"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Fire forslag til, hvordan vi kommer videre efter Rovsinggade-moskeen

28. juni 2014 - Artikel - af Trykkefriheds medarbejder

Der er stigende foståelse for, at stormoskéen er et brohoved for totalitære kræfter. Spørgsmålet er, hvad vi helt konkret skal gøre for at dæmme op for faren. Trykkefriheds medarbejder giver her fire konkrete forslag.

Så blev Danmarks første stormoské på Nørrebro en realitet. Det er ikke nogen hemmelighed, at indvielsen af moskéen har skabt polemik primært af to grunde:

Moskéen er finansieret af den stenrige oliestat, Qatar, som står for en ortodoks fortolkning af islam. Dernæst er Dansk Islamisk Råd, bevægelsen bag moskeen, blevet kædet sammen med Det Muslimske Broderskab, hvis endemål er en islamisk stat baseret på sharia-love.

Denne udvikling er trist både for Danmark som helhed og liberale muslimer i landet, som vitterligt ønsker at forene islam med et liv i et demokratisk land. Desværre støder de liberale muslimer gang på gang ind i et stort problem; for i dag er det nemlig sådan, at islamiske organisationer står bag de fleste moskeer, også danske, og disse organisationer har ofte sharia på programmet. 

Organisationerne uddanner også egne imamer og sender dem ud at prædike i deres moskeer. Et eksempel på dette er Det Muslimske Broderskab, som uddanner imamer ud fra Broderskabets ideologi, hvis åndelige leder er Yusuf al-Qaradawi. Det hævder i hvert fald Ahmed Akkari, og jeg ser ingen grund til ikke at tro på ham, efter som han har færdes i miljøet.

Konsekvensen af islamisternes store indflydelse på moskéerne er, at de liberale muslimer har mistet indflydelse på islams fortolkningsmagt, og derfor er de trængt i defensiven og en tavs stemme i debatten.

Man skal hele tiden huske på, hvor sharia vinder frem, knægtes de liberale muslimers frihedskamp. Det kan aldrig være et fremskridt i kampen for en liberal form for islam - som endnu ikke findes - når man giver islamisterne mere magt. Snarere tværtimod.

I det følgende vil jeg komme med bud på, hvordan vi giver mere plads til de liberale kræfter inden for islam og mindre plads til islamisterne:

  1. 1. Det er nærmest blevet en naturlov at bruge argumentet religionsfrihed, når lokalpolitikere begrunder, hvorfor de giver islamiske organisationer tilladelse til at bygge moskeer i danske byer eller modtage donationer til selvsamme uden for Danmark. Argumentet hviler på uvidenhed. For islam er ikke kun religion. Islam blander religion og politik sammen. Derfor foreslår jeg, at politikerne begynder at kigge de islamiske organisationer og såkaldte ”kulturforeninger” mere nøje efter i sømmene og finder ud af, om de har sharia på programmet. Har de det, skal de i fremtiden betegnes som politiske bevægelser og ikke islamiske/religiøse bevægelser.

2. Kommunerne skal blive bedre til at holde øje med, hvilke af de islamiske organisationer og såkaldte ”kulturforeninger” de giver økonomisk tilskud, og hvad deres formål er. Ifølge Folkeoplysningsloven må kommunerne ikke yde økonomisk tilskud til foreninger, hvis formål er udbredelse af overtro.

  1. Læs Akkaris bog og find ud af, hvilke strategier og taktikker de forskellige islamiske foreninger og organisationer bruger for at malke ulovlige tilskud fra kommunerne. Undersøg også de muslimske friskoler, hvis undervisning ifølge Akkari skulle være gennemsyret af ortodoks islam, som jo bidrager til at skabe større modstand mod det danske samfund og dårligere integration.

  1. 3. Stift islamiske foreninger og organisationer, som har liberale hovedkræfter. Det er set før, da Naser Khader stiftede Demokratiske Muslimer, men desværre kuldsejlede projektet. Der er brug for foreninger og organisationer, som kan tale og samle de liberale muslimers sag, fordi denne gruppe i dag ikke har den store indflydelse på islams elite.Yderligere kan der måske i fremtiden, hvis disse liberale grupper vokser sig store og mere indflydelsesrige, være mulighed for at finansiere egne moskeer, så man undgår indflydelse på moskeernes fortolkning af islam fra islamisterne.

  1. 4. Det giver ingen mening at stille den enkelte muslim et ultimatum: enten forlader du helt din religion, eller også kan du ikke blive en del af det danske samfund og demokrati.

  2. Den fremgangsmåde vil kun være til fordel for islamisterne, som kan bruge det til egen fordel ved at fortælle den enkelte muslim, at han/hun er uønsket i det danske samfund, og at de derfor er bedre tjent med at komme over på islamisternes side.

  3. Islams politiske side skal kritiseres, men at kritisere islam som sådan er meningsløst. Det vil blot få den enkelte muslim til at føle sig endnu mere rodløs og endnu mere splittet mellem to kulturer og derved være et lettere bytte for islamisterne.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg