"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Er der forskel på trusler?

16. maj 2013 - Artikel - af Torben Mark Pedersen

Torben Mark Pedersen

En mand er netop blevet straffet strengt for en internet-trussel mod Kvinfo, men hvorfor reagerer politiet ikke på alle de andre mindst lige så grove trusler  på nettet, spørger Torben Mark Pedersen.

I sidste uge kom det frem, at en mand var blevet dømt 50 dages fængsel for på et internet debatfora at have truet KVINFO med ”en fuld Breivik”.

Det er glædeligt, hvis dommen er udtryk for, at politiet er begyndt at opprioritere trusler på internettet, for trusler er som vold en krænkelse af den personlige frihed og ofte et forsøg på at undertrykke andres ytringsfrihed.

Hidtil har man kunnet have en stærk formodning om, at politiet har rigelig med tid til at efterforske og retsforfølge personer, der krænker andre og overtræder § 266b, hvorimod det er yderst sjældent, at politiet efterforsker og retsforfølger personer, der truer andre med vold, mord og voldtægt. Og det burde jo være omvendt.

En fuld Breivik mod Kvinfo”

 I den aktuelle blev en dansk mand ved byretten i Lyngby idømt 50 dages fængsel for at »fremkalde alvorlig frygt for liv, helbred eller velfærd for personer relateret til Kvinfo«, skriver Politiken.

Forhistorien var, at Kvinfo i et nyhedsbrev havde skrevet, at antifeminisme var et af de centrale elementer for den terrordømte nordmand Anders Breivik. Debattøren blev vred over, at Kvinfo sammenligner antifeminister med Breivik, hvilket fik ham til at skrive følgende:

»Danmark er et feministisk Saudi Arabien. Hvis en kvinde bliver gravid og beholder barnet, skal faderen sende penge til kvinden i atten år, og hun får alle børnechecks mm. Faderen skal også betale, selv om kvinden opdrager barnet til at hade faderen. Jeg er selv udsat for det svineri. Kvinderne har fået fri abort og skal naturligvis finansiere deres eget liv, hvis de vælger at få barnet. Faderen skal have halvdelen af alle børnechecks, og ret til at have barnet i halvdelen af tiden (...) Modsætter moderen sig skal hun miste alt. Hvis Kvinfo sammenligner os antifeminister med Breivik, synes jeg, vi skal lave en fuld Breivik på Kvinfo«.

Opfordringen til at ”lave en fuld Breivik på Kvinfo” er ifølge byretten en overtrædelse af § 266, der lyder:

§ 266.Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

De oversete trusler

I betragtning af de mange alvorlige trusler, politiet negligerer, og afviser at gøre noget ved, så kan det undre, at det blev truslen mod Kvinfo, der førte til en politisag og dom. Internettet er fuld af trusler, der ofte er langt alvorligere og mere direkte, og som oftest gør politiet intet ved sagen.

I 2010 modtog den iranskfødte kunstner Firoozeh Bazrafkan en truende facebook-mail af en irakisk mand, der truede hende med, at han ville ”kneppe hende, skære hende i stykker og fodre hundene med hendes kød,” ifølge Jyllandsposten.

Manden blev meldt til politiet, men ifølge Jyllandsposten opgiver politiet sagen om dødstrusler. Begrundelsen for at opgive sagen var, at ”videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at den pågældende findes skyldig til straf.” Sådan lød det i brevet fra politiet.

I betragtning af, at truslen i Firoozehs sag var sendt direkte til hende, og han i mailen truede hende direkte og udførligt beskrev, hvad han ville gøre ved hende, undrer det meget, at politiet henlagde sagen.

Og så meget desto mere besynderligt er henlæggelsen af sagen i lyset af dommen over den indirekte trussel mod Kvinfo, der ikke var sendt direkte til Kvinfo, og som ikke indeholdt en direkte trussel, men nærmere en opfordring til vold, hvilket selvfølgelig også er strafbart ifølge § 266a.

Forskelsbehandling?

Man vil nødigt tro, at politiet forskelsbehandler, at de hellere retsforfølger personer, der truer feminister end personer, der truer islamkritikere eller jøder.

Antisemitismen er vidt udbredt på internettet blandt muslimer, og det er ikke sjældent, at der fremsættes direkte trusler eller trusler, der er pakket lidt ind som truslen mod Kvinfo. I de sager foretager politiet sig – mig bekendt – sjældent noget. Lad mig nævne nogle få tilfældige eksempler:

Rasmus Jarlov omtaler på sin Facebook side ”noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har læst i en internetdiskussion,” en række stærkt antisemitiske udsagn fra herboende muslimer, der også indeholder trusler mod jøder ikke ulig truslen mod KVINFO:

Samir Kelecija udtaler: ”hitler var manden med mission udrude jøder” Men der kommer jo stedfortræder insh’alah” og: ”Han skulle spyte ham i hovedet oven i fuck jøder….. De er blevet skabt til og blive udryddet!!!!”

Michael Chau: ”Landet skal gasses og brændes inshallah.. Død over dem alle.”

Hamid Hasić: ”Dig og din jøde skoler i skulle gassed hele lordtet man hvor for bliv i fri sat frie sted auswits.”

"Skære hovedet af de jøder"

En vis Ahmad Karoum poserer på et billede med en stor krumsabel med teksten:

”Skære hovedt af de jøder” – og hans facebook venner finder det øjensynligt meget morsomt. Han beskriver sin beskæftigelse som”soldier of islam”, og i kommentarfeltet til billedet omtaler han sig selv som ”kampklar”. Det forekommer at være grund nok til at tage truslen alvorligt, selv om det muligvis bare er en brovten fra en opblæst ung mand. Formentlig er besiddelsen af sværdet også en overtrædelse af våbenlovgivningen(?)

Det er generelt et problem, at politiet ikke tager trusler alvorligt, og der er et besynderligt misforhold mellem den nidkærhed, de udviser i forhold til at retsforfølge debattører, der krænker nogen verbalt, og dermed overtræder § 266b og så dem, der direkte truer med død, vold og lemlæstelse, altså overtræder § 266.

Det minder i uhyggelig grad om tilstanden i Weimarrepublikken, som Flemming Rose skriver om i Tavshedens tyranni, hvor der var talrige retssager om overtrædelse af deres racismeparagraf, hvorimod politiet stort set ikke tog sig af trusler og voldelige overfald i gaderne.

Vil politiet ændre på det mønster efter Kvinfo-dommen, eller bliver dommen mon en enlig svale?

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg