"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Gennembrud for friby-ordningen

19. september 2009 - Den løbende - af Lars Hedegaard

Som første danske kommune har Odense afsat penge til en forfulgt forfatter

I Odenses netop vedtagne budget for 2010 er der for første gang afsat et beløb, der gør det muligt at invitere en forfulgt forfatter til at slå sig ned i byen. Beløbet er på 500.000 om året, foreløbigt for en periode på fire år.

Hermed bliver Odense den første danske kommune, der i praksis følger op på intentionerne i den friby-ordning for forfulgte forfattere, som Folketinget vedtog for et par år siden, men som indtil nu ikke er blevet omsat i praktisk handling.

Friby-ordningen blev indført efter forslag af daværende kulturminister Brian Mikkelsen, der bl.a. havde indkaldt Dansk PEN og Trykkefrihedsselskabet som vigtige høringspartnere.

International liste

Forfattere, der kan komme på  tale til friby-ordningen, skal være opført på International PEN's liste over forfulgte forfattere, men det er op til hver enkelt kommune at foretage udvælgelsen.

Meningen med ordningen er, at værtskommunen stiller bolig, underhold mv. til rådighed, mens det er statens opgave at sørge for forfatterens sikkerhed. Til gengæld for arbejdsro og sikkerhed er det meningen, at forfatteren i en vis udstrækning skal stå til lokalsamfundets rådighed med bl.a. foredragsvirksomhed på skoler og være en aktiv medspiller i det lokale kulturliv.

I en pressemeddelelse skiver forslagsstilleren, 1. viceborgmester Alex Ahrendtsen (DF), at det glæder ham, at Odense nu vil deltage i kampen for at udbrede ytringsfriheden. Den bliver ifølge Ahrendtsen "overalt i verden mere og mere presset af venstreorienterede regimer og islamiske diktaturer".

"Det er vigtigt, at vi i Danmark er rede til at støtte ytringsfriheden og forfattere, så de kan få arbejdsro. Det vil blive en berigelse for byen at have dem her et år eller to, fordi forfatterne f.eks. kan holde foredrag på skoler og gymnasier om at leve i samfund, hvor man kan miste livet ved at kritisere religioner eller regimer", siger Alex Ahrendtsen.

Viceborgmester Ahrendtsen understreger, at friby-ordningens forfattere skal forlade landet efter opholdets afslutning, da ordningen ikke åbner mulighed for asyl.

Viceborgmesteren er selv forfatter og forlægger, bl.a. som medejer af Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

Modstanden væk

Sappho har spurgt Alex Ahrendtsen, hvorfor der skulle gå så lang tid, inden Odense besluttede sig til at handle, selv om sagen kom op for to år siden.

"Det skyldes, at der har været en del modstand, først og fremmest fra Odenses Integrationsråd, fra Enhedslisten og SF. De borgerlige var mærkeligt tavse, mens ideen fik opbakning fra Socialdemokratiet."

Ahrendtsen mener, at en del af modstanden og fodslæberiet kan skyldes, at han oprindeligt bragte den hollandsk-somaliske eks-politiker og forfatter Ayaan Hirsi Ali i forslag. Modstanderne mente ikke, at hendes tilstedeværelse i byen ville gavne integrationen.

– Men friby-ordningen er vel heller ikke lavet for at gavne integrationen?

"Nej, den har udelukkende til formål at sikre forfulgte forfatteres ytringsfrihed."

I betragtning af den tidligere modstand er Alex Ahrendtsen glad for at have fået bred opbakning i byrådet, idet 27 ud af byrådets 29 medlemmer står bag vedtagelsen. Kun Enhedslistens to repræsentanter står uden for beslutningen, da de traditionelt undlader at stemme for byens budget.

Viceborgmesteren regner ikke med, at ordningen vil give anledning til ballade. Ingen har sat sig på bagbenene, siger han.

Under forudsætning af, at kommunen kan finde en passende kandidat, kan den nye ordning træde i kraft allerede efter årsskiftet.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg