"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Monireh Baradaran

Dato: Tirsdag 31. marts 2009

Forfatteraften med Monireh Baradaran

Til trods for et ni år langt fangenskab var der stadig munterhed og optimisme at spore hos den iranske forfatter, Monireh Baradaran.

Hun var inviteret til Danmark i anledning af oversættelsen af sin bog Enkle sandheder: Erindringer fra kvindefængslet i Den Islamiske Republik Iran; en bog, der netop er udkommet på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

For en tætpakket sal og med tolkebistand fra Regnar Rasmussen berettede hun på sit modersmål om sine uhyrlige oplevelser som politisk fange i et af Khomeinis mest berygtede fængsler, og om tiden efter løsladelsen.

Monireh Baradaran er i dag bosiddende i Tyskland.

Læs mere om mødet på Sappho.dk