"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Vantro i islam-dominerede samfund

Dato: Lørdag 26. september 2009

Gennem 1400 år har de såkaldte dhimmier, dvs. kristne, jødiske, zarathustriske og andre ikke-muslimske befolkninger levet i Islams Hus. Hvad er deres historiske erfaringer?

Lørdag d. 26. september kl. 10.00-15.00, Landstingssalen, Christiansborg

Læs en kommentar fra konferencen Dhimmi-konferanse i København af redaktør Hans Rustad på www.document.no

Læs Kristen ligegyldighed - Kronik i Jyllands Posten, 7. okt. 2009 af Katrine Winkel Holm på www.inif.dk - Islamkritisk Netværk i Folkekirken

Læs Bat Ye´ors indlæg fra konferencen (engelsk)
Læs Andrew Bostoms indlæg fra konferencen (engelsk)

Fra programmet: Gennem 1400 år har de såkaldte dhimmier, dvs. kristne, jødiske, zarathustriske og andre ikke-muslimske befolkninger levet i Islams Hus. Hvad er deres historiske erfaringer? Hvad kan vi forvente i tilfælde af, at islams herredømme udvides til nye egne af Europa, hvilket meget vel kan blive tilfældet, hvis den nuværende demografiske udvikling fortsætter? Er der hold i de ofte fremførte påstande om islam som tolerancens religion?

Til at belyse disse spørgsmål har vi inviteret nogle af verdens absolut førende kendere af islamisk teologi og historie. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med oplægsholderne.

Bat Ye'orer egyptisk-født historiker og forfatter til en række banebrydende værker om dhimmiernes historiske erfaringer og om islamisk erobringsstrategi. Bl.a. The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Islam and Dhimmirude: Where Civilizations Collide, The Decline of Eastern Christianity under Islam samt Eurabia: The Euro-Arab Axis.

Patrick Sookhdeo har doktorgrader fra London University's School of Oriental and African Studies og Western Seminary and Nashotah House Episcopal Seminary. Han er adjungeret professor ved George C. Marshall European Centre for Security Studies, senior visiting fellow ved Defence Academy of the UK, visiting fellow ved Cranfield University, fellow ved Security Institute of the UK samt gæsteforelæser ved NATO-skolen i Oberammergau. Han har derudover fungeret som rådgiver for flere regeringer og internationale organisationer, bl.a. i Irak og Afghanistan. Hans seneste bog er Global Jihad: The Future in the Face of Militant Islam.

Andrew Bostom er associate professor i medicin ved Rhode Island Hospital, USA. Ud over sin medicinske forskerkarriere har han i en række artikler og bøger beskæftiget sig intensivt med islam i bl.a. Washington Times, National Review Online, Revue Politique, FrontPageMagazine og American Thinker. Han er redaktør af to omfattende dokumentsamlinger: The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate og Non-Muslims samt The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History.

Sam Solomon er leder af organisationen Fellowship of Faith for Muslims i London. Han har modtaget en 15-år lang klassisk uddannelse i islamisk jura, men er senere konverteret til kristendommen. Sam Solomon er sammen med en anden konvertit, E. al-Maqdisi, forfatter til bl.a. Charter of Muslim Understanding, The Mosque Exposed samt Modern Day Trojan Horse: Al-Hijra, The Islamic Doctrine of Immigration, Accepting Freedom or Imposing Islam?