkeligt, hvis en imam, der samlede kjortlen omkring knæene og ikke kunne komme hurtigt nok til Mellemøsten for at vise, hvilke væmmelige tegninger, muslimer i Danmark måtte tåle, hvis de købte og læste en dansk avis, skulle understøtte den danske friskoletradition og endvidere acceptere, at penge fra muslimske lande skulle finansiere danske lærere, der ville kunne finde på at undervise i vederstyggeligheder som seksualitet, demokrati og kvinders rettigheder.

Racismekortet er slidt i hjørnerne i denne sag. Dansk bondeghetto bliver Marslev betegnet efter byrådets afgørelse af dem, der gerne så lidt mere mellemfolkelig forståelse.

Bondeghetto?

Tja. Nåhh. Næh. For Marslev ligner en masse andre småbyer, der med tiden har fået karakter af soveby med parcelhusbyggeri, børnehave, underskole, idrætsforening, hvor ungerne går til gymnastik eller fodbold.

Som plovdrengen fra Birkende ”sejred med ånden i hjertefolkets hær” har hans nutidige naboer sagt nej tak til at lade en fremmed kultur tage plads i en lilleputby.

Kommentarer

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg