"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Mette Frederiksen: Alle skal tage medansvar for folkeskolen (2005)

13. maj 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

Socialdemokraternes familie- og socialordfører Mette Frederiksen er havnet i politisk modvind, efter at det er kommet frem, at hun har sat sin datter Ida Feline i 1. klasse i privatskolen Hareskovens Lilleskole i Hareskovby i stedet for at benytte den lokale folkeskole nær familiens hjem i Ballerup. 

Mette Frederiksen var i 2005, da hun endnu ikke havde børn i den skolepligtige alder, en svoren tilhænger af folkeskolen. I januar 2005 skrev hun, at alle har et ansvar for, at folkeskolen fungerer, og at det ikke nytter, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole, så snart der er problemer i folkeskolen. I stedet for at tage børnene ud af folkeskolen skulle man ifølge Frederiksen blive og tage kampen op og kæmpe for at forbedre skolens faglighed og miljø.

En del af Mette Frederiksens daværende synspunkter har været citeret i uddrag i dagspressen, men Sappho har af Mette Frederiksen fået tilladelse til at gengive Frederiksens tekst om den danske folkeskole fra 24. januar 2005 i sin helhed.

Sappho giver ordet til Mette Frederiksen anno 2005:

Alle skal tage medansvar for folkeskolen

Der skal rettes op på problemerne i folkeskolen. Det skal ske hurtigst muligt, for jo længere vi venter, des flere børn lader vi i stikken. Men det er både politikere, lærere og forældres ansvar, at vi får en velfungerende folkeskole.

Den nye PISA-rapport viser, at 18 procent af danske unge ikke kan læse ordentligt, når de forlader folkeskolen. 18 procent! Det er efter min mening et katastrofalt højt tal. For det betyder faktisk, at 18 procent af danske unge står uden de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For børn af indvandrere er tallene endnu mere skræmmende. Hver anden indvandrerdreng, der forlader folkeskolen i København, har en nærmest håbløs fremtid i sigte, fordi de ikke kan læse, skrive og regne på en ordentlig måde.

Det er intet mindre end en national tragedie, at vi på den måde svigter så mange unge mennesker. Vi må se i øjnene, at store dele af vores uddannelsespolitik har fejlet. Jeg mener, at den danske folkeskole har en række unikke egenskaber, og jeg har stor respekt for lærere og deres arbejde. Alligevel skal der satses på folkeskolen. Ellers svigter vi de svageste børn. Vi svigter vores ambition, om at alle skal have lige muligheder for at nå deres mål, uanset hvilken familie de kommer fra.

Ingen børn må forlade folkeskolen, uden der er gjort alt for, at de kan læse og skrive på et rimeligt niveau. Derfor er der brug for en investering i fremtidens folkeskole. Læreruddannelsen skal ændres, så de studerende får et højere fagligt niveau og bliver væsentlig bedre rustet til de mange udfordringer i folkeskolen. For det er ikke kun elevernes faglighed, men også deres sociale kompetence, der skal styrkes. Skolen skal udvikle børnene til kompetente voksne. De skal kunne læse, regne, stave, undre sig, stille spørgsmål, analysere, vurdere, tage stilling, samarbejde, og tilegne sig ny viden. Og så måske vigtigst af alt: skolen skal sikre, at børn udvikler deres lyst til at lære resten af livet. Særligt krop og bevægelse skal i centrum. I dag bevæger vores børn sig simpelthen for lidt.

Folkeskolen skal have et økonomisk løft. Til materialer, faciliteter og efteruddannelse af lærerne. Også skal vi have sat fokus på forældrenes rolle også. En stor del af ansvaret for at folkeskolen fungerer ligger hos os forældre. Det nytter simpelthen ikke, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole så snart der er problemer i folkeskolen. Alle har et ansvar for at folkeskolen fungerer. Det betyder altså, at man bliver nødt til at blive og tage kampen op – melde sig ind i skolebestyrelsen om nødvendigt – og kæmpe for at forbedre skolens faglighed og miljø, i stedet for at tage børnene ud af skolen. Forældre må også tage ansvar for, at deres børn rent faktisk laver deres lektier og at de får en ordentlig portion morgenmad, så de har forudsætningerne for at kunne lære noget derovre.

Den danske folkeskole er for vigtig til at blive kastebold for flygtige politiske vinde. Jeg mener, at der er behov for at skabe et nationalt kompromis om fremtidens danske folkeskole. Et nationalt kompromis, som viser hvordan vi løfter folkeskolen op i international topklasse – og som bakkes op af de mange, der efterfølgende har ansvaret for at gøre visionen til virkelighed.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg