"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Myndighedernes behandling af Steen Raaschou er magtfordrejning af værste skuffe

25. juni 2020 - Artikel - af Aia Fog

Det er i sig selv helt uhørt, at en fredelig, ustraffet pensionist skal afhentes af 5 betjente og underkastes forhør, ransagning og beslaglæggelse for et gerningsindhold, som end ikke med den bedste vilje står mål med den behandling Steen Raaschou blev udsat for. Nu føjer myndighederne så yderligere spot til den skade, de allerede har forvoldt ved at underkaste Steen Raaschou en ydmygende undersøgelse af hans private forhold.

Det er over et år siden, at blogger, forfatter og debattør Jaleh Tavakoli modtog Socialtilsynets meddelelse om, at myndighederne agtede at fjerne hendes dengang 8-årige plejedatter

Det er næsten lige så lang tid siden, at 5 (fem!) bevæbnede betjente vækkede bloggeren Steen Raaschou kl. 6.30 om morgenen, lagde ham i håndjern, beslaglagde hans computere og kørte ham til Bellahøj Politistation, hvor de tog mundskrab for at sikre sig hans DNA.

Nogenlunde samme forløb kunne journalisten Jeppe Juhl berette at han var udsat for.

Baggrunden for disse myndighedsovergreb var den samme, nemlig at de tre skulle have delt en drabsvideo, som tre marokkanske islamister havde optaget af deres mord på to unge kvinder – en dansk og en norsk – der var på vandretur i de marokkanske bjerge. Faktisk er det dog kun Jaleh Tavakoli, der med sikkerhed kan angive delingen af drabsvideoen som direkte årsag til, at hun nu kæmper for at få lov til at beholde sin plejedatter, for hverken Steen Raaschou eller Jeppe Juhl har angiveligt fået anden forklaring end den ene af de fem betjente gav Steen Raaschou, da de hev ham ud af sengen i maj sidste år, hvilket var overtrædelse af straffelovens § 264d, der har følgende ordlyd: ” Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed.”

Det skal nævnes, at Jeppe Juhl aldrig har delt videoen og at Steen Raaschou vist alene har delt et link til et link

Siden er Steen Raaschou dog blevet holdt i uvidenhed og har måttet leve i uvished om og hvad politiet ville gøre. Og uvisheden har været så meget større al den stund, at han endnu ikke har fået sine computere tilbage.

Nu har han så modtaget et brev fra Kriminalforsorgen, der starter med et højst upassende ”Hej Steen” (sic!) og derefter en meddelelse om, at anklagemyndigheden har bedt om at få lavet en personundersøgelse af ham og vil han aftale en tid for et 1-2 timers møde. Det mere end antydes, at det vil få negativ betydning for, hvordan retten efterfølgende vil vurdere hans sag, hvis han ikke medvirker frivilligt.

En personundersøgelse er et voldsomt angreb på privatlivets fred, da den indebærer ”…en nærmere undersøgelsen vedrørende sigtedes personlige forhold, herunder navnlig hans tidligere og nuværende forhold i hjem, skole og arbejde samt hans legemlige og åndelige tilstand.”

Det er i sig selv helt uhørt, at en fredelig, ustraffet pensionist skal afhentes af 5 betjente og underkastes forhør, ransagning og beslaglæggelse for et gerningsindhold, som end ikke med den bedste vilje står mål med den behandling Steen Raaschou blev udsat for. Nu føjer myndighederne så yderligere spot til den skade, de allerede har forvoldt ved at underkaste Steen Raaschou en ydmygende undersøgelse af hans private forhold. Og for hvad? En hurtig gennemgang af de oplysninger anklagemyndigheden allerede har på ham vil jo til overflod give retten svar på alle relevante spørgsmål i forhold til hans private forhold og arbejdsevne.

Det er svært at se denne sag som andet end statens chikane af en borger båret af politiske motiver. Det er det, der hedder magtfordrejning på forvaltningssprog – oven i købet af værste skuffe, for det giver ubehagelige mindelser om DDR-tidens Stasi-metoder.

Og så er det i øvrigt værd at bemærke, at der ikke er en eneste, der indtil videre har løftet et øjenbryn over de tusindvis af delinger af drabsvideoen af George Floyd, som i disse uger kører i båndsløjfe på alverdens medier.

 

 

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg