"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Folkemødet er en lukket fest – nu også med Stormtropper

8. juni 2024 - Artikel - af Michael Pihl, Næstformand i Trykkefrihedsselskabet

Bornholms såkaldte ”Folkemøde” er i vid udstrækning meget lidt folkeligt og en lukket fest for politikere, journalister og professionelle snakkehoveder. Nu viser fraværet af en upartisk og demokratisk ramme, at Folkemødet også har et dybere demokratisk problem. 

Således har pressen dækket Folkemødets katastrofale udmeldinger, hvor antidemokratiske aktivistister inviteres til udemokratisk obstruktion af møder, som vi og andre har planlagt og forudsat kunne foregå på en velordnet, uforstyrret og fri måde. Selvom Folkemødet nu har trukket sin Stormtrop- invitation tilbage, er skaden sket og mødeterroristerne lugter blod. Hvad folk nok ikke ved, er at Folkemødet også på andre punkter er på gale veje. Selvom vore arrangementer var rettidigt anmeldt og vi i dyre domme har betalt Folkemødets ublu overpris for stadeplads, måtte vi i år vente uforholdsmæssigt længe på folkemødesekretariatets såkaldte ”sikkerhedsgodkendelse”. Det lignede længe en undskyldning for politisk motiveret udelukkelse, i stil med det kuldsejlede forsøg på udelukkelse af en israelsk instruktør til det offentligt støttede CPH STAGE-arrangement for nylig, hvor ”sikkerheden” også begrundede den antidemokratiske eksklusion. Hvorfor der skulle være særlige problemer med emnerne på vores arrangementer, og hvilke kriterier Folkemødet lægger til grund, er ikke blevet forklaret eller begrundet, hverken skriftligt eller mundtligt. Vi fik dog omsider og allernådigst Folkemødets ”sikkerhedsgodkendelse” og den hellige grav var vel forvaret, indtil folkemødeledelsens afsindige invitation til mødeterror fra udemokratiske Palæstina-aktivister med den ”… meget, meget ædle sag”. Dem ville folkemødedirektøren gerne have til at afbryde den demokratiske debat. Folkemødedirektøren trak ganske vist indbydelsen til den ædle mødeterror tilbage, men muligvis er skaden sket? Vi frygter nu, at vore arrangementer konstant skal stå model til afbrydelser fra folk, der absolut ikke ønsker den demokratiske samtale. Vi vil gerne den demokratiske debat og kritiske spørgsmål, men vi vil ikke finde os i mødeobstruktion fra udemokratiske stormtropper, der ikke betragter vores møder som ”legitime”.  Og vi undrer os over, hvad Folkemødet vil gøre for at sikre vores ytringsfrihed og en fredelig afvikling af vore arrangementer i år? Folkemødet modtager statsstøtte og profilerer sig som demokratifestival og ”folkeligt forum for demokratisk debat”. Derfor bør Folkemødet med sig selv og os andre fremover mere tydeligt gøre rammerne klart? Hvordan og i hvor høj grad vil Folkemødet leve op til forudsætningerne for ytringsfrihed og fri demokratisk debat?