"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Karens hjerteblod

27. marts 2009 - Den løbende - af Kit Louise StrandMinisterens medbragte overheads var håndskrevne, kurvediagrammerne ditto, men dette var helt igennem sigende for Karen Jespersens (KJ) oplæg om "Indvandring, kultur og det liberale demokrati" ved CEPOS-konferencen torsdag d. 26. marts. Her var ministeren paa hjemmebane. Dette er hendes hjerteblod.

Trods et veltilrettelagt program og flere meget interessante oplæg senere på dagen, så formåede Karen Jespersen allerede ved konferencedagens begyndelse at sammenfatte alle væsentlige forhold og udfordringer omkring integration.

Her blev der taget udgangspunkt i virkeligheden - og det er altid klogt - og i undersøgelser, der gang på gang dokumenterer, at danskerne - trods et (alt for) højt skattetryk - er verdens lykkeligste folk. Det er godt at blive mindet om denne fornemme placering, der begrundes i at Danmark har været en lille, homogen befolkning med en stærk sammenhængskraft og en udbredt tillid til hinanden.

Lektor Christian Bjørnskov fra Handelshøjskolen Århus Universitet fremlagde senere på dagen de meget tankevækkende resultater af en stor international undersøgelse af tillid og forekomsten af samme i forskellige samfund.

Tilliden befordrer, sagde Jespersen, omstillingsparathed, som er afgørende for om et samfund kan "flytte sig" og udvikles.

Såvel globalisering og mangfoldighed så hun som et gode, men pointerede, at det hverken udelukkede nationalfølelse eller viljen til at stå klippefast på egne demokratiske værdier og at stille håndfaste krav til fremmede, der vælger at slå sig ned i Danmark.

Islam er en ideologi, sagde ministeren, og dermed væsensforskellig i sin opfattelse af forholdet mellem og forventningerne til individ, familie, religion og samfund.

Svenske og tyrkiske tilstande

Det var dejlig klar og utvetydig tale fra en ansvarlig minister, og netop hvad oplægsholder og terrorismeekspert Magnus Ranstorp, der talte senere på formiddagen, efterlyste i sit eget hjemland, Sverige.

Man skulle tro tiøren var faldet forlængst, men Rantorps undersøgelse af bl.a. bebyggelsen Rosengaard i Malmø - bygget til at huse 6000 ift. de knap 22.000, der bor der i dag (!) - og dokumentationen af en lang række uheldige følger af massiv indvandring, ghettodannelse og radikalisering havde skabt et gevaldigt røre blandt politikerne i Sverige, da den blev offentliggjort.

Er islam og demokrati overhovedet to forenelige størrelser...? Det så næste oplægsholder, professor Bican Sahin med tyrkisk baggrund, intet til hinder for.

Han fremhævede netop Tyrkiet som rollemodel for resten af den muslimske verden, og bakkede op om regeringspartiet AKPs ønske om at lempe tørklædeforbuddet for bl.a. kvindelige universitetsstuderende.

Han havde imidlertid en pointe, der var værd at dvæle lidt ved: Ved at kræve retten til absolut religionsfrihed i den muslimske verden, ville man helt uvilkårligt stække islams magt.

Ånden ude af flasken

Efter frokosten talte imam Fatih Alev om sit arbejde i foreningen Muslimer i Dialog, og berettede om flere muntre og kreative tiltag i samme forening. Desværre faldt han tilbage i den beklagende offerrolle og skosede danskerne og især pressen for at tegne et negativt billede af muslimer. Han fremhævede flere gange Sverige som mønstereksempel mht. integration; en ros, der imidlertid forekom lettere kikset ovenpå Magnus Rantorps kritik af Sverige for at sove i timen.

Inden politikerpanelet, hvor især Naser Khaders indlæg skal fremhæves som konstruktivt og fornuftigt, og den afsluttende debat i salen, fik Geert Laier Christensen, der er forskningschef på CEPOS, rundet dagens længere oplæg fint af ved at betone vigtigheden af kultur i sit indlæg om "Diskrimination, tolerance og sammenhængskraft blandt indvandrere og danskere".

Ånden er ude af flasken: Begrebet kultur, der - grundet politisk korrekthed, misforståede hensyn eller blot manglende mod - længe har været et tabu i hele den verserende integrationsdebat, er nu endegyldigt ude som et væsentligt punkt til forståelse af de udfordringer, vi står overfor. Tak til CEPOS for et godt initiativ!

Læs videre paa Cepos´s hjemmeside, hvor oplæggene vil være at finde.

Kit Louise Strand er grafiker og medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg