"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Det er påfaldende, at ingen vestlige politikere reagerer, når Kinas styre roser sig selv for sin indsats mod coronavirus

12. marts 2020 - Artikel - af Aia Fog

I sidste uge udsendte Kinas officielle nyhedsbureau en meddelelse, der ikke bare var en total negligering af diktaturstatens ansvar for coronavirussens fatale konsekvenser verden over – det var en decideret selvhyldest til det totalitære styres håndtering af epidemien. Her pralede styret med, at kommunist-Kina som de eneste havde virussen under kontrol, og at verdens lande burde undskylde over for Kina for deres kritik.

Allerede da Jyllands-Posten i januar offentliggjorde Niels Bo Bojesens geniale satiretegning af coronavirus i det kommunistiske Kinas flag, havde mange en fornemmelse af tegningens profetiske betydning. Nu bør tegningen få uvisnelig hæder og udødelig ikonstatus, for den har på så mange måder ramt plet.

Alene i løbet af mandag den 9. marts blev antallet af smittede med den kinesiske coronavirus i Danmark opjusteret fra 59 til 90. Det tal er i skrivende stund (tirsdag eftermiddag) yderligere opjusteret først til 113 og to timer senere til 156 ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Udenrigsministeriet fraråder rejser til en række lande – herunder ikke mindst en række provinser i Italien, hvorfra smitten har spredt sig til bl.a. Danmark med turister, der har været på skiferie. Italien er så hårdt ramt, at sundhedsmyndighederne nu må prioritere blandt alvorligt syge corona-patienter, fordi man ikke har tilstrækkeligt mange respiratorer.

Det ser ud til, at en pandemi ikke længere kan afværges, og selvom sygdommen i udgangspunktet har et relativt mildt forløb blandt ellers raske, yngre mennesker, så er det langtfra tilfældet for gamle og svagelige, hvor dødeligheden ligger på mellem 8-15%. Det er højt.

Regering og myndighederne gør, hvad man kan for at inddæmme og forsinke spredningen af det kinesiske corona-virus for at afbøde dens konsekvenser – og det har man forhåbentlig held med, hvis folk ellers tager situationen alvorligt og respekterer de påbud der kommer.

Hertil kommer de økonomiske konsekvenser, som meget vel kan være en ny recession, der minder om det vi så i 2008.

Alt i alt står vi overfor en krise, som er verdensomspændende og som vil ramme stort set alle både økonomisk og sundhedsmæssigt – og som kun har én afsender: Kina, og én årsag: kinesernes omgang med levende dyr og fødevarer. Ikke desto mindre er det ikke til at spore anger eller selvindsigt hos det kommunistiske Kinas diktatoriske styre.

I sidste uge udsendte Kinas officielle nyhedsbureau således en meddelelse, der ikke bare var en total negligering af diktaturstatens ansvar for coronavirussens fatale konsekvenser verden over – det var en decideret selvhyldest til det totalitære styres håndtering af epidemien. Her pralede styret med, at kommunist-Kina som de eneste havde virussen under kontrol, og at verdens lande burde undskylde over for Kina for deres kritik. Samtidig angriber Kina lande som Sydkorea og USA for at have været for sløve i deres indsats for at inddæmme den kinesiske coronavirus, som de jo selv har spredt og løjet om omfanget af.

En helt grotesk og utilstedelig reaktion fra det land, der ikke alene bærer ansvaret for udbruddet af coronavirus, men som også er arnestedet for farlige vira som SARS, og som med uhyggelig og næsten usvigelig sikkerhed også bliver udgangspunktet næste gang en løbsk virus bliver årsag til en pandemi.

For det kommunistiske Kina har i lighed med så mange andre totalitære regimer absolut ingen respekt for individer og menneskeliv. Det eneste, der betyder noget, er styrets overlevelse og bevarelse af jerngrebet om landet og befolkningen. Og i bestræbelserne på at fastholde magten hos styret er løgne, angreb og beskyldninger mod andre stater helt legale midler at tage i brug. Ja, selv trusler om at ville stoppe eksport af medicinsk udstyr, har det kinesiske styre truet USA med. En alvorlig trussel for USA – og en lang række andre lande, som har gjort sig afhængig af Kina på dette område.

Måske er det derfor, at ingen politikere, hverken herhjemme eller i udlandet synes at have særlig travlt med at rette en velanbragt, anklagende pegefinger mod Kina. Det turde ellers være på høje tid.

Klokken er nu 17:58 og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside er antallet af smittede med coronavirus opjusteret til 262.

 

Artiklen har været bragt i Den Korte Avis