"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Dom ændrer ikke ved opbakning til Hedegaard

24. august 2010 - Artikel

Hvis byretten dømmer Lars Hedegaard skyldig i overtrædelse af §266b, rokker det ikke ved bestyrelsens opbakning til ham som formand for Trykkefrihedsselskabet.

Opbakning trods delte meninger om Hedegaards udtalelser

I Trykkefrihedsselskabets bestyrelse er der delte meninger om de udtalelser fra Lars Hedegaard, der førte til statsadvokatens tiltale imod ham for overtrædelse af den danske hate speech-paragraf, §266b.

Nogle mener, udtalelserne var alt for generaliserende; andre at de – mere eller mindre præcist – forsøgte at rejse en nødvendig debat.

Imidlertid er hele bestyrelsen enig om

1) at Hedegaards udtalelser var et udtryk for solidaritet med de piger og børn, der mishandles i islams navn,

2) at de bør kunne rummes indenfor rammerne af den frie debat,

3) at statsadvokatens tiltale mod ham – og rigsadvokatens tiltale mod Jesper Langballe - indskrænker den frie debat, hvis den fører til domfældelse,

4) at sagens udfald ingen indflydelse har på bestyrelsens vurdering af Lars Hedegaards formandskab og

5) at sagen viser, hvor farlig § 266b er for ytringsfriheden.

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg