"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Kirkefolk plæderer for moskébyggeri i Danmark

20. februar 2014 - Artikel - af Rachel Adelberg Johansen

Rachel Adelberg Johansen har skrevet ugens klumme, der handler om præster der har mere travlt med at kæmpe islams sag end at forkynde Evangeliet rent og purt. Den aktuelle sag handler om en moské i Haderslev.

En bestemt sag har på det seneste optaget mine tanker. Sagen handler om, at visse kirkefolk i Haderslev stift plæderer byrådspolitikerne i Haderslev kommune om at tillade byggeri af en moské med minaret og kuppel. Ja, De læste rigtigt – plæderer for moské- og ikke kirkebyggeri.

Biskop over Haderslev stift Marianne Christiansen og domprovst Kim Eriksen har sammen med 24 andre præster og menighedsrådsmedlemmer sågar skrevet et åbent brev til byrådet, hvor de kalder det ”beskæmmende for os at opleve, at stærke politiske kræfter i Haderslev modarbejder det muslimske trossamfunds ønsker om at opføre en moské i den udformning, det ønsker”.

Nu kan man jo som bekendt ikke få alt, hvad man ønsker sig. Islamisk Center Haderslev har ansøgt om at bygge en kuppelmoské med 16 meter høje minareter i et industriområde, hvor den eksisterende lokalplan ikke tillader bygninger over 12 meter. De klare regler burde være til at forstå, men åbenbart ikke for disse 26 kirkefolk i Haderslev, som har valgt at kæmpe Islamisk Center Haderslevs kamp.

Kirkefolk har ytringsfrihed

Naturligvis har disse kirkefolk deres ytringsfrihed. Man kan dog i sit stille sind undre sig over, hvorfor de vælger at bruge deres kræfter på at fremme moskébyggeri i stedet for at forkynde evangeliet rent og purt, som præsterne rent faktisk har aflagt ed på i præsteløftet.

Biskop i Viborg stift, Karsten Nissen bakker op om sine kollegaer i det sønderjyske. Nissen kan med henvisning til Grundlovens ord om religionsfrihed i Danmark ikke se, hvorfor ”der fra nogle sider er så stor skepsis over for moskéer, mens andre religioners gudshuse uden videre accepteres”. Nej, det kan vist ingenlunde komme bag på nogen, at den gode biskop ikke har sat sig ind i den politiske trosideologi islam. Nissen har tidligere vist sin sympati for moskébyggeri i Danmark.

Præster kæmper for moskeer

I Danske Kirkers Råd har biskoppen kæmpet skulder ved skulder med domprovst i Københavns stift Anders Gadegaard for at få bygget en stormoské i København. Gadegaard der i parentes bemærket sågar har foreslået, at kirkerne i København til søndagsgudstjenesterne skulle samle ind til byggeri af en stormoské.

Lyt til folk med forstand

Plæderen for moskébyggeri synes at være en udbredt tendens blandt venstreorienterede, kulturrelativistiske præster, som fædrelandet beklageligvis plages af i vor samtid.

De skulle tage at fjerne de klerikale skyklapper for en stund og lytte til den tidligere muslim og lærde shariaprofessor Sam Solomon, der er konverteret til kristendommen. Måske vil biskop Nissen og de øvrige fortalere for moskébyggeri ved at lytte til den forstandige Solomon eller ved at læse Koranen få øjnene op for, ja måske opnå en vis erkendelse for, hvorfor der i Danmark eksisterer en markant opinion imod moskébyggeri.

Derudover burde de danske fortalere for moskébyggeri stoppe op engang og se lidt nærmere på de udsendelser, der er optaget med skjult kamera i de 10 største moskéer i Sverige og i de største såkaldte moderate moskéer i Storbritannien.

I det svenske program Uppdrag Granskning på SVT besøgte to kvinder i burkauniform 10 svenske moskéer og stillede imamerne forskellige spørgsmål. Der blev kvinderne blandt andet oplyst om, at det er forbudt at nægte sin mand sex, at flerkoneri er tilladt og at hustruvold er tilladt.

I de berømte dokumentar-udsendelser Dispatches Undercover Mosque på Channel 4 blev der vist filmoptagelser samlet gennem 12 måneder med skjult kamera i moskéer forskellige steder i Storbritannien, blandt andet Green Lane Mosque i Birmingham.

Dokumentaren afslørede, at moskéer, der udadtil talte for tolerance og dialog, indadtil udbredte opfordringer til had mod ikke-muslimer, segregation, ekstremisme med rod i den saudiske wahabisme, intolerance, mord på homoseksuelle, ikke-muslimer kaldes kuffar og patologiske løgnere, der prædikes hellig krig, etc. Se selv med her, hvis I har gode nerver til denne gyser fra stormoskéer i Storbritannien.

Grundlovens paragraf 67 sikrer religionsfrihed i Danmark. ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det skal vi værne om. Samtidig skal vi være årvågne og ikke naive, når det kommer til især islam, der har vist sig at blive prædiket ekstremt i adskillige moskéer dokumenteret i både Sverige og Storbritannien.

Ikke ønskværdigt med moskeer i Danmark

Byggeri af stormoskéer i Danmark er ingensinde ønskværdigt. Heller ikke den første stormoské i Rovsingsgade i København, som står færdigbygget i foråret 2014 støttet med 150 millioner kroner af den islamiske oliestat med sharialovgivning Qatar.

De rød-radikale politikere i Købehavns Borgerrepræsentation, der stemte for tilladelse til opførelse af stormoskéer i København, bærer et tungt ansvar. Det må aldrig nogensinde gå i glemmebogen.

Det gudløse præsteskab på især venstrefløjen som eksemplificeret ved biskop Christiansen og Nissen samt domprovst Gadegaard er medskyldige i at styrke den ødelæggende kulturrelativisme, der tynger kristendommen og fremmer islams mission i Danmark i vor samtid. Forhåbentlig mobiliserer det danske folk på sigt mere forsvarsvilje for den vesterlandske judeo-kristne kultur, for den kommer ikke fra den kronisk svigtende politisk korrekte magtelite. 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg