"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Islamkritikeren Hamed Abdel-Samad om Muhammeds betydning

Dato: Mandag 26. september 2016

Tid: 17:00 – 19:00

Sted: CEPOS, Landgreven 3, 1301 København K.

Entré: 50 kr. for medlemmer/75 kr. for andre

Tilmelding:

Hvis du gik glip af Abdel-Samad på Folkemødet, får du nu chancen for at møde ham i København

Uanset hvor meget man, med justitsministeren i spidsen, forsøger at fortrænge det, så bliver islam ved at dukke op som et problem. 1400 år efter sin død har profeten Muhammed fortsat en altdominerende indflydelse på muslimers liv:

Den tysk-ægyptiske forfatter Abdel-Samad har givet en dybdegående og seriøs fortolkning af Muhammeds betydning for vores dages muslimer herunder de konsekvenser det har at forholde sig kritisk til profeten. 

Den overdrevne tilbedelse af profeten og hans allestedsnærværelse inden for uddannelse og politik, har ifølge Hamed Abdel-Samad blokeret for en historisk-kritisk granskning af ham. Ikke desto mindre, har Hamed Abdel-Samad i sin bog forsøgt at forstå Muhammeds liv og værk - ikke blot ud fra vores tids værdinormer, men også ud fra hans egen epokes moralske og sociale kriterier. For også set fra hans samtidiges perspektiv, begik Muhammed forkastelige ugerninger.

I forbindelse med nytårets massevoldtægter i Köln, knyttede Hamed Abdel-Samad overgrebene tæt sammen med den islamiske kultur, synet på mænds seksualitet – og de seksuelle frustrationer, som mange unge, arabiske mænd er bærere af, og som støder voldsomt sammen med normer og regler i de vestlige demokratier.

Den massive tilstrømning af muslimske migranter til Europa i disse år vil uundgåeligt forstærke disse modsætninger. Hamed Abdel-Samad sætter denne udvikling ind i en islamisk forklaringsramme, med referencer til profeten Muhammed og hans fortsatte betydning som politisk figur – også i nutiden.

Det siger sig selv at bogen er kontroversiel, og tidligere i år førte den til at Abdel-Samad blev sigtet for hetz mod befolkningsgruppe og i den forbindelse afhørt af politiet. 

Hamed Abdel-Samad, som i dag arbejde som forsker ved Instituttet for Jødisk Historie og Kultur ved universitetet i München, er søn af en ortodoks imam. Som ung var han aktiv i Det Muslimske Broderskab, og kan efter sigende store dele af Koranen udenad. I 1995 slog han sig ned i Tyskland, hvor han studerede islamologi ved Universitetet i Erfurt.

Han har skrevet flere islamkritiske bøger, og fik i 2013 en dødsfatwa imod sig. Året efter, i 2014 udgav han bogen ”Der Islamische Faschismus – eine Analyse”, hvori han også beskriver Islamisk Stats ideologi.

Læs et uddrag af Abdel-Samads Muhammedbog her

 Tilmelding her