"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Den store misforståelse

25. juni 2011 - Artikel - af Jeppe Juhl

Jeppe Juhl

Den offentlige debat om ytringsfrihed og tolerance er baseret på en fundamental misforståelse af begreberne, skriver Jeppe Juhl.

”Jeg kan simpelt hen ikke tolerere intolerance!”

Læs denne sætning grundigt, og når du har gjort det, så læs den én gang til, og brug så to minutter på stille og roligt at reflektere over, hvordan den ulidelige og uendelige debat om ytringsfrihed, der fulgte i kølvandet på Muhammedkrisen, har udfoldet sig i både danske og udenlandske medier lige siden.

Når du er færdig med at tænke, så når du frem til samme åbenlyse konklusion, som jeg gjorde. Ét er, at udsagnet naturligvis er et paradoks, et ægte oxymoron, men det alvorlige er, at det faktisk er dette paradoksale udsagn, der éntydigt definerer tilhængerne af paragraf 266b.


Når Lars Hedegaard, Mogens Camre, Bent Blüdmikow, Jesper Langballe og en perlerække af andre debattører retsforfølges eller lægges for offentlig had for, hvad de måtte have sagt eller skrevet, så er det fordi kritikerne ikke tolererer, hvad de anser som ovennævnte personers intolerante udsagn.

De vil have budbringeren dømt eller fordømt. Helst begge dele. De tolererer ikke intolerance. Og dermed henter de deres argumentation fra et paradoks.

Så enkelt er det!

Tolerancebegrebet på hovedet

Tolerancebegrebet og dermed også selve forståelsen af, hvad ytringsfriheden består af, er derfor vendt på hovedet. Debatten er baseret på en fundamental og tankeløs misforståelse af begreberne.

Og dermed er debatten ikke alene blevet meningsløs, den er i sidste ende også farlig.

Farlig, fordi den uvægerligt vil ende med at underminere de vigtigste byggesten for de åbne demokratier: tankefrihed og ytringsfrihed.

Hvis de, der lever livet på hovedet, får magt, som de har agt, hvilket de til en vis grad har, så dør ytringsfriheden. Så dør demokratiet.

Det er ikke en proces, der tager revolutionens form, men en umærkelig og uværdig glidebane, der ender i et udemokratisk elitevælde, hvor dem der ved bedre – ”de tolerante” – har monopol på både sandheden og magten.

Det er fuldstændig essentielt at forstå, at ytringsfriheden ikke tager sit udgangspunkt i, om et udsagn er tolerant eller ej. Ytringsfrihed er jo netop det modsatte af oxymoronet i starten af denne artikel.

Nemlig: at den tolererer intolerancen. Og så kan man jo i ord og i handling bruge selvsamme ytringsfrihed og forsamlingsfriheden til at bekæmpe det, man nu engang måtte være uenig i. Det, man anser som uacceptable eller intolerante budskaber.

Et falsk udgangspunkt

Sagt på enkelt dansk: Tolerancen tager sit udgangspunkt hos modtageren, ikke hos afsenderen. Hvis ikke man erkender denne helt elementære sandhed, hvis man insisterer på tolerance og inkriminerer intolerance, så forstår man ikke, hvad ytringsfrihed er.

Så henter man hele sin argumentation fra et falsk udgangspunkt. Så dikterer elementær logik, at man vil finde sandheden i løgnen. Så er man ytringsfrihedens fjende.

Gør man sig den lille ulejlighed at sætte sig ned og dissekere Tøger Seidenfadens, Uffe Elleman-Jensens, Rune Engelbrechts, George Metz’ og alle de andres udsagn om eksempelvis Muhammedkrisen eller Lars Hedegaard, så vil man opleve, at de uden undtagelse gør sig skyldig i ovennævnte filosofiske inkonsistens.

De har simpelt hen ikke forstået sagens kerne. De begriber ikke ytringsfrihedens væsen.

Ytringsfriheden er absolut og ukrænkelig. Den kan ikke relativeres ud i intetheden med subjektive og diffuse begreber som ”hensynsfuldhed, god tone og anstændighed”.

