"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Frederiksberg under islamisk beskyttelse

1. oktober 2005 - Artikel - af Lars Hedegaard

Den københavnske borgerrepræsentant Hamid El Mousti prøvede at få fjernet skuespilleren Farshad Kholghi fra Frederiksbergs Integrationsdag, fordi han taler dårligt om islam

Lørdag den 4. juni 2005 var en festdag på Frederiksberg Rådhus, for da havde kommunen nemlig inviteret sine nydanske indbyggere til Integrationsdag. Borgmester Mads Lebech bød velkommen til et afvekslende program med sang, dans, rap og koncert. Der var også paneldebat om temaet "Hva' med integrationen" med bl.a. integrationsminister Rikke Hvilshøj.

Skuespilleren og kommentatoren Farshad Kholghi var dagens konferencier og gav tillige et forrygende stand-up show.

De talrige deltagere havde i det hele taget en dejlig dag. Ingen af tilhørerne vidste imidlertid, at der inden arrangementet var sket noget rigtig grimt.

Moustis netværk

Da Farshad Kholghi nogle dage forinden mødte op på Frederiksberg Rådhus for at drøfte de sidste detaljer med et par af kommunens embedsmænd og et medlem af integrationsudvalget, blev han spurgt, hvad Bahai var for noget. Det vidste Kholghi udmærket, idet han tilhører en bahai-familie, som på grund af sin ikke-muslimske religion måtte flygte ud af Iran efter ayatollah Khomeinis magtovertagelse i 1979. Men han undrede sig over spørgsmålet. Hvad havde hans families religion med Frederiksbergs Integrationsdag at gøre?

Forklaringen fik han dog hurtigt af embedsmændene: De var blevet ringet op af det socialdemokratiske medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Hamid El Mousti, som i bramfri vendinger havde forlangt, at Farshad Kholghi blev fjernet fra arrangementet, fordi han var bahai. Ellers ville Mousti give sit "netværk" besked på at boykotte Frederiksbergs Integrationsdag.

Det fremgik også, at Hamid El Mousti havde sagt mange andre dårlige ting om den kendte skuespiller, bl.a. at han måtte være en idiot, når han var bahai.

De frederiksbergske embedsmænd ønsker ikke at udtale sig til Sappho, men begivenhedsforløbet bekræftes af en anden deltager i mødet, som imidlertid har bedt om at være anonym.

Flere omstændigheder ved Hamid El Moustis indblanding i frederiksbergske forhold har vakt undren. Først og fremmest, at den mediebevidste socialdemokrat udadtil giver rollen som integrationstilhænger. Således deltog han i statsminister Anders Fogh Rasmussens nylige dialogmøde med en række herboende imamer.

Kholghi er idiot

Sappho har forelagt sine oplysninger for Hamid El Mousti, der bekræfter, at han havde forsøgt at få Farshad Kholghi fjernet fra Integrationsdagen, men det skete for at beskytte Kholghi og ikke fordi Mousti har noget mod Bahai som religion.

- Det passer altså ikke, at du ringede og forlangte ham fjernet, fordi han var bahai eller idiot?
"Han er en idiot."

- Hvorfor er han idiot?
"Fordi jeg ikke kan fordrage ham. Så enkelt er det. Det er min ret."

- Ja, det er klart.
"At han er bahai, det er jeg bedøvende ligeglad med."

- Hvorfor skulle han beskyttes?
"For hver gang, han taler dårligt om islam, det vil jeg ikke have. Sådan er det."

- Det vil sige, at når han taler dårligt om islam, så synes du, det er din pligt at prøve at beskytte ham ved at få ham fjernet?
"Ja lige præcis, for folk ved ikke, hvad de gør."

- Hvilke folk ved ikke, hvad de gør?
"Folk, der hører ham tale dårligt om islam."

- Personligt har du altså ikke noget imod, at han taler dårligt om islam?
"Næh .. øh .. Jo, jeg har noget imod, at han taler dårligt om islam. Det vil jeg ikke have."

- Og derfor synes du ikke, at han skal optræde på Frederiksbergs Integrationsdag?
"Nej, alle der taler dårligt om islam, kan jeg ikke lide. Det må du godt citere mig for."

Københavnsk segregation

Som reaktion på Hamid El Moustis udtalelser udtrykker Venstres spidskandidat ved det københavnske kommunalvalg, borgmester Søren Pind, sin store bekymring over socialdemokraterne.

"Jeg mener, at netop integrationen er det største problem, som denne by står over for, og jeg oplever i virkeligheden en meget større realisme hos helt almindelige indvandrere, end jeg gør blandt politikere i bl.a. den socialdemokratiske top. Moustis udtalelser viser jo alt om en forskruet indstilling til, hvad ytringsfrihed er for noget, og hvordan vi griber en pluralistisk debat an."

- Var du klar over, at Hamid El Mousti havde disse synspunkter?

"Nej, det er nyt for mig, og jeg finder dem dybt skuffende. Jeg ved, at han tidligere har været oppe at slås med Ben Haddou (københavnsk borgerrepræsentant, der oprindeligt er valgt for CentrumDemokraterne, red.), fordi Ben Haddou er berber, og Mousti er marokkaner."

- Vil du bruge Moustis udtalelser i valgkampen?

"Nej, jeg har for længst besluttet mig til at afholde mig fra personangreb. Men det er stensikkert at vi i valgkampen vil vende os imod den multikulturelle dimension, der præger den nuværende københavnske integrationsindsats. Man trækker sig tilbage i stedet for at tage konflikterne."

-Synes du, at Moustis udtalelser tyder på, at han overhovedet er tilhænger af integration?

"Nej, det er snarere segregation, men det er det, jeg kan se, der foregår i København. Det er ikke en integration, men en segregation."

Uhørt og upassende

Den radikale kandidat til posten som overborgmester, Klaus Bondam, tager kraftigt afstand fra Moustis handlemåde. Han finder den fuldstændig uhørt og upassende. Men han ser det som udtryk for, at socialdemokrater bevæger sig i alle mulige retninger.

- Hvordan forestiller du dig, at integrationsindsatsen kan blive, når den slags folk har sæde i Borgerrepræsentationen?
"Jeg trøster mig med, at Hamid El Mousti ikke har nogen som helst indflydelse på de beslutninger, der træffes. Borgerrepræsentationens beslutninger tages i meget snævrere kredse."

- Hvis andre sagde eller gjorde det samme, som Mousti har gjort, ville de utvivlsomt blive meldt til politiet. Skal Mousti slippe, fordi han er muslim?
"Overhovedet ikke. Mousti er et lavere rangerende socialdemokratisk medlem."


Sappho har også bedt Socialdemokraternes spidskandidat Ritt Bjerregaard om en kommentar, men hun ønsker ikke at udtale sig.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg