"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Nye juletraditioner

28. december 2011 - Artikel - af Dan Ritto

Dan Ritto

Tidligere næstformand i Multikulturel Forening, Dan Ritto, kaster et kritisk blik på nye juletendenser og advarer om, hvad vi kan have i vente.

Juletraditioner er mange ting. Eller rettere: der er mange forskellige juletraditioner. Også medierne har juletraditioner, som de med stor fornøjelse forøger at proppe ned i halsen på os. 

Hvert år sker der det samme. Medierne har nemlig fuldt ud forstået, at kernen til fred og fordragelighed er ikke at genere muslimerne.

Derfor inviteres hvert år nogle præmiemuslimer til, hele vejen igennem december måned, at småpludre om hvordan de har det med at danskerne fejrer jul.

Jeg kan ikke erindre, hvornår man sidst har indbudt kristne til at fortælle om tanker og overvejelser op til denne én af årets store højtider.

Eller hvornår man har indbudt en jøde til at causere over sit forhold til Jesus – ellers relevant nok, idet Jesus jo både blev født, døde og opstod som jøde.

Nej, det skal selvfølgelig være en muslim. At selve årsagen til julefesten, troen på Guds inkarnation som menneske, af muslimer opfattes som den værste synd, shirk, forbigås selvfølgelig i tavshed. Man skal endelig ikke genere nogen!

Og så får disse særligt udvalgte muslimer ellers lov til at småpludre om barndommens erindringer fra danske skolekammeraters jul.

Aldeles irrelevant for julens budskab, men meget relevant for den politiske korrektheds bestræbelser på at gøre islam stueren og julen aldeles afkristnet. Det samme sker til næste år – bare vent og se!

Den værste shirk

Det er nu ikke fordi muslimerne selv mangler juletraditioner. Hvert eneste år gentager ummahen i muslimsk dominerede lande deres faste tradition med at bombe kirker, myrde kristne og plyndre forretninger ejet af kristne. Det slår aldrig fejl – en fast tradition.

Det samme sker til næste år – vent og se!

Hadet mod kristne er særligt stærkt under julefesten af den grund som jeg nævnte før: at den falske profet Muhammed betragtede kristne lære om Guds inkarnation som menneske som shirk, den værste synd og vranglære, der findes.

Det er nu ikke fordi der er brug for undskyldninger for at hade og forfølge kristne, men der er intet så festligt som at bombe kirker med faste intervaller. 

I Egypten og Irak, hvor kristne sidste år oplevede alvorlige bombeanslag julenat, har man lært lektien.

I Egypten blev julemessen flyttet til dagslys, dels fordi sikkerheden er lettere at overskue, når det er lyst – og velsagtens også for at forvirre fjenden.

I Irak valgte de kristne kirker i fællesskab helt at aflyse – af frygt for muslimernes vrede. På den måde afskaffer man kristendommen, bid for bid.

Jesus som profet

Her i Danmark nøjes man med at forbyde julesalmer i skolen og aflyse børnenes julegudstjeneste. Og som baggrundsmusik lader man muslimerne småpludre om jul og profeten Jesus.

Ikke Guds inkarnation som menneske, men profeten. Sådan som islam opfatter ham. Så kan vi lære det, kan vi! Og hvis vi stadig ikke fatter budskabet, kommer bomberne.

Vent og se!

Årets store bombeanslag fandt sted i Nigeria. Et land, som i forvejen er plaget af muslimsk vold mod kristne. Også i år blev kristne i Nigeria udsat for et bombeangreb med et tocifret antal døde, fulgt op med plyndringer af butikker og den slags. 

Det er kun et spørgsmål om tid, inden det samme sker i Europa. Sikkert ikke i 2012, men helt bestemt inden for de næste 10-15 år.

Også her vil vi opleve muslimske grupper bombe kirker og myrde løs for at understrege, hvem der bestemmer.

Det kan selv ikke de kulturradikales indholdsløse ‘tolerance’ og defensiv overfor landets tyrkisk/arabiske kolonister forhindre.  

Deres nutid – vores fremtid

Men selv om de egyptiske koptere åbenbart slap for bomber i år, betyder det ikke, at de intet har at frygte.

Der foregår stadig en brutal undertrykkelse af Egyptens oprindelige befolkning, og der har jævnt hen gennem året været episoder, hvor kristne er blevet enten gennembanket eller dræbt af muslimske grupper.

Ligeledes er det helt normalt i Egypten, at unge koptiske piger og kvinder kidnappes af muslimske grupper, som efterfølgende voldtager pigerne og tvangsgifter dem – og derefter, under trusler på livet, tvinger dem til at konvertere til islam. 

Den slags finder ikke vej til danske mainstream-medier. For det passer ikke ind i det billede, som man ønsker at tegne af hverken det arabiske forår eller af Danmarks fremtid under den tyrkisk/arabiske kolonisering.

En kolonisering, som med den nye regering nu vil fortsætte med endnu større styrke end før.

Alligevel gør vi klogt i at studere begivenhederne i lande som Egypten, Pakistan, Nigeria og Irak ganske nøje.

For med mindre vi får valgt nogle politikere, der kan sætte en prop i koloniseringen og finde en holdbar løsning på fremtiden for de kolonister, der allerede befinder sig her, bliver deres nutid vores fremtid. 

Dan Ritto er forfatter, blogger og tidligere næstformand i multikulturel forening, men stoppede efter at han oplevede at blive stenet ud af Gellerupparken.

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg