"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Jihad vindes i medierne

9. juli 2009 - Den løbende - af Mikael Jalving

Den amerikanske bestseller-forfatter Robert Spencer skuffer med ujævn bog om islams lydløse magtovertagelse i Amerika, selv om han er på sporet af tendensen til, at jihad ikke længere handler om bomber, men om god medieomtale.

Lad det være sagt med det samme: At USA skulle være på vej til at blive islamiseret i en nær fremtid, står for mig for som en spekulativ overdrivelse.

En ujævn bog, mener
Sapphos anmelder

Af to grunde. For få muslimer og for lidt velfærdsstat.

Der findes kun få millioner muslimer i Amerika, færre end i Frankrig, ud af en befolkning på lige godt 300 millioner. Lad os for nemhed skyld sige 1 pct. af den samlede amerikanske befolkning.

Når man dertil lægger det forhold, at Amerika slet ikke er og næppe nogensinde bliver udstyret med samme velfærdsstat, som man finder i Nordeuropa (den socialdemokratiske udgave) og Sydeuropa (den konservative udgave), så bliver radikal islams snarlige overtagelse af USA endnu mere tvivlsom.

Fra vore egne breddegrader véd vi, at intet gyder jorden for islamisering som en høj koncentration af muslimer i velforsørget offerrolle. Netop denne kombination fremelsker en hel generation af ledige, unge mænd, his fremmeste mål i livet bliver at beskytte deres ”ære” og ”rødder” i stedet for at finde et arbejde og bruge deres fødder, og kombinationen er opskriften på den samfundsmæssige nedbrydning og ghettoisering, som allerede er godt undervejs i Europa, først og fremmest i Frankrig, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien og Sverige. En nedbrydning, som kun stoppes, hvis europæerne besinder sig på en politisk etos, der kan stå mål med den dobbelte trussel: radikal islam udefra og multikulturel forvirring indefra.

En sleskende eks-præsident

Imidlertid bør man – så vidt muligt – gå fordomsfrit til enhver bog, således også til den amerikanske bestseller-forfatter Robert Spencers seneste opus Stealth Jihad: How Radical Islam Is Subverting America without Guns or Bombs, der netop advarer mod en stille islamisering af USA.

Og det skal straks siges, at bogen rummer mange eksempler herpå, med den amerikanske afdeling af Det Muslimske Broderskab i en aktiv hovedrolle. Blandt andet indenfor skole- og universitetsvæsen i skolebogsmateriale og lærestolsfinansiering, ligesom Spencer, forfatter til otte bøger om islam og jihad, mere end indikerer, at den tidligere præsident ikke forstod problemets rækkevidde og tilmed sleskede for den religiøse lobby i USA og f.eks. tillod, at det blev officiel politik ikke at anvende betegnelserne jihad og hellig krig om jihad og hellig krig – samt gjorde det til anatema at antyde nogen sammenhæng mellem islamisk terrorisme og islam.

Bogens kapitel om, hvordan organisationer som Council on American-Islamic Relations (CAIR), Islamic Society of North America (ISNA), Muslim Students Association (MSA) forsøger at lukke munden på kritikere ved hjælp af retssager om ”racisme” og ”had-kriminalitet”, er også veldokumenteret. Denne metode kender vi tillige fra det europæiske kontinent.

Bogens svaghed

Mens man heller ikke behøver være i tvivl om, at visse organisationer, selv nogle af de, der kalder sig ”moderate”, arbejder målrettet på at ændre den herskende demokratiske samfundsorden dramatisk, så er det et andet spørgsmål, hvorvidt de vil have held med det i Amerika.

Robert Spencer indrømmer da også selv til allersidst, at problemet er mere fremskredent i Europa, men det er bogens svaghed, at den ikke tager bestik af det kvantitative målestoksforhold mellem muslimer og ikke-muslimer i Amerika og slet ikke berører velfærdsstats-tematikken, som ellers kunne have kvalificeret analysen. Her kunne Spencer faktisk være gået i den anden retning og bestyrket sit anliggende ved at undersøge indflydelsen fra de mange saudiske petro-dollars i den amerikanske kapitalisme, administration og universitetsverden.

Når det er sagt, har Spencer ganske givet ret i, at islamisterne vil hade os herfra og til dommedag, uanset hvad vi gør og på trods af alle mulige og tænkelige undskyldninger for diverse handlinger, såsom at optrykke satiretegninger eller offentliggørelsen af islamkritik. Spencer har prøvet det på egen krop og problemet er globalt, hverken nationalt eller personligt.

Spencer ser formentlig også ret, når han betoner, at Det Muslimske Broderskab med alle dets underorganisationer og alliancepartnere mere eller mindre koordineret har udskiftet den tidligere kollisionskurs med en ny strategi, der skal sløve og langsomt absorbere det omgivende samfund ind i en den naive og totalt udokumenterede tro, at demokrati og sharia-lovgivning kan sameksistere.

Kampen om vores hjerter og hjerner og børns fremtid er flyttet fra slagmarken og ind i den civile, offentlige sfære.

Robert Spencer: Stealth Jihad: How Radical Islam Is Subverting America without Guns or Bombs, Regnery Publishing 2008, 328 sider, $28.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg