"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Mikkel Danielsens artikel i Berlingske markerer et nyt lavpunkt i viderekolportering af britiske mediers løgne

4. februar 2020 - Artikel - af Michael Pihl og Aia Fog

Danielsens artikel om Tommy Robinson er nærmest en direkte viderekolportering af de værste usandheder, som offentliggøres om Tommy Robinson særlig i den engelske presse, og derfor tager vi endnu en omgang fejlretning, for det er ikke godt, når fagligt svage journalister ukritisk planker dele af deres historier fra den udenlandske presse, og Danielsens artikel er i en dansk sammenhæng i særklasse fyldt med fejlfyldte manipulationer.

Det har nærmest været overvældende at skulle forholde os til den strøm af usandheder, manipulationer og fordrejninger af fakta om Tommy Robinson, som de danske mainstreammedier har sendt i hovedet på os og den den undrende offentlighed, efter at Trykkefrihedsselskabet tildelte ham selskabets ytringsfrihedspris, Sapphoprisen,

Vi har efter bedste evne forsøgt at korrigere de mest graverende fejl og tilbagevise de mest groteske påstande, men det har i vidt omfang været som at tale til en dør: der er desværre ikke den store vilje i den danske journaliststand til at sætte sig ind i fænomenet Tommy Robinson og forstå sammenhængen mellem hans baggrund og fortid og hans enorme indsats for det frie ord. På et eller andet tidspunkt må man slå en streg i sandet og komme videre, og det tidspunkt var vi faktisk kommet til, for vi har presserende opgaver, der venter på os.

Men så kom weekendens artikel i Berlingske ”En vred mand banker på døren…”. Den er skrevet af Mikkel Danielsen, som tydeligvis heller ikke vil forholde sig nøgternt til fakta. Danielsens artikel om Tommy Robinson er nærmest en direkte viderekolportering af de værste usandheder, som offentliggøres om Tommy Robinson særlig i den engelske presse, og derfor tager vi endnu en omgang fejlretning, for det er ikke godt, når fagligt svage journalister ukritisk planker dele af deres historier fra den udenlandske presse, og Danielsens artikel er i en dansk sammenhæng i særklasse fyldt med fejlfyldte manipulationer. Derfor denne korrigering af Mikkel Danielsens værste usandheder og fordrejninger:

Direkte falske nyheder:

  1. Danielsen kalder Tommy Robinson ”højreekstrem”, hvilket ikke er en sandfærdig betegnelse af Robinsons synspunkter. Robinson er nationalkonservativ og islamkritisk, men har socialpolitiske holdninger, der kan kaldes socialdemokratiske. Danielsen gør altså det samme som journalistkollegaen Hans Skovgaard Andersen, at han ligestiller religions-og islamkritik med ”højreekstremisme”. Det er dybt useriøst.

  2. Danielsens redegørelse for Jamal-sagen om et skoleoverfald på en syrisk dreng gør en del ud af, hvordan Robinson brugte en kilde med forkerte oplysninger og Danielsen fortæller, hvordan Robinson selv indrømmede og erkendte denne fejl. Hvad Danielsen ikke fortæller læserne er imidlertid, at flere vidner er trådt frem med oplysninger, der tegner et billede af den syriske Jamal som ikke fremstår som nogen forfulgt uskyldighed. Familien til den 16-årige dreng, som hældte vand over syreren er i øvrigt blevet truet til at forlade deres hjem af lokale bander. Det fortæller Danielsen dog ikke noget om.

  3. Danielsen betegner det canadiske medie Rebel Media, som et medier, der promoverer ”konspirationsteorier”. Rebel Media drives af den canadiske jøde Ezra Levant, der bedriver en mediekritisk og regeringskritisk journalistik, men har aldrig fremsat nogle ”konspirationsteorier”.

  4. Danielsen skriver at Robinson i sin reportage fra en voldtægtssag i Leeds i maj 2018 skulle have opfordret ”sine følgere til at chikanere og forfølge de tiltalte, mens sagen stadig var i gang”. Det er direkte usandt. Robinson opfordrede medier og journalister til at skrive om de implicerede voldtægtsforbrydere, men har aldrig opfordret til at ”forfølge” nogen.

  5. Danielsen hævdet at Robinsons reportage fra voldtægtssagen i Leeds i maj 2018 skulle have resulteret i at ”hele sagen var ved at kollapse, fordi Tommy Robinsons udtalelser kunne have påvirket juryen”. Transkriptioner fra sagen i Leeds viser imidlertid at dommer Marson ikke vurderede at Robinsons reportage udsatte sagen for risiko for at kollapse og at juryen og nævningenes arbejde desuden var færdigt og afsluttet, da Robinson lavede sin reportage. Intet af dette fortæller Danielsen i sin artikel.

  6. Danielsen fortæller om, hvordan Tommy Robinson opsøgte Antifatilhængeren og journalisten MIke Stuchbery på dennes privatadresse, men Danielsen undlader at fortælle baggrunden: At Stuchbery blev opsøgt af Robinson, fordi han ville have en forklaring på, hvorfor Stuchbery havde sendt en Antifabølle til hans hjem, hvor denne antifabølle på video fremsatte dødstrusler mod Robinsons børn: ”For resten Tommy, jeg vil hakke dine børn i småstykker!” – ser man på video Stuchberys medsammensvorne udtale til Tommy Robsinson. Intet af dette fortæller Danielsen imidlertid.

  7. Danielsen hævder at terroristen Darren Osborne skulle have korresponderet direkte med Tommy Robinson og at han var inspireret af Robinson til et terrorangreb. Det er en grov løgn. Der er ingen korrespondance mellem Robinson og Osborne og det citat, som Danielsen hævder skulle stamme fra Robinson stammede i virkeligheden fra en BBC-dokumentarfilm om Manchester terrorangrebet i 2017. Danielsen kunne lige så godt hævde at Darren Osborne skulle have været inspireret til sit terrorangreb af journalisterne bag en BBC-dokumentarfilm. Danielsen hævdet at Robinson skulle have retfædiggjort Darren Osbornes terrorangreb mod en moske i England, hvilket også er en grov løgn. Tommy Robinson har fordømt Osbornes angreb og har aldrig støttet vold eller opfordret til vold mod nogen.

Det var ganske mange, grove fordrejninger og usandheder i én artikel. Det går simpelthen ikke, at journalisternes vidensniveau er så lavt og deres research så ringe, at de vildleder læserne. Derfor vil vi i Trykkefrihedsselskabet overveje hvilke oplysende og pædagogiske tiltag, der kan virke fremmende for journalisternes forståelse og interesse for sandheden.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg