"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Jo, så slemt står det til

31. oktober 2010 - Artikel - af Morten Uhrskov Jensen

Bevis jeg har taget fejl, Martin Henriksen. Og i modsat fald fortæl danskerne, hvordan virkeligheden ser ud.

Udeladelser

Jeg ved ikke, hvorfor Dansk Folkepartis Martin Henriksen tror, at han kan slippe afsted med så mange udeladelser og fordrejninger af fakta, som tilfældet er i hans kommentar på Sappho, Så slemt er det heller ikke, fra den 26. oktober, samme dag, som mit indlæg Udlændingepolitikken brudt sammen blev bragt. Lad mig se på dem en for en.

Min artikel

Ikke med ét ord forsøger Martin Henriksen at imødegå de faktiske konklusioner i min 13 sider lange artikel, der bl.a. kan læses på www.nomos-dk.dk. Artiklen havde ligget online i ca. en uge, da Martin Henriksen forfattede sit indlæg til Sappho. Konklusionerne er, at 24-årsregel og tilknytningskrav stort set ikke længere har nogen effekt. De har de ikke teoretisk på grund af EU´s regler, og det har de ikke i praksis, som rapporten fra SFI og de seneste kvartalstal fra Danmarks Statistik viser. Kunne Martin Henriksen tilbagevise disse konklusioner, så havde han gjort det. Han tilbageviser dem ikke, fordi det kan han ikke.

Asylansøgere

Martin Henriksen indleder sit indlæg med at nævne nogle tal for asyl. Der er tale om en klokkeklar afsporing af diskussionen. Min artikel handler ikke primært om asylpolitikken, hvor fjernelsen af de facto begrebet for flygtninge i 2002 helt klart har haft en effekt, hvilket jeg også skriver i min artikel. Jeg nævner derudover i artiklen Stockholmprogrammet, som, hvis det vedtages som foreslået af EU-kommissionen, vil fjerne dansk suverænitet også på dette sidste område af udlændingepolitikken.

Min artikel handler helt overvejende om EU´s regler, først og fremmest opholdsdirektivet, og de konsekvenser, disse regler har for 24-årsregel og tilknytningskrav. Men Martin Henriksen vælger altså at nævne nogle asyltal, som er helt irrelevante i denne sammenhæng.

Min kontakt med Dansk Folkeparti

Martin Henriksen skriver usandt, at jeg skulle have hævdet, at jeg ikke har kunnet komme i kontakt med Dansk Folkeparti om dette emne. Det har jeg ikke hævdet nogetsteds. Hvad jeg har skrevet og sagt, er, at Dansk Folkeparti ikke har villet lytte til min kritik, når jeg har fremført den over for partiet. Det er mindre heldigt for Martin Henriksen, at han således farer med løgn. Han vil som sagt ikke have gnist af chance for at finde, at jeg skulle have skrevet eller udtalt, at jeg ikke har kunnet komme i kontakt med Dansk Folkeparti. Det er hjernespind fra hans side.

Om at vælte regeringen

Som læsere af mit første indlæg på Sappho fra den 26. oktober vil vide, understregede jeg, som jeg har gjort det gentagne gange, at det her ikke primært handler om, hvorvidt Dansk Folkeparti skal vælte VK-regeringen eller ej. Alligevel gentager Martin Henriksen Gud hjælpe mig dette uduelige argument som belæg for, at der blot er tale om en taktisk uenighed mellem Dansk Folkeparti og mig. Jeg gentager: Mit anliggende er, at danskerne skal have at vide, at 24-årsregel og tilknytningskrav stort set ikke længere har nogen effekt, sådan som jeg har dokumenteret det i min artikel. Der er med andre ord tale om endnu en grov afsporing af debatten fra Martin Henriksens side.

DF's seneste udspil

Jeg er ved at være ved vejs ende. Men lad mig lige nævne til sidst, at Martin Henriksen til slut i sit indlæg skriver, at han gerne ser, at næste valgkamp »kunne handle om Metock-dommen, opholdsdirektivet, snyd med studieopholdstilladelse mm. De kan bare komme an«.

Øh, kan de det? Så sent som i går den 27. oktober kunne jeg læse, at Dansk Folkeparti foreslår, at det kun skal være muligt at blive familiesammenført, hvis den familiesammenførte fra tredjeland har en eller anden uddannelsesgrad. Jamen, det er da glimrende. Der er bare det ved det, at EU´s opholdsdirektiv er fuldstændig klart på det punkt. Hvis personen, der ønsker familiesammenføring, og er villig til at tage et kortvarigt ophold med sin udkårne i et andet EU-land, kan der ikke kræves nogen som helst uddannelse af personen fra tredjeland. Men det glemte Dansk Folkeparti at fortælle danskerne, da de kom med deres varme luft i onsdags. Det er lige præcis af sådanne grunde, at jeg for godt to uger siden meldte mig ud af Dansk Folkeparti. Et sådant vælgerbedrag har jeg ikke lyst til på nogen måde at være en del af.

Jeg har derfor svært ved at tro, at Martin Henriksen ønsker, at næste valgkamp kommer til at handle om EU og denne mere og mere totalitære monolits indtrængen på medlemsstaternes suverænitet.

Bevis jeg har taget fejl, Martin Henriksen. Og i modsat fald fortæl danskerne, hvordan virkeligheden ser ud. Det er faktisk en god fornemmelse at kunne se sig selv i spejlet.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg