"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling 2020

Dato: Lørdag 14. marts 2020

Tid: 14:00

Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Tilmelding:

 

Indkaldelse til

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling

lørdag d. 14. marts 2020, kl. 14:00 i

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

 

Vi åbner dørene kl. 13:30, hvor folk er velkomne til at komme og få et lille glas vin.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.
  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.
  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.
  1. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Der er ingen forslag.
  1. Valg af formand.
  1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 (evt. 3) suppleanter. Kirsten Valeur, Lone Nørgaard, Tania Groth og Michael Pihl er på valg. Kirsten, Lone og Michael ønsker genvalg, mens Tania ønsker at fortsætte som suppleant.
  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelt.

 Venlige hilsener - og på gensyn d. 14. marts 2020 -

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

Tilmelding til generalforsamling er ikke påkrævet, men af hensyn til stoleopsætning må man gerne give besked om deltagelse og helst inden onsdag d. 11. marts på [email protected] .........................................................................................................................................

Kontingentindbetaling for 2020:

Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2020.

Medlemskab koster 200 kr. pr. år for studerende og pensionister, 400 kr. for alle andre, og gælder, hvis man ønsker det, en hel husstand.

Meddel venligst alle medlemsnavne ved indbetaling, evt. i en mail.

Højere indbetalinger end kontingentet betragtes som en gave og modtages med stor tak. Netbank: reg.nr. 4782 konto 1032801 i Danske Bank/MobilePay på nr. 63091. (For udenlandske medlemmer: se venligst vores hjemmeside).

Regnskab og budget fremsendes pr. mail, så snart det foreligger, og vil også blive lagt på hjemmesiden.

Udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet:

Såfremt man ønsker udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet, beder vi om skriftlig meddelelse herom til selskabets sekretær, Kit Louise Strand på [email protected]