Historieløshed

Jeg synes, det er interessant at tænke over, hvorfor folk, man må formode er over middelbegavede, kan gøre sig skyldig i en så eklatant og åbenlys fejltagelse.

I den sammenhæng vil jeg ikke forfalde til primitiv motivanalyse, men prøve på at se det i en større historisk og psykologisk sammenhæng.

Min tese er, at vi i den vestlige verden simpelt hen er kommet på for lang afstand af historien. Vi har glemt kampen for de værdier, der skabte den fri verden. Vi har levet for længe i vores små hyggelige osteklokker.

Ja, der har været en Anden Verdenskrig og en Kold Krig, hvor totalitarismen blev nedkæmpet, men dem vandt vi jo. Mageligheden har gjort sit indtog.

Vi tager tingene for givet og erkender ikke længere vigtigheden af at fastholde og til stadighed kæmpe for de værdier, som vores forfædre kom så hårdt og ofte blodigt til.

I stedet for med rank ryg og med stålsat vilje at forsvare disse værdier, har den dræbende kulturrelativisme fået overtaget.

Vores kultur er ikke bedre end andres, at mene andet er forkasteligt, og derfor kan de værdier, den baseres på, logisk set heller ikke forsvares.

Den arrogante og verdensfjerne elite opfatter ikke længere deres privilegier som privilegier. Forkælelse, velstand og fred er blevet til en del af deres virkelighed. De har jo aldrig oplevet andet, og historien er en støvet størrelse, som vi ikke rigtig kan bruge til noget.

Vi kan ikke huske, at folk blev brændt på bålet for at tænke det forkerte. De behøvede ikke engang at have sagt noget for at modtage flammernes frelse.

Når historien forsvinder, når man ikke længere kan ”mærke” den, så forsvinder sammenhænge også. Så forsvinder indsigten.

Glemslens psykologi

Hele den ”glemslens psykologi”, denne historieløshed, kommer til udtryk overalt i den vestlige verden. Et illustrativt eksempel er de autonome optøjer i forbindelse med nedlæggelsen af Ungdomshuset på Jagtvejen i København.

De unge mennesker blev ganske uomtvisteligt udsat for en politisk svinestreg, men i stedet for at benytte de fantastiske demokratiske muligheder, som stod til deres rådighed på grund af deres forfædres kamp, så forfaldt de privilegerede og historieløse deltagere i demonstrationerne til at brænde biler, cykler, børnehaver og et enkelt gymnasium af.

Ikke én eneste af dem skænkede det en tanke, at det ”onde system”, som de hader så inderligt, for blot få generationer siden ville have behandlet dem helt anderledes hårdhændet end tilfældet blev på Nørrebro.

Jeg tror heller ikke en eneste af dem har nogen forståelse for, hvor godt, de har det i Danmark. De kender jo ikke deres historie. Aner ikke, hvordan deres oldeforældres virkelighed så ud. At der boede 35.000 mennesker i Ryesgade i 30'erne.

At toilet i gården og fem baggårde var en del af den danske virkelighed. Når man ikke forstår dette, så forstår man naturligvis heller ikke, hvor vigtig tankefrihed og ytringsfrihed er.

Disse størrelser er jo – ligesom oldeforældrene virkelighed – rene abstraktioner, der fortoner sig i fortidens mørke.

Farligere end Johnny

Det den samme tankeløse mentalitet, der gør sig gældende i andre såkaldt progressive kredse, hvor man bekæmper racisme med rendyrket fascisme. Når jeg hører nogen betegne sig selv som anti-racister, så ved jeg øjelikkeligt, hvor de hører til.

De er at finde blandt dem, der ikke tolererer intolerancen. De er langt farligere for demokratiet end stakkels Johnny fra Greve.

Tankefriheden, der er forudsætningen for ytringsfriheden, er simpelt hen ikke en størrelse, som vi moderne vestlige mennesker konkret kan forholde os til. Ja selve frihedsbegrebet er blevet en uhåndterlig størrelse.

Det er derfor, at vi skal lytte til dem, for hvem historien ikke er langt væk. Lytte til dem, der har prøvet ufriheden på deres egen krop. