"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Fagforening: Bedre ytringsfrihed for offentligt ansatte

9. september 2013 - Artikel - af Dan Ritto

Ytringsfriheden trænger til at blive styrket. Ikke mindst i forhold til de ansattes ansættelsesforhold. Det fastslår fagforbundet FTF, der organiserer funktionærer og tjenestemænd inden for det offentlige.

 

FTF har sendt et notat til Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvori de henviser til flere tidligere undersøgelser om offentligt ansattes egen fornemmelse af grænserne for deres ytringsfrihed.

Heraf fremgår det, at offentligt ansatte generelt er meget tilbageholdende med at deltage i den offentlige debat, idet mange frygter at det kan få negativ indflydelse på deres fortsatte ansættelsesforhold.

Det gælder ikke mindst i forhold til at påtale kritisable forhold på deres arbejdsplads.

FTF finder det bekymrende og alarmerende at de ansattes frygt for at ytre sig er vokset, og at krisen i så høj grad for offentligt ansatte til at give sig selv mundkurv på.

Derfor foreslår FTF i notatet, at folketinget vedtager en lov der sikrer debattører og whistleblowere mod at blive afskediget eller blive udsat for andre sanktioner som følge af de deltagelse i den offentlige debat.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg