"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Det totalitære trans-segments sejr over viden og (ud)dannelse

18. november 2021 - Artikel - af Aia Fog

Professor ved Sussex University, Kathleen Stock, har for nylig sagt sin stilling op. Forud var gået flere års tiltagende chikane og forfølgelse af hende fra studerende og kolleger, der mener hun er transfobisk, fordi hun fastholder det biologiske køn som uomgængeligt. Nu har hun fået ansættelse på et nyt universitet i Texas.

Et nyt amerikansk universitet har set dagens lys: University of Austin. I sig selv ikke noget særligt eller særlig vedkommende for os, kan man påstå, men the University of Texas er en reaktion på de senere års voldsomme angreb på universitetsprofessorers og -lektorers ytringsfrihed og metodefrihed i USA. Presset kommer fra totalitære ”liberale” studerende, fra lærerkolleger, der bakker de totalitære og krænkelsesparate studerende op og fra universitetsledelser, der enten er for følgagtige eller for svage til at forsvare metode- og undervisningsfriheden og ikke mindst: ytringsfriheden.

Problemerne med totalitarisme og forfølgelse af anderledes tænkende på de amerikanske universiteter er enormt: ifølge en landsdækkende undersøgelse udført af Challey Institute for Global Innovation vil 85% af de studerende, der beskriver sig selv som ”liberale”, indberette en underviser, hvis vedkommende siger noget, der kan virke stødende. 76% vil indberette en medstuderende for det samme.

Antallet af sager, hvor undervisere på de amerikanske universiteter bliver anmeldt af de studerende underbygger, at det ikke er tomme trusler: siden 2015 har organisationen FIRE (Foundation for Individual Rights in Education) registreret 426 indberetninger – heraf resulterede ca. 75% i en eller anden form for sanktion imod den pågældende underviser.

De seneste år er det i stigende grad blevet de unge – kraftigt støttet af en overvældende venstreorienteret lærerstand – der har fået lov at gennemtrumfe en usund, forkælet og frem for alt uakademisk kultur på de amerikanske universiteter, hvor trigger warnings, safe spaces, ny-opfundne kønspronominer, racisme-beskyldninger og mikroaggressioner er med til at definere en ny konformitet og ditto totalitære rammer for livet og undervisningen på det, der burde være uddannelsens og dannelsens højborge.

Det paradoksale er, at det hele sker i inklusionens og diversitetens hellige navn. Det er så grotesk og absurd som det kan blive, og man tager sig til hovedet over, at det overhovedet kan finde sted, og at der ikke er voksne til stede blandt lærere og ledelser på de amerikanske universiteter.

Det er baggrunden for oprettelsen af det nye University of Austin, der har en blandet gruppe af fremtrædende intellektuelle blandt deres stiftere og i deres rådgivende råd. ”Vi vil ikke vente på, at universiteterne retter op, så vi laver et nyt”, står der på hjemmesiden, hvor man også kan finde et citat af formanden for den stiftende bestyrelse, Pano Kanelos: ”Det, der forener os, er forfærdelse over niveauet i det moderne akademia og troen på, at det er på tide at skabe noget nyt”.

Det ser ud til, at University of Austin ikke får problemer med at rekruttere kvalificerede lærerkræfter: en af de mere spektakulære er den britiske professor i filosofi ved University of Sussex, Kathleen Stock. Eller rettere tidligere professor, for hun er lige fratrådt sit professorat, som hun efter 18 års ansættelse blev truet og chikaneret væk fra af en gren af det stadigt mere magtfulde LGBTQ+ segment, der efterhånden tæller en uoverskuelig mængde undergrupper af konstruerede kønsidentiteter.

Kathleen Stock er lesbisk og har beskæftiget sig med køn og feminisme, hvilket bl.a. har resulteret i bestselleren ”Material Girls – why reality matters for feminism”. I bogen skriver hun bl.a., at vi befinder os i en udgave af Kejserens nye Klæder, at det er umuligt at ændre sit køn og at det biologiske køn i sidste ende trumfer kønskonstruktioner og at en transkvinde er til syvende og sidst en mand, der oplever sig selv som kvinde.

Det har fået de mere militante dele af trans-segmentet til at stemple hende som transfobisk og kræve hende fyret. Hun har været udsat for plakat- og grafitti kampagner, hun blev chikaneret, når hun bevægede sig rundt på universitetets område og der blev iværksat underskriftindsamlinger imod hende. Alt sammen kraftigt bakket op af Stocks kolleger – med undtagelse af dem, der ikke turde støtte hende. Faktisk mener Stock selv, at chikanen imod hende ikke ville have haft et så massivt omfang, hvis ikke det var fordi de studerende havde store dele af lærerkollegiet i ryggen.

Kalthleen Stock har levet med tiltagende forfølgelse og i chikane i mere end 3 år, men det, der fik hende til at kaste håndklædet i ringen var, da hendes egen fagforening faldt hende i ryggen og viste forståelse for forfølgelsen af hende: Sussex-afdelingen af University and College Union reagerede således på kampagnerne og chikanen af hende med at udsende en opfordring til at lave en undersøgelse af udbredelsen af transfobi på universitetet.

Universitetets ledelse har på det aller-seneste forsvaret Kathleen Stock og ytrings- og forskningsfriheden og beklaget, at hun nu trækker sig fra sit professorat, men forsvaret runger hult: opbakningen og de store ord blev først fremsat, da Stocks sag for alvor tog fart i medierne og University of Sussex udsat for massiv kritik.

Nu er Kathleen Stock så blevet tilknyttet University of Austin, hvor hun forhåbentlig vil få frihed og fred til at forske og undervise. Tilbage står imidlertid, at de totalitære og venstreekstreme strømninger, der de facto har udrenset et stort antal undervisere på de amerikanske universiteter og skabt grundlaget for oprettelsen af University of Texas, nu synes at have ramt Europa for alvor.

Endnu bliver universiteter som University of Sussex udskammet i de britiske medier, men det er langt fra sikkert, at de også bliver det i fremtiden.

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg