"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hån, Spot og Latterliggørelse: Nydansk ordbog

29. august 2010 - Artikel - af Pertinax

Vores nye H, S & L-medarbejder, Pertinax, lægger for med en servicemeddelelse til danskere, der vil undgå at få brev fra statsadvokaten.

Nyt system, nyt sprog

Som George Orwell beskrev i sin roman 1984, vil et nyt politisk system nødvendigvis blive ledsaget af et nyt sprog, der skal gøre det umuligt at udtrykke forkastelige tanker, der var gangbare under det gamle system, eller som beskriver forbudte kendsgerninger. Og når det nye sprog har bidt sig fast i folkets bevidsthed, skulle det gerne medføre, at man ikke kan tænke noget forkert, fordi ordene og begreberne for fejltænkning ikke findes.

I den sidste ende er det meningen at fjerne enhver sammenhæng mellem sproget og nogen ydre virkelighed, hvis den er grim.

Orwell betegnede det nye sprog som "newspeak", "nysprog", mens det engelsk, der tidligere var blevet talt, fik prædikatet "oldspeak", "gammelsprog". Det førte til fremkomsten af en lang række nye ord, der skulle erstatte de gamle. Blandt de kendte eksempler er "ungood", "ugod", til erstatning for "dårlig", "doubleplusungood" for noget rigtig skidt og "krig" til erstatning for "fred".

Siden Højesterets dom over Pia Kjærsgaard i 2003, der stadfæstede en ny definition på "racisme", er Danmarks bedste mænd og kvinder slået ind på en lignende sprogpolitik: Dansk skal erstattes af nydansk, således at enhver, der ikke følger det nye sprogregimente, kan få sin bekomst.

Brugen af nydansk tjener således som en markør, der afslører, om den talende eller skrivende er loyal over for den politiske konsensus, mens brug af dansk omvendt viser, at man er uefterrettlig og styrer direkte mod en domfældelse i byretten.

Liste over nyord

Da det altså kan være farligt at bruge dansk, også kendt som gammelsprog, burde Dansk Sprognævn som borgerservice for længst have udsendt sin planlagte publikation, "Nydansk ordbog". I mellemtiden vil H, S & L, der jo er sat i verden for at bistå sine medmennesker og lede dem ind på den rette vej, gerne være behjælpelig med en lille liste over nyord. Den kan i sagens natur ikke være udtømmende, men er dog et udmærket sted at begynde, hvis man vil undgå at høre fra statsadvokaten.

dansk: et sprog, der blev talt i Danmark indtil ca. 1984

nydansk: et sprog med rødder i konventionerne (se konvention) og nyere dansk retspraksis, og som erstattede dansk (se dansk)

konvention: et sæt af lovregler, der erstatter Danmarks Riges Grundlov, og hvis nærmere indhold i hvert enkelt tilfælde meddeles af domstolen (se domstol)

domstol: en statsinstitution, der udmåler straffe til brugere af dansk (se dansk)

demokrati: et politisk system, der strider mod Guds ord

frihed: se blasfemi

blasfemi: afvisning eller manglende efterkommelse af de formaninger, som Gud gav profeten Muhammed

ung/de unge: en eller flere religiøst motiverede personer, der kaster med sten eller lægger sig i baghold for politi eller brandvæsen

socialt belastet: en person, der pga. stærk religiøs tro ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som derfor er berettiget til offentlig forsørgelse

racist: en person, som ingen kan lide

racisme: den opfattelse, at Danmarks Riges Grundlov står over Koranen

højreekstremist: en person, der er uenig med Tøger Seidenfaden og Danmarks Radio (se Danmarks Radio), eller som stemmer på Venstre, De Konservative eller Dansk Folkeparti

Danmarks Radio: den statsanerkendte forvalter af nydansk

journalist: en person, der i sit daglige virke udmønter nydansk i skrift eller tale

ekspert: en universitetsansat, der går ind for høje skatter, lave straffe eller stor muslimsk indvandring

hån: gengivelse af Koranens indhold

indvandrer: en muslim

flygtning: se indvandrer

integration: imødekommelse af ønsker fra imamer, klanledere eller Zenia Stampe

integrationskonsulent: en offentligt ansat, der agiterer for integration (se integration)

feminisme: kvinders ret til at skjule deres køn; kvinders ret til at få deres klitoris fjernet eller blive gift med deres fætter

ytringsfrihed: friheden til at efterkomme krav fra EU, FN eller Den Islamiske Konferenceorganisation

kristendom: en gammel overtro, der gik ind for vold

islam: den opfattelse, at fred og tolerance bør herske overalt i verden

islamist: en person, der har misforstået islam (se islam)

Jesus: en muslimsk profet

Bibelen: en forvansket udgave af Koranen

korstog: et umotiveret, voldeligt overfald på tilhængere af islam (se islam)

jihad/hellig krig: en indre, personlig anstrengelse for at være god

H, S & L hører gerne fra medborgere, der kan føje flere ord til listen. Når vi har samlet tilstrækkeligt med nydanske vendinger, sender vi dem til Dansk Sprognævn samt til Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg