"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Martin Krasnik og islamkritikkens sammenbrud

1. maj 2013 - Artikel - af Mogens Camre

Mogens Camre

Martin Krasnik mener, at højrefløjens islamdebat er brudt substantielt sammen. Mogens Camre er ikke enig.

Jeg undrer mig fortsat over, at Martin Krasnik kan rende rundt og hævde, at islamdebatten er brudt sammen. Krasnik mener åbenbart, at han har ført bevis for, at islam ikke er til fare for nogen.

Jeg har svært ved at forstå, hvordan nogen kan komme igennem med det synspunkt. Hvad er det, vi ikke har forklaret?

Der er den eksplosive demografiske udvikling i den islamiske verden og den deraf følgende vækst i antallet af muslimer.

Der er Vestens faldende folketal.

Der er det ene aggressive anslag efter det andet mod os og vore værdier, kristne forfølges og myrdes i islamisk dominerede lande, jøder må flytte fra muslimske bydele i Europa, der er terrorangreb udført af muslimer overalt.

De islamiske lande er i konstant, voldelig indre revolution. Senest er 70.000 mennesker dræbt i Syrien. Muslimerne i EU falder igennem i skolen og på arbejdsmarkedet, hvilket er bevist i alle PISA-undersøgelser og analyser fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Der er lovløse tilstande i ghettoerne, hvilket SFI også påviser, skuddene brager i vore gader, fængslerne er fyldt med muslimske voldsmænd, muslimerne belaster vores sociale systemer mere end nogen andre befolkningsgrupper.

Men folk, som er kritiske og bekymrede over disse forhold og over den lovgivning, som gør det strafbart at sige sandheden om islam, er altså i Krasniks verden uden indsigt i virkeligheden, ikke stuerene, i nogle tilfælde endda serbiske krigsforbrydere.

Krasnik og konsorter mener, at vi ikke har grund til at bekymre os om islam og islamismen. Hvad er det han vil?

Præcis det samme som Erdogan, Tariq Ramadan og andre islamiske talsmænd: fortælle Vesten, at vi bare skal lukke portene op og lade os berige af denne fantastiske samling ædle vilde?

Så er der sammensværgelsesteorien: har muslimerne en højtideligt underskrevet traktat om at ville overtage Vesten? Nej, Lars Hedegaard har ikke sagt, at der er tale om en formel sammensværgelse i sædvanlig forstand.

Men der er et voldsomt pres på Europa og USA for at acceptere indvandringen fra det enorme fødselsoverskud, som de islamiske lande præsterer. Det er meget enkelt at gøre indvandringen til EU op i klare tal – bortset fra, at der er et mørketal for illegale indvandrere.

Der er skræmmende mange europæiske storbyer, som er ved at få muslimske befolkningsflertal, som fundamentalt ændrer disse byers økonomi og retssikkerhed. Muslimske regeringer presser på EU for at acceptere frihandel og ret for deres befolkninger til at indvandre i EU.

Der er meget klart udtrykte krav fra Tyrkiets premierminister Recep Erdogan om, at vi skal acceptere indvandring af tyrkere i EU, som skal opretholde tyrkiske samfund i EU, så europæerne forstår, at islam har samme ret til Europa som kristne europæere.

Jeg har siddet i Europaparlamentets såkaldte Maghreb-udvalg og hørt muslimske ministre meget selvbevidst kræve, at EU skulle respektere de islamiske værdier i Europa – altså Koranen og sharia – på lige fod med europæiske værdier.

Skinger debat?

Er det udtryk for, at islamkritikerne fører en skinger debat, når vi påpeger disse problemer?

Det er svært at se. Er Krasniks forsøg på at sætte sine holdninger igennem ikke snarere et bevis for, at folk, som har fået positioner i medierne får status ved at angribe den vesterlandske kultur – som de gjorde, medens det var Stalin, Mao og Ho Chi Min, der var deres helte?

Man kan selvfølgelig hævde, at vi har det overlegne militære isenkram. At vi kan udslette enhver nation, der truer os, i løbet af få timer. At vi endnu har haft held med at afværge mange terroraktioner.

At vi ikke vil lade os undertrykke, og nok en dag slår hårdt igen. Det er sandt, at terroraktioner ikke erobrer Vesten, men den vedvarende indvandring gør vore lande fattigere og mere voldelige. I dag er der tæt ved 10 pct. muslimer i EU.

Om få år er de 25 pct. Velfærdsstaterne falder sammen. Er det ikke en trussel?

Ikke ifølge den store journalist Martin Krasnik, som vil fortælle danskerne, at islamdebatten lider under substantielt sammenbrud på grund af Krasniks journalistik.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg