"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Der er al mulig grund til at følge Facebooks Oversight Board tæt i tiden, der kommer

21. maj 2020 - Artikel - af Aia Fog

Der er så mange grunde til at vi i Trykkefrihedsselskabet skal følge Mark Zuckerbergs og Facebooks nye tilsynsråd tæt og kritisk. Især fordi dem, der ellers forholder sig kritisk til både tilsynsrådet og dets medlemmer, der som HTS indvilliger i at agere nyttige idioter for Facebook, synes kritiske af de helt forkerte grunde.

Den seneste tid har Facebooks nye Oversight Board, og ikke mindst Helle Thorning-Schmidts udnævnelse til en af de fire ledere af det nye tilsynsråd, givet anledning til en del debat og kritik. Og meget tyder på, at det kun er de færreste og mest blåøjede, der tror, at Zuckerbergs (lidt for) smarte træk med det nye tilsynsråd overhovedet vil få nogen betydning i forhold til det vilkårlige og ofte politisk motiverede censurregime, som udfoldes på Facebook.

Indtil markedskræfterne og den frie konkurrence med tiden vil underminere Facebooks monopollignende status og dermed løse problemet med tech-gigantens statslignende magt over vores ytringsfrihed, er der således al mulig grund til at følge Zuckerbergs figenblad af et tilsynsråd nøje. Af så mange grunde:

For det første understreger debatten om Zuckerbergs tilsynsråd og kritikken af HTS, at tech-giganternes magt over vores ytringsfrihed og mulighed for at udfolde os på de sociale medier er nærmest total. Dermed desværre også at der ikke i Danmark er vilje til hverken at ville anerkende omfanget af tech-giganternes magt eller at sætte sig igennem over for den. Således ville den ytringsfrihedskommission, der ellers skulle tage temperaturen på ytringsfrihedens tilstand i Danmark, ikke forholde sig seriøst til truslen fra tech-giganterne.

For det andet er HTS´ afvisning af at forholde sig til Facebooks blokering af Tommy  Robinson og af alle, der nævner hans navn stærkt bekymrende: Tommy Robinson er den mest spektakulære sag Facebook har haft til dato og et uhyggeligt eksempel på den magt, Facebook og de øvrige tech-giganter har når det kommer til at eliminere personer fra det offentlige rum og gøre dem til ikke-personer på linje med, hvad man så i det gamle Sovjet. Når HTS end ikke vil kommentere Robinsons sag, giver det yderligere næring til formodningen om, at tilsynsrådet reelt er en potemkinkulisse, der skal holde udefra kommende indgreb og regulering fra døren.

For det tredje er der al mulig grund til at forholde sig kritisk til de reelle muligheder for Zuckerbergs dyrt indkøbte tilsynsråd for at holde ytringsfriheden i hævd og sætte Zuckerberg til vægs: De foreløbigt 20 medlemmer af rådet kan så vidt vides hæve millionhonorarer for ulejligheden – betalt af Mark Zuckerberg, og det har til alle tider været sådan, at den der betaler for musikken også bestemmer, hvad der skal spilles. Og i dette tilfælde betales der så sandelig rigeligt for den musik HTS og entourage skal danse til.  

For det fjerde – og dette er nok det mest alvorlige, så har der været foruroligende tendens blandt statsstøttede journalister og mediefolk til at forhåndsangribe det nye tilsynsråd – ikke for at legitimere Facebooks vilkårlige censur, men tværtimod for ikke at censurere nok (sic!). Således har både direktøren for JP/Politikens hus, Stig Ørskov og Ekstra Bladets Hans Bjerregaard ilet forud for journalistsegmentet og efterlyst Facebooks/tilsynsrådets vilje til at slå ned på ”løgnehistorier” og ”misinformation”. Det er meget forstemmende at dem, der lever af det frie ord og som om nogen burde forsvare ytringsfriheden, synes langt mere optaget af at få tilsynsrådet til at udvide Facebooks censurregime end til at ophæve det.

Der er så mange grunde til at vi i Trykkefrihedsselskabet skal følge Mark Zuckerbergs og Facebooks nye tilsynsråd tæt og kritisk. Især fordi dem, der ellers forholder sig kritisk til både tilsynsrådet og dets medlemmer, der som HTS indvilliger i at agere nyttige idioter for Facebook, synes kritiske af de helt forkerte grunde.