"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hjælp med at få racismeparagraffen afskaffet: skriv under på vores borgerforslag

21. august 2020 - Artikel - af Aia Fog

266b er de facto en legalisering af sindelagskontrol – og tilmed elastik i metermål, fordi selv de mest krænkelsesparate efter ordlyden vil kunne støtte ret på § 266 b og efter omstændighederne få deres meningsmodstandere dømt for ellers helt legale synspunkter. Og den hyppige brug af § 266b er i sig selv et tegn på, at det er gået den vej.

Jeg er i min egenskab af formand for Trykkefrihedsselskabet medunderskriver på et borgerforslag om at afskaffe straffelovens § 266b, den såkaldte ”racismeparagraf”. Lige siden selskabets start i 2005, har været et kardinalpunkt for os at få ophævet dette demokratiske misfoster af en straffelovsbestemmelse, som aldrig skulle have fundet vej til dansk lov.

Det paradoksale ved racismeparagraffen er, at det faktisk er den bestemmelse, der introducerede ordet ”race” i dansk lovgivning. Før § 266b blev indført i 1970 (som en implementering af FN-konventionen fra 1965), var opdelingen af mennesker i racer et komplet ukendt begreb i dansk ret af den simple grund, at vi aldrig har tænkt i de baner i Danmark. Det er dog i praksis ikke det største problem med bestemmelsen, men den omstændighed, at den reelt omfatter et forbud mod kritik af religion, ideer og kultur fordi andre kan risikere at føle sig stødt.

266 b er med andre ord en krænkelsesparagraf, som bryder med det helt grundlæggende princip, at man kun kan straffe handlinger og ikke holdninger. Racismeparagraffen er ikke desto mindre sat i verden for at straffe holdninger og ytringer, og det er i den sammenhæng underordnet, om man kan føre sandhedsbevis for sine ytringer: det afgørende er, om de kan opfattes som ”forhånende” eller ”nedværdigende”.

266b er de facto en legalisering af sindelagskontrol – og tilmed elastik i metermål, fordi selv de mest krænkelsesparate efter ordlyden vil kunne støtte ret på § 266 b og efter omstændighederne få deres meningsmodstandere dømt for ellers helt legale synspunkter. Og den hyppige brug af § 266b er i sig selv et tegn på, at det er gået den vej.

Bestemmelsen er et stående angreb på vores ytringsfrihed og dermed en skamplet på vores demokrati, men det har besynderligt nok aldrig været muligt at skabe flertal i Folketinget for at afskaffe den.

Nu forsøger vi endnu en gang med dette borgerforslag at få vores folkevalgte til at fjerne denne skamplet. Og det er i sidste øjeblik: en ny krænkelseskultur har bredt sig i mange vestlige lande – med USA som det grelleste eksempel. Her har totalitære og krænkelsesbårne bevægelser som Black Lives Matter og Antifa (med stærke kræfter i ryggen) uhindret kunne sprede vold og ødelæggelse i en række store byer i en grad, så lov og orden de facto er sat ud af kraft. Og ingen har grebet ind af frygt for at blive kaldt racist eller ”white supremacist”.

Selvom USA´s forfatning rummer den nok mest vidtgående beskyttelse af ytringsfriheden i verden, har krænkelsesparate bevægelser og strømninger i løbet af kort tid undermineret oplevelsen af denne beskyttelse: en undersøgelse foretaget af CATO Institute viser således, at hele 62% af amerikanerne – på tværs af politiske skel, ikke længere tør give udtryk for deres politiske holdning af frygt for at miste deres job, blive udskammet på nettet eller i øvrigt straffet på deres velfærd eller livsindtægt.

Vi er ikke USA, men vi ved af erfaring, at det, der sker i USA og de fleste andre vestlige lande også vil ramme os i en eller anden udstrækning: alle de absurde sager om udklædning til rusfester, forbud mod afsyngning af bestemte danske sange, forvisning af hvide demonstranter til den nederste del af BLM-demoer, censur af børnelitteratur osv., osv. er alt sammen kommet til os udefra. Og vi står sandsynligvis over for en ny og endnu større bølge.

Derfor vil jeg opfordre til at følge nedenstående link og skrive under på borgerforslaget om at afskaffe den bestemmelse, der giver de krænkelsesparate anti-demokrater mulighed for at lukke munden på deres meningsmodstandere. § 266b er et demokratisk misfoster, det er et stående angreb på ytringsfriheden – og den skal fjernes før det ender galt.

Borgerforslag: afskaf racismeparagraffen

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg