"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Heller ikke i Ungarn er demokrati det, alle ønsker

26. august 2013 - Artikel - af Ivan Dybdal

Et flertal af ungarere savner tiden under kommunismen. De er slet ikke vilde med demokrati. Det viser en opinionsundersølse lavet af Ivan Dybdal. Her skriver han om det bekymrende resultatet og om demokratiet, som langt fra er universelt populært.

Trods de demonstrende unge på Tahrir-pladsen i Cairo i 2011 , er flertallet af den Egyptiske befolkning sharia-tro muslimer, der ikke ønsker demokrati.

Det viste alle kendte opinionsundersøgelser i Egypten.

Vi er mange, der har en indbygget optimistisk bias, som let kan tage magten over os, hvis vi ikke holder hovedet koldt og ser på fakta.

Fejlagtigt blev det egyptiske forår af mange - herunder af de dominerende danske statsejede medier – opfattet som samme eller noget lignende som det opgør, som for næsten 25 år i siden i 1989 fandt sted i Østeuropa, hvor jerntæppet pludselig faldt og Trabanterne med blå udstødningsrøg tøffede ud i Vestberlin og videre ud i Vesteuropa.

Det var en misforståelse.

Demokrati ikke altid populærti Danmark

Demokratisk sindelag er ikke alle folk beskåret.

Demokrati har heller ikke i Danmark altid været lige populært og ved flere folketingsvalg efter krigen har antidemokratiske partier - især socialistiske – tiltrukket næsten en fjerdedel af vælgerne.

Det samme eller værre har vi set i de øvrige vesteuropæiske lande under den kolde krig.

Demokrati ligger øjensynligt højt i Maslows behovspyramide og det kræver nok en vis levestandard, at gå ind for det?

Demokrati-træthed

Demokrati, som vi kender det, udbredes kun langsomt om overhovedet. Flere forskere har selvfølgelig øje for det, men det er typisk ikke dem, de statsejede TV-medier bruger.

De har andre begejstrede favoritter, som til gengæld benyttes flittigt som kommentatorer.

I Weekendavisens videnskabelige nyhedstillæg Ideer 25. april 2013, gennemgår videnskabsjournalisten Niklas Hessel nogle interessante tendenser i artiklen

"Demokratiske tømmermænd. Post-demokrati. Middelklassen skulle være brohoved for politisk frihed. Men demokratitræthed truer, fra Ungarn til Indonesien. Hvis middelklassens økonomiske interesser ikke tilgodeses, kan den ende på den modsatte side af barrikaderne."

Artiklen er en sjælden - men velkommen - gennemgang af empirisk forskning om demokrati og ikke baseret på filosofiske drømme og tolkninger.

Verdens trediestørste demokrati?

Artiklen nævner den tidligere General Prabowo Subianto, der tegner til at blive valgt som Indonesiens næste præsident i 2014 i det, der bliver kaldt verdens trediestørste demokrati.

Han var ansvarlig for blodige militæraktioner i Østtimor og kidnapninger og tortur af modstandere, hvoraf mange forsvandt. Han forsøgte sig sågar med et statskup i 1998.

Han forsikrer i dag om sit demokratiske sindelag, men han har i spøg sagt ”at han nok burde have gennemført kuppet, når man ser Indonesiens tilstand idag”.

Den slags vækker næppe synderlig forargelse i Indonesien, skriver Niklas Hessel .

I en rundspørge fra 2011 i Indonesien var der udbredt længsel efter diktatoren Suhartos dage og kun 12% af vælgerne mente, at de nuværende politikere gjorde det bedre.

Generelt viser forskningen at tilslutningen til demokrati i Asien er i tilbagegang.

Demokratiet i Europa

En rapport fra The European Bank for Reconstruction and Development fandt i 2011 et mærkbart fald i tilslutningen til demokrati i de nye EU-lande.

I Rumænien og Slovakiet erklærede under halvdelen af befolkningen tilslutning til demokrati som styreform. I fem store vesteuropæiske lande var tilslutningen til demokrati som styreform omvendt tæt på 80%.

Faktisk har tiden efter årtusindskiftet været præget af et demokratisk forfald, som det arabiske forår har fået os til at overse, citeres Joshua Kulantzick, ekspert i Sydøstasien ved Counsil of Foreign Relations i USA, for.

Min egen opinionsundersøgelsen i Ungarn

Det var lidt min baggrund, da jeg sidst i maj i år af mine ungarske kolleger i opinions- og markedsanalyseinstituttet Ipsos Observer Ungarn fik mulighed for at stille nogle opinionsspørgsmål på deres landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelse.

Jeg valgte derfor – synes jeg selv – at tage tyren ved hornene og spørge ungarerne om de savnede kommunismen eller om de foretrak demokratiet, de havde fået.

Jeg synes, jeg kunne mærke på mine ungarske kolleger, at jeg havde ramt et følsomt evne, men de gik med til det, når mit firma var ansvarlig for undersøgelsen. (Man fornemmer, at der også i Ungarn er mindre stuerene emner?)

I første uge af juni i år gennemførte Fenestra OK, Danmark, undersøgelsen i Ungarn. Data blev leveret af Ipsos Observer Ungarn fra en repræsentativ stikprøve af den voksne ungarske befolkning på 1000 personer.

Spørgsmålet, der blev stillet på ungarsk, lød i dansk oversættelse:

Synes du, at det er bedre at leve i et socialistisk system, som det, der var i Ungarn før 1989, eller synes du, at det nuværende system i Ungarn er bedre?

Tabel 1. Alle voksne ungarere

39 % Det socialistiske system i Ungarn før 1989 var bedre

18 % Det nuværende system i Ungarn er bedre

5 % De er lige gode

18 % De er lige dårlige

20 % Ved ikke/vil ikke svare

100 % repræsentativ stikprøve med 1000 voksne ungarere

 

Ungarerne savner kommunismen

De fleste ungarere mener altså, at det tidligere socialistiske system – kommunismen – er bedre og mindre end hver femte ungarer mener, at det nuværende parlamentariske demokrati er bedre.

Lige så mange – knap hver femte – mener at de to systemer er lige dårlige og hver tyvende mener, at de er lige gode. Hver femte svarer ‘ved ikke’ på spørgsmålet eller vil ikke svare på det.

Ser man på de, der har taget stilling til spørgsmålet - altså minus ved ikke svarerne – ses dette.

Synes du, at det er bedre at leve i et socialistisk system, som det der var i Ungarn før 1989 eller synes du, at det nuværende system i Ungarn er bedre?

Tabel 2. De, der har taget stilling

50 % Det socialistiske system i Ungarn før 1989 var bedre

22 % Det nuværende system i Ungarn er bedre

6 % De er lige gode

22 % De er lige dårlige

100 % De, der har taget stilling til spørgsmålet

 

Er forklaringen skuffelse?

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange ungarere mener, at det system, der var i Ungarn før jerntæppet faldt i 1989, var bedre.

Resultatet tyder på, at der er en udbredt utilfredshed i den ungarske befolkning, hvor flertallet synes, at det nuværende demokrati fungerer dårligt og at det har medført, at levevilkårene er blevet forringet.

Det er et stort problem - også for EU - og det er også et udslag af den økonomiske krise i EU, der har medført, at også den ungarske valuta er i krise.

Ungarerne hører nok til de mest skuffede af de nye EU-medlemslande.

 

Ivan Dybdal er sociolog cand. scient.soc

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg