"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Fra slemt til værre

30. maj 2022 - Artikel - af Aia Fog

Regeringen har trukket sit stærkt upopulære lovforslag om regulering af sociale medier tilbage, men ikke fordi den har indset, at det er en forkert lovgivning, der vil gøre indhug i ytringsfriheden. Baggrunden er, at EU-Kommissionen har blokeret for lovens vedtagelse fordi dens egne regler går forud. 

Regeringen har trukket sit lovforslag om regulering af sociale medier tilbage. En god nyhed, skulle man tro, for lovforslaget har mildest talt været stærkt kritiseret fra stort set alle andre sider end de politikere, der insisterede på at gennemføre den: det nu kuldsejlede forslag om regulering af sociale medier havde til formål at bekæmpe ulovligt indhold på sociale medier, men havde som påregnelig sideeffekt, at tech-giganterne samtidig ville fjerne en masse lovligt og demokratisk indhold og dermed forstærke den i forvejen massive censur på nettet, som i forvejen udgør et stort problem for mange mennesker og en de facto indskrænkning i danskernes ytringsfrihed.

Men tror man, at regeringen er kommet til fornuft og kan se lovforslagets negative konsekvenser, må man tro om igen. Årsagen til, at Erhvervsminister Simon Kollerup med beklagelse trækker loven om regulering af sociale medier tilbage er, at EU-kommissionen har blokeret for lovforslaget, ”fordi EU har vedtaget regler på samme område”, som det hedder i en nyhed på Erhvervsministeriets hjemmeside. Disse EU-regler er den såkaldte Digital Service Act, der udgør et mindst lige så stort indgreb i ytringsfriheden, bl.a. fordi DSA tager sigte på at tvinge tech-giganterne til at forhåndssortere i den information, brugerne må se, bl.a. ved at pålægge dem at ændre deres logaritmer, så ”forkert” information rykkes ned i bunden af brugernes feed, mens ”rigtig” information promoveres.

Den umiddelbart gode nyhed om at et elendigt lovforslag bliver opgivet at føre igennem til lov, er altså kun dække for en anden og i sit udgangspunkt endnu mere vidtgående EU-regulering og censur på de sociale medier.

Det er i sig selv frustrerende, for det bekræfter billedet af en politiker-stand, der er tiltagende blind over for de demokratiske og dannelsesmæssige konsekvenser af at gøre det ene indhug efter det andet i grundlæggende frihedsrettigheder – og lige så døv over for de efterhånden mange kritiske røster, der advarer mod at gøre indhug i især ytringsfriheden.

At regeringen uden protest eller indvending accepterer, at EU's regler selvfølgelig går forud for national lovgivning og uden sværdslag trækker et lovforslag tilbage, den ellers har været så opsat på at få gennemført, bidrager selvsagt ikke til tilliden til den lovgivende magt. Og da slet ikke når man tænker på, at det er EU Kommissionen, hvis medlemmer på ingen måde er demokratisk valgt men udpeget, der tilsyneladende har kompetence til at blokere for både regeringens og Folketingets arbejde.

Tilbage står indtrykket af en forpjusket Erhvervsminister og ditto regering, der hverken har indsigt i eller vilje til at værne om ytringsfriheden, men som insisterer på at sidde alle advarsler og argumenter overhørig – blot for at ile forud med den totale kapitulation til en udemokratisk EU Kommission, der nu ikke blot gør yderligere indhug i danskernes ytringsfrihed, men også i det danske folkestyres autonomi og suverænitet.

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis