"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Menneskeretsinstitut: Oplysning om Cairo-erklæringen ikke relevant for os

8. december 2010 - Artikel - af Mie Roesdahl

 IFM-direktøren svarer via en medarbejder Sidste uge stillede Finn Boserup spørgsmålet: Hvorfor oplyser Institut for Menneskerettigheder ikke om Cario-erklæringen - de konkurrerende, islamiske menneskeretrettigheder - når Instituttets hjemmeside ellers er så rig på oplysninger om stort og småt. Nu svarer kommunikationschef Mie Roesdahl på vegne af Instituttets direktør, Jonas Christoffersen.

Vi kan ikke gengive alt

Jeg ved ikke, om vi før min og Jonas Christoffersens tid på Instituttet har overvejet og besluttet ikke at lægge erklæringen på hjemmesiden, men når jeg læser Finn Boserups artikel på Sappho forekommer det rimeligt ikke at videreformidle erklæringen, der ikke afspejler den internationale menneskeret, som Instituttet skal fremme og beskytte - herunder ved oplysning.

Instituttet kan ikke på sin hjemmeside gengive alle de erklæringer og synspunkter, som vedtages eller udtrykkes, og som søger at bringe menneskeretten et andet sted hen, end den er i dag. Finn Boserup har jo ret i, at de formuleringer, han nævner i sin artikel, viser, at erklæringen udtrykker et andet syn på menneskets rettigheder samt forholdet mellem religion og menneskeret, end det, der afspejles i den internationale menneskeret, som Instituttet har til opgave at fremme og beskytte.

Ikke relevant for vores opgave
Derfor er det korte svar, at vi ikke synes, at erklæringen er relevant for vores opgave med at informere om indholdet af den internationale menneskeret. Hvis vi skulle lave - eller besluttede os for at lave - en oplysningsindsats om islam og menneskeret, så ville erklæringen givetvis være interessant og relevant tillige med meget andet materiale.

Jeg takker for jeres interesse for vores hjemmeside, som i øvrigt synger på sidste vers, idet vi lancerer en ny hjemmeside først i det nye år.

Mie Roesdahl er kommunikations- og uddannelseschef på
Dansk Institut for Menneskerettigheder

Læs Lars Hedegaards replik her.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg