"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hvorfor lukker Facebook Generation Identitærs fb-sider over hele Europa?

20. juni 2018 - Artikel - af Aia Fog

For det første er der intet, der tyder på, at FB har givet de venstreorienterede bevægelser samme behandling som den, der er blevet GI til del. Ikke engang det totalitære og voldelige Antifa, hvis FB-sider stadig er fuldt tilgængelige, synes ramt. Det vidner om en usund og udemokratisk censur-politik hos FB, hvilket leder til spørgsmålet om det er Zuckerbergs politiske observans, der slår igennem – eller det er hans opfattelse af, hvad Merkel og EU ønsker. Begge dele leder til ubehagelige konklusioner.

Den 12. juni lukkede Facebook (FB) Generation Identitærs (GI) side. FB hævdede, at GI havde overtrådt virksomhedens fællesskabsregler, men gav ifølge GI ikke konkrete eksempler på, hvad GI havde skrevet eller gjort, der kunne krænke disse regler, som virksomheden ellers selv betegner som meget vide.

Alligevel kom lukningen af GIs FB-side ikke som en overraskelse for GI, da FB forinden også havde lukket GI-sider i andre europæiske lande.

GI i Danmark er en udløber af det franske Géneration Identitaire, der blev grundlagt i 2012, som en patriotisk, aktivistisk ungdomsbevægelse, der har som formål at bekæmpe den massive, muslimske indvandring til de europæiske lande og den stigende islamisering. Bevægelsen har siden spredt sig til en række europæiske lande, herunder Tyskland og Østrig – og senest også Danmark.

Går man ind på det franske GIs hjemmeside kan man spore en underliggende aggression, der bl.a. kommer til udtryk i bevægelsens potente reklame for sin bokseklub i Lyon. En slet skjult henvisning til, at man forbereder sig på fysisk kamp, og nogle af bevægelsens aktioner har haft bekymrende tendenser til hærværk og selvtægt. Bl.a. da GI barrikaderede broerne til Calais for at forhindre migranter i at passere.

Disse tendenser kan man dog ikke finde i den danske udgave af GI – hvis man da undtager deres aktion mod VUC Lyngby, hvor plakater med en smilende hijab-klædt kvinde får overstreget budskabet ”Din uddannelse – din fremtid” med teksten ”islamisering – din fremtid”. GI benytter sig af happenings og aktioner for at få deres budskab frem – og de er dygtige til at bruge de sociale medier med stor vægt på æstetik i deres grafik og film.

En gennemgang af deres hjemmeside viser ingen tegn på hverken voldelige tendenser eller racisme: deres budskab om etnopluralisme og kampen mod islam er legitime og bevægelsen ligger i det hele inden for den demokratiske skive.

Det er på den baggrund meget svært at se, hvordan GI skulle have forbrudt sig mod FBs fællesskabsregler, og det ligner da også en systematisk udrensning af GI i hele Europa, som GI påstår på hjemmesiden.

Spørgsmålet er så, om FB lukning af GIs side er en krænkelse af deres ytringsfrihed.

Det umiddelbare svar er nej: FB er en privat virksomhed, der selv må bestemme og sætte grænserne for deres brugere. GI kan sige og skrive, hvad de vil alle andre steder, hvilket de da også hurtigt og dygtigt fandt veje til.

Tilbage står imidlertid to stærkt betænkelige forhold:

For det første er der intet, der tyder på, at FB har givet de venstreorienterede bevægelser samme behandling som den, der er blevet GI til del. Ikke engang det totalitære og voldelige Antifa, hvis FB-sider stadig er fuldt tilgængelige, synes ramt. Det vidner om en usund og udemokratisk censur-politik hos FB, hvilket leder til spørgsmålet om det er Zuckerbergs politiske observans, der slår igennem – eller det er hans opfattelse af, hvad Merkel og EU ønsker. Begge dele leder til ubehagelige konklusioner.

For det andet er der det grundlæggende problem, at FB efterhånden har opnået en monopollignende status og er blevet det (sociale) medie, hvor de fleste af os henter en væsentlig del vores information, og kommunikerer med hinanden. Mindre it-kyndige, der bliver lukket ned af FB har således ikke samme muligheder for at ytre sig og kommunikere andre steder, som GI har. I den sammenhæng er det da også ganske illustrativt, at GI hurtigt har fået en ny FB-side etableret, hvilket understreger, hvor vigtig en platform FB stadig er.

At FB ikke krænker nogens ytringsfrihed ved at lukke deres sider ned, er ikke det samme som at det er i orden. Slet ikke, når censuren kun rammer bestemte dele af det politiske spektrum, sker systematisk og på tværs af landegrænser. Det mere end ligner udrensning ved censur af dem, der tænker anderledes end Zuckerberg.

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis