"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

England: Multikulturel kampagne mod synlig kristendom

20. maj 2012 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

I en lang række sager er briter, der åbent giver udtryk for deres kristentro på arbejde, blevet enten suspenderet, fyret eller slæbt i retten.

Nadia Ewaida med det kors, der førte til at hun blev suspenderet som check-in-pige i British Airways.

Det begynder allerede i Heathrow Lufthavn.

Min Sappho-kollega og jeg er på research-tur til multikulturens moderland, England, og betjenes her i lufthavnen af en check-in pige med blå hijab. Stramt bundet og i reglementerede farver.

Det giver British Airways nemlig ret til.

Men havde check-in pigen villet gå med et kors om halsen, ville hun være løbet ind i vanskeligheder.

Sådan er situationen i Storbritannien, der giver grønt lys for sharia-domstole, men i stigende grad rødt kort til kristen religion i det offentlige rum.

 Havde Eweita bare båret hijab

Denne forskelsbehandling blev for alvor tydelig, da en from kristen check-in pige, Nadia Eweita, i 2006 insisterede på sin ret til at gå med en halskæde med kors til sin uniform. Det førte til, at hun blev suspenderet af British Airways. 

Nadia Eweita anlagde sag mod British Airways, men fik ikke medhold. Ved første instans udtalte dommeren, at flyselskabets politik ikke var diskrimination, for havde en muslim båret et kors om halsen på arbejde, havde hun heller ikke fået lov til det.

Ligesom der heller ikke ville have været noget problem, hvis Eweita havde båret hijab. 

Cameron-regeringen: Forskelsbehandling i orden

Nu er sagen anket til den europæiske menneskeretsdomstol. Den offentlige støtte til Naida Eweita er stor, men den kommer ikke fra den britiske regering med konservative David Cameron i spidsen.

Regeringen støtter nemlig den negative forskelsbehandling af kristne

Et synligt kors i en kæde om halsen er ikke et nødvendigt symbol for kristne, lyder argumentet. Det er en hijab til gengæld for muslimer. Derfor er British Airways forskelsbehandling, der stiller kristne dårligere end muslimer, i orden.

Men Eweita-sagen er kun toppen af isbjerget.

Der er en alenlang række af andre sager, hvor kristne, gerne tilhængere af en gammeldags bibeltro kristendom, risikerer enten udelukkelse, retssager eller fyringer, fordi de viser deres tro i det offentlige rum. Ofte i modsætning til andre religioner.

Her følger fem eksempler.

 Kristne studenterforeninger truet med udsmidning

Kristne studenterforeninger i Exeter og Birmingham blev i 2006 og 2007 suspenderet af den almindelige studenterforening og risikerede dermed udelukkelse fra universitetets lokaler og faciliteter.

Begrundelsen var, at de kristne studenterforeninger handler i strid med ligheds-principperne ved at kræve, at deres medlemmer skal være kristne. Hermed udelukkede de f.eks. muslimer fra nogensinde at blive ledere af foreningen.

De kristne studenterforeninger protesterede og anlagde sag. Deres sagfører anførte som argument: ”At kræve at kristne studenterforeninger giver mulighed for, at en muslim kan blive leder, svarer til at kræve, at et medlem af Labour skal have retten til at være leder af Det konservative Parti”.

Dette sker, samtidig med at radikal islam uden protest fra universitetets ledelse breder sig på britiske universiteter og bl.a. er i stand til at få universitets-autoriteter til at aflyse offentlige møder, der krænker islamister

Sygeplejersken fyret for at gå med kors om halsen på arbejde 

Shirley Temple har siden sin konfirmation gået med en tynd guldkæde med et kors. Det har aldrig været et problem i de mange år, hun har arbejdet som sygeplejerske på et offentligt hosital.

Shirley Temple med halskæden, der førte til at hun blev fyret.

I forbindelse med en ny uniformspolitik blev hun imidlertid bedt om at fjerne det synlige kors om halsen. Begrundelsen, som hun aldrig har mødt før, lød bl.a., at det lille kors i en tynd guldkæde udgør en sikkerheds- og hygiejne-risiko.

En britisk sygeplejerske, der går med hijab, mødes ikke af samme krav.

Shirley Temple nægtede at fjerne konfirmationskorset. Det førte til fyring. Hun anlagde sag an mod hospitalet, men tabte. Sammen med Nadia Eweida har Shirley Temple appelleret sin sag til den europæiske menneskeretsdomstol,  hvor sagen kører nu.

Heller ikke Shirley Temple får opbakning fra Cameron-regeringen, der hævder, at det ikke ”er godtgjort, at det at bære et synligt kors eller krucifiks er en almindeligt accepteret måde at praktisere den kristne tro på.”

Ønsker man alligevel at gå med et synligt kors om halsen, må man søge et andet arbejde.

Lægen fyret for at sende email med en bøn til en ansat

Læge David Drew blev fyret fra Walsall Manor Hospital, hvor han arbejdede, fordi en sygeplejerske klagede over, at han havde citeret Bibelen overfor en kollega og sendt en email med en bøn til en ansat. Han anlagde sag for uberettiget afskedigelse, men tabte sagen.

Forbud mod kristne skolepigers brug af ”renhedsringe”

Skolepigen Lydia Playfoot  er en af flere teenagere, der efter amerikansk inspiration begyndte at gå med såkaldte ”purity rings”. Ringene skal markere, at man er tilhænger af seksuel afholdenhed og ikke vil dyrke sex før ægteskabet.

Hendes skole, Millais School in Horsham, West Sussex, der tillader andre former for smykker samt islamisk hijab på skolen, krævede, at hun tog ringen af i skoletiden, fordi den var et brud på skolens uniformspolitik.

Da Lydia Playfoot nægtede, blev hun fritaget fra undervisningen. Hun og hendes forældre anlagde sag, men tabte den.

En sihk-pige, der anlagde en tilsvarende sag for at få lov til at bære sit religiøse armbånd, en ”Kara”, vandt til gengæld sin sag

Gadeprædikant arresteret for at kalde homoseksuelle ”syndere” på åben gade

I 2011 blev gadeprædikanten Dave Overd, der er born-again-kristen og tidligere faldskærmssoldat, arresteret af politiet. 

Mike Overd havde i sin gadeprædiken sagt, at homoseksuelle mænd kun kan blive tilgivet af Gud, hvis de angrer ”deres synd”. Udtalelsen kom i forlængelse af et citat fra 1. Korintherbrev kap. 6, 9: "Ved I ikke, at... mænd, der ligger i med mænd... ikke skal arve Guds rige”.

To forbipasserende homoseksuelle, der lever i registreret partnerskab, følte sig stemplet som ”syndere” af Overd, der henvendte sine udtalelser direkte til dem, og meldte ham til politiet.

Gadeprædikanten blev arresteret af politiet og anklaget for ”hate crime”. I februar i år blev Overd frikendt og udtalte i den forbindelse sin skuffelse over, at politiet havde arresteret ham i stedet for at beskytte ham. Det homoseksuelle par udtalte, at de overvejer at anke sagen.

En Church of England-præst kommenterede afgørelsen sådan på sin blog: ”Jeg kan ikke se idéen i fordømmende prædikener, men hvis en præst ønsker at forkynde sådan offentligt, skal han have friheden til at gøre det; ligesom de homoseksuelle skal have friheden til offentligt at erklære kristne for fanatikere.”

Menneskeretskommission: ”Børn skal ikke inficeres af kristne moralske værdier”

Et sort ægtepar Owen and Eunice Johns, der er medlem af pinsekirken, blev i 2011 erklæret for uegnede som plejeforældre, fordi de ikke anså homoseksuelle forhold for ægteskab og opfattede homoseksualitet som en synd.

Ægteparret, der ikke må være plejeforældre mere.

Ægteparret, der har haft 15 børn i pleje, og er kendt som venlige og gæstfri mennesker af de lokale socialarbejdere, anlagde sag for at få omstødt afgørelsen. 

Under retssagen erklærede den skattefinansierede ligheds- og menneskerettighedskommision, at børnene risikerede at blive ”inficeret” af kristne moralske værdier af de pinsekristne plejeforældre (en formulering menneskeretskommissionen senere måtte udskylde for).

Højesteret gav menneskeretskommissionen medhold:

Diskvalificeringen af parret som plejeforældre var ikke udtryk for diskrimination af dem som kristne, men udtryk for, at deres syn på seksualmoral kunne være ”skadelig for børn”. 

Parrets advokat Paul Diamond udtalte, at det ville omsonst at appellere sagen, fordi domstolene var fjendtligt indstillede over for religiøs frihed

Læs også: Der er et kulturradikalt tyranni i dette land


Dette er den første artikel i en serie om multikulturelle England. Læs senere på ugen interview med forfatter og kommentator Peter Hitchens.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg