"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Krigen i Ukraine har gjort politisk dobbelttænkning til det nye sort

10. marts 2022 - Artikel - af Aia Fog

Med den russiske invasion af Ukraine er det pludselig blevet legalt for vestlige politikere at bekæmpe censur med censur og hævde, at man forsvarer demokrati og frihed ved at tage friheden fra folk. Det er en disciplin, som især Canadas premierminister Justin Trudeau er en mester i, og nu er han blevet formand for organisationen Freedom Online Coalition

Det var George Orwell der i sin dystopiske fremtidsroman 1984 introducerede begrebet ”dobbelttænkning”. Dobbelttænkning betyder at have to modstridende meninger og tro fuldt og fast på dem begge – uden at være klar over, at de er modstridende: ”…at fortælle bevidste løgne og samtidig være overbevist om deres sandhed, at glemme enhver kendsgerning, som er blevet ubehagelig, og så, når det atter bliver nødvendigt, at hale den frem fra glemslen, så længe man har brug for den, at benægte eksistens af en objektiv virkelig og samtidig regne med den virkelighed, som man benægter – alt dette er uomgængeligt nødvendigt.”

I disse uger ser vi dobbelttænkning af orwellske dimensioner udfolde sig hos vestlige magthavere på alle niveauer: fra supranationale organisationer som EU, over nationale regeringer til fremtrædende politikere i stort set alle vestlige demokratier, argumenterer man for det nærmest naturnødvendige i beslutningen om at indføre censur og blokere de statskontrollerede russiske medier RT og Sputnik. Argumentet er nonsens, nemlig at det er nødvendigt at bekæmpe russisk misinformation og censur ved selv at censurere. Et åbenlyst ikke-argument, som ikke desto mindre fremføres med stor iver – også af vores egen regering og Folketing, der for en stor del har valgt at blæse på Grundlovens § 77, der ellers utvetydigt siger, at censur ingensinde på ny kan indføres.

Det er dobbelttænkning af værste skuffe og dertil en nedvurdering af befolkningens evne til at tænke selv, når politikere på en gang hævder at være urokkelige forkæmpere for demokrati og frihed og samtidig påstår, at indgreb i friheden og især ytringsfriheden er nødvendige demokratiske tiltag. Det er flovt at bevidne danske politikere hylde EU's og Facebooks blokering af russiske medier og er samtidig en påmindelse om, at demokratisk sindelag desværre ofte gøres til elastik i metermetermål og er til salg for højstbydende blandt vores folkevalgte.

Men hvis vi vrider os under danske politikeres dobbelttænkning, så må mange canadiere være ved at synke i jorden af skam over deres premierminister i disse dage, hvor Trudeau tager dobbelttænkning til nye højder: det er nemlig blevet Canadas tur til at præsidere over sammenslutningen med det løfterige navn: Freedom Online Coalition . En sammenslutning af i alt 34 stater (herunder også Danmark), der blev stiftet i 2011 i Haag, og som har til formål at promovere demokratiske værdier og menneskerettigheder online. Det er organisationens erklærede formål at arbejde for at sikre, at de rettigheder befolkningen har offline skal modsvares af samme rettigheder online og man arbejder for at sikre frihed på internettet.

Det lyder jo rigtig godt, men nu er det som sagt Canadas og dermed Trudeaus tur til at blive formand, og i den anledning har det canadiske udenrigsministerium udsendt en erklæring, der er så fuld af dobbelttænkning og nonsens, at det mest af alt ligner en parodi. Det vil blive for omfattende at citere alle eksempler, men her er et par stykker (erklæringen kan læses i sin helhed her):

”Statsstøttet desinformations-kampagner underminerer fred, fremgang og borgerrettigheder og truer med at destabilisere fundamentet for reguleringen af vores internationale system”

Eller hvad med denne her:
”Vi står sammen med Ukrainerne idet vi bekræfter, at de skal kunne deltage meningsfuldt i samfundslivet både online og offline, fri for undertrykkende elementer som statsfinansieret desinformation”

Det sidste eksempel tager dog prisen for dobbelttænkning. Her formår Trudeaus regering at ramme kvintessensen af, at tage munden helt fuld i anprisningen af demokrati og frihedsrettigheder – samtidig med at man blokerer præcis de rettigheder, man angiver at ville beskytte:

”I respekt for ytringsfriheden opfordrer Canada alle platforme til at samarbejde med Freedom Online Coalition og til at fortsætte med at tage alle nødvendige skridt til at imødegå statsfinansieret desinformation – herunder den [propaganda], der udspredes online af Russia Today og Sputnik. Vi tilbyder vores fortsatte støtte til at få dette gjort på en måde, så menneskerettighederne og FNs principper overholdes.”

Det er umuligt at få mening i den canadiske regerings erklæring, med mindre man læser den med orwellske briller. Og vil man have endnu mere (nedslående) mening med erklæringen, skal man blot huske på, at Trudeau har gjort det til sit modus operandi i statsledelse konstant at henvise til de ypperste demokratiske principper og borgerrettigheder, når han slår hårdt ned på befolkningen for netop at udøve disse rettigheder. Senest da han indførte undtagelsestilstand i forbindelse med trucker-demonstrationerne mod regeringens corona-restriktioner. Her inddrog han både forsamlingsfriheden, gav politiet beføjelser til at inddrage kørekort, uddele bøder, arrestere og fængsle i op til et år, samtidig med at bankerne blev instrueret i at blokere konti og afskære canadiere fra adgang til deres egen penge. Sidstnævnte noget, der vil forfølge de ramte canadiere resten af deres liv.

Alt dette blev gjort mens Trudeau den ene gang efter den anden henviste til grundlæggende frihedsrettigheder og demokrati. I den forstand er Trudeau, indtil videre, den ypperste dobbelttænker Vesten endnu har set. Han har i sin tid som Canadas premierminister næsten overgået George Orwells dystopi, men hans kolleger har med krigen i Ukraine og blokeringen af RT og Sputnik taget handsken op – og vi ved ikke, hvor det ender.

Foreløbig er Trudeau formand for Freedom Online Coalition et stykke tid endnu…

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis