"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Derfor er et midlertidigt stop for muslimsk indvandring en god ide

31. januar 2014 - Artikel - af Nicolai Sennels

Det er dem, der ønsker at fortsætte masseindvandringen fra islamiske lande, der har et forklaringsproblem, ikke Dansk Folkeparti, der ønsker at begrænse den, mener Nicolai Sennels.

Dansk Folkepartis ønske om færre muslimer og et midlertidigt stop for indvandring fra islamiske lande møder kritik fra mange sider.

Men det er desværre et faktum, at denne form for indvandring har store omkostninger for danskerne og samfundet. Muslimer er ekstremt overrepræsenteret blandt kriminellearbejdsløseterrorister,specialskoleelever (og her) og fysisk og psykisk syge (og her).

I mange områder med høj koncentration af muslimer, har politiet stadigt sværere ved at opretholde loven. Senest så vi, hvordan politiet var nødt til at gøre en nærmest militær indsats for at kunne opretholde en ytringsfrihedszone i Vollsmose i de par timer, digteren Yahan Hassan besøgte bydelen.

De økonomiske konsekvenser rammer både velfærdssystemet og konkurrenceevnen. CEPOS regnede sig for et par år siden frem til, at den gennemsnitlige ikke-vestlige indvandrer netto koster skatteyderne 29.600 kr. årligt alene i overførselsindkomst. Det løber op i omkring 2 mio. kr. på et liv, per indvandrer.

Anden generation er 600 kr. billigere årligt, og med det tempo vil det tage 49 generationer, førend muslimer bidrager positivt til samfundsøkonomien.

At så godt som alle ejendomsmæglere bliver spurgt om antallet af "indvandrere" i området og at et meget stort antal danskere bevidst undgår bestemt kvarterer og skoler viser, hvor tæt på vores hverdag, problemet er. Tendensen er den samme i hele Europa.

Karina Lorentzen (SF) er blandt dem, der langer hårdt ud mod Dansk Folkepartis   udmelding. Hun sammenligner det med nazisme og påstår, at de ekstreme muslimer, åbenmundede DFere ikke ønsker i landet, kun udgør en lille minoritet. På trods af manglende dokumentation, er Lorentzens argumenter alment udbredte i debatten.

Flertallet er fundamentalister
Lad os starte med påstanden om, at det kun er en minoritet blandt muslimer, der er fundamentalister, altså tager de islamiske skrifter bogstaveligt, inklusiv mandens pligt til at slå ulydige kvinder, udryddelsen af jøder og påbudet om at "dræbe de vantro, hvorend I finder dem". En undersøgelse af Pew Research Center Forum on Religion and Public Life viser, at i 32 ud af 38 islamiske lande mener et flertal, at koranen skal tages bogstaveligt (http://kulturkloeften.dk/2012/08/16/mere-en-halvdelen-i-32-ud-af-38-muslimske-lande-mener-at-der-kun-er-en-made-at-fortolke-koranen-pa/).

Lignende tal ser vi, når det gælder ønsket om, at shariaen helt eller delvist skal udgøre loven, eller de rammer, indenfor hvilke, demokratiske love kan råde.

Og det er desværre ikke kun i islamiske lande, at fundamentalisterne er i overtal.

En nylig rundspørge blandt muslimer i en række EU-lande viste, at 75 procent mener, at koranen kun kan forstås på en måde - underforstået den bogstavelige. 65 procent, altså to ud af tre, anser islams religiøse love, den i humanistiske øjne meget brutale sharia, for vigtigere end demokratiske.

En rundspørge blandt privatskoler i Danmark med islamisk værdigrundlag viste, at samtlige af dem prædikker shariaens påbud om, at kvinder er mænd underlegne.80 procent af muslimer i Danmark ønsker et forbud mod islamkritiske tegninger. Ikke overraskende kan kun 14 procent af muslimerne i Danmark identificere sig med værdigrundlaget i foreningen Demokratiske Muslimer.

Mein Kampf som bestseller


Påstanden om, at islamkritik og modstand mod muslimsk indvandring skulle være i tråd med nazismen, er direkte usmagelig. Læsere af bogen Halvmåne og Hagekorsved, hvordan muslimer tilbød Hitler, der i øvrigt beundrede islam, deres hjælp i kampen mod demokrati og jøder.

Hitler blev i en overgang sågar siddestillet med profeten selv, hvilket man godt forstår, hvis man studerer Muhammeds livshistorie. Koranens grotesk hadefulde tale mod jøder, lige fra påstanden om, at de er efterkommere af aber og svin, til troen på, at Dommens Dag først kommer, når jøderne er udryddet, har sat dybe spor blandt muslimer.

Hitlers bog Mein Kampf har været bestseller i Tyrkiet og på tilbud som "anbefalet læsning" i Qatars internationale lufthavn (Qatar har i øvrigt betalt moskeen på Rovsingegade på Nørrebro), og med muslimsk indvandring er anti-semitismen igen et europæisk fænomen.

Jøder rådes til at holde deres religiøse identitet skjult i områder med mange muslimer, og igen må jøder flygte fra steder, hvor de før var trygge, herunder det tidligere så fredelige Malmø.

75 procent af muslimske indvandrere i Danmark har anti-jødiske holdninger. Det er ikke noget tilfælde, at jøderne - udover i Israel - er så godt som udryddet fra Mellemøsten.

Det er islam, dummy
Hvad Lorentzen og hendes mange meningsfælder ikke forstår er, at muslimer generelt er langt mere religiøse end andre troende, og at islam ikke er som andre religioner.

Har man ikke fornemmelse for kultur, kan man tælle. Bill Warner (hvis 40-siders bog "Sharia for the non-Muslim" bør læses af alle) fra Center for Study of Political Islam og den danske sprogforsker Tina Magaard har, uafhængigt af hinanden, talt antallet af opfordringer til vold i forskellige religioner. Koranen har 9,6 gange så mange påbud om vold som det gamle testamente (det Ny Testamente har 0 opfordringer).

En optælling hos verdens 10 største religioner konkluderer, at islam er langt den voldeligste, inklusiv direkte opfordringer til terror. En undersøgelse blandt 45.000 tyskere viser, at islam er den eneste religion, hvor man bliver mere voldelig, jo mere religiøs man er.

Kulturer er kendetegnet ved værdier, og nogle passer bedre sammen end andre. Det behøver man ikke være partner i et uharmonisk parforhold eller konsulent for en virksomhedsfusion for at vide.

Der er ingen, der siger, at forsøget med at få islam og muslimsk kultur til at passe ind i den vestlige, skal fortsætte i al evighed.

Efter 50 år med stadigt flere problemer og omkostninger, bør det ikke være kontroversielt at sige, at nok er nok. Tværtimod må man sige, at det er dem, der mener, at det nok skal ende godt, der er kontroversielle - de taler ganske enkelt imod erfaringen og utallige statistikker.

Folk som Lorentzen tager et uhyggeligt stort ansvar på deres skuldrer, når de ønsker, at muslimsk indvandring skal fortsætte.

For tænk, hvis de tog fejl?

 

Nicolai Sennels er forfatter og redaktør af 10news.dk

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg