"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Konference: Ytringsfrihed, metodefrihed og Muhammedtegninger i undervisningen - Anden del: Q&A

18. november 2021 - Video - af Trykkefrihedsselskabet

Trykkefrihedsselskabet i Vartov for at debattere, hvordan man på den ene side kan undervise børn på danske skoler og uddannelsesinstitutioner i ytringsfrihed og Muhammedtegninger, mens man på den anden side risikerer at fratage lærere og undervisere deres metodefrihed ved at gøre undervisning i disse emner til et direkte lovkrav.

I panelet sad: Frederik Vad Nielsen - formand for DSU Jannie Bøgh - folkeskolelærer Søren Hindsholm - næstformand (vest), Danske Gymnasier Thomas Kepler - formand, Gymnasieskolernes Lærerforening Christian Marcussen - debattør og kommmunikationschef Ordstyrer var: Michael Pihl - næstformand for Trykkefrihedsselskabet Dette er konferencens anden del med spørgsmål og kommentarer fra salen. Første del kan ses her: https://youtu.be/SYysbBgkG2U

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg