"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling 2014

Dato: Lørdag 1. marts 2014

Tid: 13:00 - 15:00 - dernæst overrækkelse af Sappho-prisen kl. 15:30

Sted: Vartov (Store sal), Farvergade 27, 1463 København K

Entré: Gratis adgang for alle betalende medlemmer - ved prisoverrækkelsen er der entré for ikke-medlemmer

Tilmelding:

Indkaldelse til Trykkefrihedsselskabets generalforsamling
med efterfølgende prisuddeling

Lørdag d. 1. marts 2014, kl. 13:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Ingen forslag.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Lars Hedegaard, Katrine Winkel Holm, Kit Louise Strand og Dan Ritto er på valg. Lars Hedegaard modtager ikke genvalg).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Uddeling af sapphoprisen

Efter generalforsamlingen - og en kort pause - uddeler vi kl. 15:30 TFSs ytringsfrihedspris, Sappho-prisen 2014.

Prisen går i år til den canadiske journalist, jurist og ytringsfrihedsaktivist, Ezra Levant, der har ført en lang kamp mod hate speech-paragrafferne i sit hjemland.

Entré: 75 kr., der dog er gratis for alle medlemmer af TFS.

Øl og vand kan købes før generalforsamlingen, og i den korte pause inden overrækkelsen af Sappho-prisen, kan der ligeledes købes kaffe.

Da Trykkefrihedsselskabets mangeårige formand, Lars Hedegaard, har valgt at takke af for at kaste sig over andre spændende opgaver, byder vi i dagens anledning på et glas efter prisoverrækkelsen.

Venlige hilsener og på gensyn d. 1. marts 2014 - Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

Kontingentindbetaling for 2014

Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2014.
Medlemskab koster 200 kr. pr. år for studerende og pensionister, 400 kr. for alle andre, og gælder, hvis man ønsker det, en hel husstand.

Meddel venligst alle medlemsnavne ved indbetaling evt. i en mail.
Højere indbetalinger end kontingentet betragtes som en gave og modtages med stor tak.
Netbank: reg.nr. 4782 konto 1032801 i Danske Bank

Hent indkaldelsen som pdf her