"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Det er synd for dem

19. februar 2011 - Artikel - af Geoffrey Cain

Geoffrey Cain

De politiske korrekte hader Israel, fordi de ser Israel som Vesten. Muslimer hader Israel, fordi Israel er fuldt af jøder. Geoffrey Cain skitserer baggrunden for den stigende fjendtlighed over for Israel.

Ude på skrammer

Henrik Day Poulsen er en modig mand. Han har vovet at antyde, at mange indvandrere har fået tilkendt førtidspension uden at være berettiget til det. Manden er ude på skrammer. Hans udtalelse kom i en kronik i Berlingske Tidende 9. februar og vil sikkert få konsekvenser. Højst sandsynligt for Day Poulsen selv. Hør blot, hvad han skriver:

"Flertallet af de indvandrere, der blev henvist til undersøgelse havde ikke været udsat for oplevelser, der berettiger til diagnosen PTSD.  De led heller ikke af anden alvorlig psykisk sygdom,"

skriver Day Poulsen, der selv er psykiater.

"Deres primære problemstilling var af social karakter, hvor problemer med integrering i Danmark, herunder dårlige danskkundskaber, var hovedårsagen til, at de ikke havde været i arbejde i mange år. Det betegnes hos psykiatere for akulturationsvanskeligheder og er ikke en sygdom, men et socialt fænomen."

Det er lige til §266 b, og det bliver værre endnu, fordi det fremgår af kronikken, at de største syndere er folk fra Mellemøsten. Hvilket indebærer, at der er palæstinensere iblandt dem. Og så er det rigtig galt.

Ingen anden gruppe i hele den vide verden fortjener mere medlidenhed end palæstinenserne, og Day Poulsens indirekte anklage mod dem vil aldrig blive tilgivet.

Forkærlighed for palæstinensere

Af alle indvandrere i Danmark er det netop denne gruppe, man er mest glad for. Hvad vi også fik syn for sagn om i 1992, da man vedtog en palæstinenserlov, der tillod 321 afviste asylsøgere (og deres senere familiesammenførte slægtning) at blive i Danmark til evig tid. Også det fik konsekvenser. Men ikke for de implicerede, der lever i bedste velgående, men for en hel del sagesløse.

Allerede i 2005 var 135 af de 321 blevet straffet ved domstolene eller havde fået en bøde. Ofte for meget alvorlig kriminalitet. 238 var kommet på offentlig forsørgelse, hvilket er ganske godt scoret.

Men hvad ofrene af de pågældendes kriminalitet mener, er der ingen der ved, fordi ingen har prøvet at gøre op, hvor mange og hvilken art overgreb, disse er blevet udsat for. Det er vist ikke småting.

Men de danske hovedmænd bag kirkebesættelsen - jeg tænker her især på Arne Melchior og Marianne Jelved - har vist aldrig fået samvittighedskvaler over, hvad de har gjort. De syntes, det var synd for palæstinensernee, og denne følen-synd-for er de politisk korrektes adelsmærke.

Synd for regnen

Det har Anders Lund Madsen for nylig gjort sig lystig over i Jyllands-Posten, hvor han opremser alle de mange mennesker, dyr og planter, de politisk korrekte (som han kalder for de "venstreorienterede") synes, det er synd for. Og dem er der ikke så få af.

Selv regnen synes de, det er synd for, skriver han. "Den falder ned, uden at nogen når at gribe den og give den et ordentligt knus". Ak ja. De politisk korrektes hjerte banker for de små, og det har altid pint mig, at jeg personligt sjældent har observeret denne stor miskundhed bland de politisk korrekte i mit eget liv.

Her er et lille eksempel. For en del år siden blev jeg kontaktet af en dame, der fortalte mig to ting. For det første at hun var glad for noget, jeg havde skrevet i Politiken og for det andet, at hun var sindsyg (uden at der behøver at være nogen forbindelse mellem de to ting, vil jeg skynde mig at sige).

Men da hun fortalte videre, at hun havde haft et venskab - vistnok platonisk - med en af de mest hjertebankende politisk korrekte på Danmarks jord, begyndte jeg at spidse ører.

Jeg havde nemlig fulgt vedkommendes historieundervisning og husker tydeligt, at han engang ved en forelæsning varmt og venligt havde omfavnet en lidt ældre (og temmelig uinteressant) kvindeperson.

Det fik mig til at tænke, at manden trods hans mig viderværdige politiske attitude nok ikke var helt skidt. Hvilket min kontaktperson sikkert kunne bekræfte.

"Ser du ham stadigvæk" spurgte jeg. "Nej," svarede hun. "Da jeg blev sindssyg, slog han hånden af mig". Så meget for herrens miskundhed.

Men tilbage til palæstinenserne.

Massefordrivelse værre end massemord?

Den afdøde engelske historiker Arnold Toynbee sagde engang, at arabernes fordrivelse fra det nuværende Israel var ”en udåd, værre end noget nazisterne gjorde” (an atrocity greater than any committed by the Nazis).

Sådan så Toynbee altså på det, og når han sagde, at denne fordrivelse var "værre end noget, nazisterne fandt på", kan det kun betyde, at han anså massefordrivelse for værre end massemord. Hvilket logisk indebærer, at andre massefordrivelser også er det. Og dem er der mange af.

Alene her i Europa blev flere end 14 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem under opgøret efter Anden Verdenskrig, og over to millioner af dem døde eller blev slået ihjel undervejs.

Ingen af de overlevende vil nogensinde kunne vende tilbage til de områder, de boede i før – nogen af dem fra hedenold - og det samme gælder for en million grækere, der blev smidt ud Tyrkiet efter Første Verdenskrig. Plus den million franskmænd, der blev smidt ud af Algeriet i 1962. For ikke at glemme de millioner af indere, der blev fordrevet efter Indiens uafhængighed i 1947.

Plus de cirka 800 000 jøder, der blev smidt ud af de arabiske lande, og som ingen, allermindst Toynbee, synes at have nogen særlig lyst til at tale om.  Det er alt sammen småting ved siden af de arabiske flygtninges lidelser, der hverken må glemmes eller tilgives. Fordi det er Vesten, der står bag.

Sådan mente Toynbee tilsyneladende, og det giver araberne ham ret i om end af ganske andre grunde. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow har i "Islams Magt" gjort opmærksom på, at islam er opstået i en stammekultur og er gennemsyret af en "os" mod "dem" mentalitet.

Især i deres holdning til Israel. Arabernes nederlag i 1948 (al nakhba - katastrofen) forklarer Al Jazeeras redaktør Ahmed Sheikh på følgende måde.

"Det gnaver i vore sjæle, at et så lille land som Israel med kun syv millioner indbyggere kan slå de arabiske nationer med 350 millioner. Det ydmyger vores kollektive ego" (citeret af Thomas Friedman i NY Times).

Han kunne også have sagt, at det faktum at Israel er beboet af jøder (muslimerne kalder dem ikke israelere men "jøder" - al jahud) er en graverende omstændighed, der gør hadet stærkere.

God gammel oikofobi

Det er disse to hinanden supplerende opfattelser – Toynbees “forbrydelse værre end alle andre” og arabernes sårede følelser - der farver konflikten og gør den til noget særligt. Og så kommer det interessante spørgsmål.

Var Toynbee og alle hans meningsfæller antisemitter? Det er der muligvis nogen af dem, der var. Eller er. Det kan man jo aldrig vide. Men vestlige intellektuelles had til Israel skyldes ikke antisemitisme.

Det skyldes deres gode gamle oikofobi: Hadet til deres egen kultur. Hadet til Vesten. Det er det samme had, USA traditionelt er blevet udsat for (indtil landet fik en mørk præsident), og det er et had, der bunder i overbevisningen om, at vi i den vestlige verden er klodens største forbrydere.

Og eftersom Israel er en del af Vesten og er stort set den eneste del af Vesten i varig kamp mod ikke-Vesten, er der et enormt reservoir af frigjort had på jagt efter en ny vestlig forbryderstat at pege finger ad. (Ikke-vestlige forbryderstater som f.eks. Nord Vietnam har ingen interesse og kan roligt maltraktere videre).

Så lige for at opsummere: De politiske korrekte hader Israel, fordi de ser Israel som Vesten. Muslimer hader Israel, fordi Israel er fuldt af jøder.

Begge parter er optændt af forestillingen om, at det er synd for araberne, og her mødes det 21. århundrede og det 7. århundrede i en hed og klæbrig omfavnelse efterladende megen yngel.

En del af den er FNs Generalforsamling, der retter en strøm af fordømmende resolutioner mod den lille jødiske stat, alt imens den vender det blinde øje til det muslimsk iscenesatte folkemord i Sudan. FN ønsker om at holde Israel/Palæstina konflikten i gang som en evig mindelse om, hvor ond Vesten er.

Forurettelseskultur

Her spiller UNWRA, et agentur, som oprindelig var tænkt som en temporær foranstaltning til gavn for arabiske flygtninge, en afgørende rolle. Jeg har ikke plads nok til at skrive hvordan (man kan læse om det bl.a. hos Jonathan Spyer: UNRWA: Barrier to Peace), men kort fortalt sørger UNWRA - med enorm finansiel hjælp fra Vesten - at konflikten aldrig kan løses, og at hævntørsten aldrig bliver slukket. Og her spiller den gamle arabiske stammekultur ind

Det er en kultur, hvor man er konstant "mazlum". Dvs.  forurettet. Det betyder, at man er blevet udsat for en uretfærdighed, at man er uskyldigt dømt og skammeligt behandlet og meget, meget mere. Det betyder kort sagt "det er synd for mig", og det ligger dybt i den arabisk/muslimske kultur og passer derfor til Vestens politiske korrekthed, som ying passer til yang.

"Det er synd for os", siger muslimerne. Ja, siger de politisk korrekte. "Det er synd for dem. Og det er vores skyld".

Jeg synes personligt, at det er synd for os

Kommentarer

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg