"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Det Jødiske Samfund i nyt knæfald for islam

6. september 2022 - Artikel - af Aia Fog

Det Jødiske Samfund er igen ude med et aktivt forsvar for islams rettigheder i Danmark. Denne gang i et forsvar for muslimske skolepigers ret til at bære tørklæde i grundskolen. Dermed undergraver Det Jødiske Samfund deres egen position.

Den 25. august udsendte Det Jødiske Samfund i Danmark en pressemeddelelse med overskriften: ”Det Jødiske Samfund støtter ikke forslag om tørklædeforbud”. I pressemeddelelsen hedder det bl.a. :
”Det Jødiske Samfund er forundret over, at man fra kommissionens side kan komme med så vidtgående et forslag uden at fremlægge skyggen af fakta, undersøgelser eller konsekvensvurderinger. Kommissionen udpeger alle piger med tørklæder til at være ofre for forældrenes behov for at være velansete i sociale kredse. Det er en helt urimelig stigmatisering af muslimske piger og deres familier, og det affejer fuldstændigt de religiøse begrundelser for at bære tørklæde.”

Dagen efter, den 26. august, optrådte overrabiner Jair Melchior i P1Morgen,(ca. 1 time og 40 min. inde i programmet) hvor han bl.a. udtalte: ”Det at vi går efter de der muslimske familier og blander os i, hvordan de opdrager deres børn, når der ikke er noget bevis på, at det er problematisk, det er så forkert for os i Danmark (…) hvordan kan det være, at vi blander os og stempler muslimske familier som dem, som gør det forkert?(…) Lige nu har vores medborgere i Danmark et stort problem, og hvis vi ikke bakker op om dem som har problemer – hvem er så vi som danskere? Ikke fordi det kan handle om os i fremtiden, vi gør det, fordi det er det rigtige at gøre (…) Jeg er bekymret for, hvilket Danmark vi lever i (…) er vi et land, hvor vi går efter forskellige grupper og udpeger dem og kigger på dem og siger: de er de forkerte”

Det er noget af en påstand, at der ikke findes ”skyggen af fakta” for det problematiske i social kontrol og den måde alt for mange muslimer opdrager deres børn på i et liberalt demokrati – kriminalitetsstatistikkerne taler deres tydelige sprog. Men det er direkte tåkrummende, at se Det Jødiske Samfund igen-igen desperat række ud efter den hånd, der konstant tæsker dem, som står for langt hovedparten af alle overgreb mod danske jøder og som kun vil jøderne det værste. Det ikke bare ubegribeligt, men faktisk en sur, våd karklud i ansigtet på mig og alle andre, der aktivt og ofte højlydt bakker værnet om danske jøder op. Ikke mindst den helt konkrete opbakning til, at der bruges millioner af skattekroner på politi- og militærbeskyttelse af jødiske institutioner.

Hvorfor skal Jair Melchoir og Det Jødiske Samfund under et gennemhullet dække af at ville udvise samfundssind og bekymring for demokratiet, ile forud med harmdirrende angreb på lige netop dem, der vil beskytte jøderne og begrænse islams udbredelse i det offentlige rum? I den forbindelse er det værd at bemærke, at en af kommissionens medlemmer er Lise Egholm, mangeårig skoleleder på Rådmandsgades Skole og ophavskvinde til den berømte/berygtede udtalelse, at hun vil fraråde danske jøder at sætte deres børn i hendes skole, fordi hun ikke kunne beskytte børnene mod overgreb fra muslimske elever.

Det er hinsides naivt – ja faktisk en frækhed – at påstå, at der ikke er ” skyggen af fakta, undersøgelser eller konsekvensvurderinger” for at tørklædet med alt, hvad det repræsenterer, herunder også social kontrol, er direkte samfundsskadeligt og antidemokratisk.  Alligevel er det åbenbart Jair Melchoir og Det Jødiske Samfund magtpåliggende at bakke op om muslimers ret til at praktisere islam langt ud over grænserne for normal trosfrihed i et sekulært, demokratisk samfund.

For man kan ikke adskille det muslimske tørklæde fra ”resten” af islam. Tværtimod er tørklædet de facto den rene, skære propaganda for surah 9´s opfordring til at dræbe jøder, hvor end man finder dem. Men det er Det Jødiske Samfund tydeligvis ikke enige i, og man må på den baggrund spørge, om det så er helt overflødigt, at bruge enorme ressourcer på beskyttelsen af synagoger og skoler.

I hvert fald kan Det Jødiske Samfund ikke mene, at muslimer har ret til at praktisere islam som de finder bedst og samtidig fastholde kravet om beskyttelse af deres institutioner. Det hænger slet ikke sammen: enten udgør islam en trussel mod danske jøder – eller også er det ren overkill at plastre byen til med koranklodser og sætte politi og militær til at bevogte jødiske institutioner. Det Jødiske Samfund må vælge.

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis