"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling

Dato: Lørdag 18. marts 2017

Tid: kl 14.00 - 16.00

Sted: Vartov (Store Sal) Farvergade 27, 1463 København K

Tilmelding:

Ligesom til TFS' femårsjubilæum foregår generalforsamlingen i Store Sal i  Vartov, København

Gratis adgang for TFS-medlemmer, husk tilmelding


Lars Hedegaard deltager som dirigent, dvs. som kandidat til at være dirigent

Som altid kan Muhammedkrus købes ved arrangementet. 

 

Dagsorden:

1. Valg af  dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

(Aia Fog, Torben Mark Pedersen, Marianne Horsebøg, og Kuzma Pavlov Jensen er på valg, Kuzma Pavlov Jensen modtager ikke genvalg).

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

.....................................................................................................

Efter generalforsamlingen, kl. 16.00, uddeles Sapphoprisen til advokat Karoly Nemeth. Professor Bent Jensen og kulturjournalist Anders Raahauge motiverer prisen. Læs mere

Der er gratis adgang til arrangementet for medlemmer af TrykkefrihedsselskabetTilmelding til generalforsamling er ikke påkrævet, men af hensyn til stoleopsætning må man gerne give besked om deltagelse og helst inden torsdag d. 16. marts på [email protected]

.....................................................................................................

 

Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2017.