"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hermed aflægges der regnskab for Trykkefrihedsselskabet af 2004 for perioden 12/3-05 til 11/3-06


Selskabets første år har været præget af en lang række aktiviteter, der primært kan opdeles i tre grupper:

Trykkefrihedsselskabets primære aktiviteter (finansieret via medlemskontingentet).

Sappho (finansieret af donation fra Jyllands-Posten Fond).

Konference om ytringsfrihed (primært finansieret af midler fra Kunstrådet).

Tre-delingen har vi valgt at gentage i regnskabsregi, således at hver gruppe er blevet tildelt sit eget specifikke regnskab. Motiveringen er ikke mindst, at der hvad Sappho og konferencen angår skal afrapporteres direkte til sponsorerne.

Trykkefrihedsselskabets primære aktiviteter

Selskabet har i sit hidtidige virke koncentreret sig om en række debatmøder (om ytringsfrihedens kår i Sverige og Iran) samt udviklingen af websitet trykkefrihed.dk.

Selskabets samlede indtægter for det forgangne år beløber sig til 50.178,00 kr., hvoraf langt den overvejende del (95%) stammer fra kontingentindbetalinger og gaver. Udgifterne androg pr. 11/3-05 45.598,23 kr., hvorfor der til disposition pr. nævnte dato var 4.579,77 kr.
Sappho

Selskabets elektroniske magasin er muliggjort via 75.000 kr. fra JPs Fond.

Heraf har vi pr. nuværende anvendt 43.285,17 kr. på udgivelsen af tre numre.

Pengene er primært anvendt på artikler (58%). Webudvikling har lagt beslag på 22%, og endelig er de sidste 20% gået til redaktion og administration.

Til publicering af de kommende numre råder redaktionen dermed over 31.714,83 kr.
Konference om ytringsfrihed

Konferencen på Christiansborg d. 19/11-05 havde et samlet omkostningsniveau på 80.809,17 kr. Indtægterne beløb sig til 69.125,00 kr., hvilket resulterede i et under-skud på 11.684,17 kr., finansieret af Trykkefrihedsselskabets kasse.

Thomas Helbig Hansen

Kasserer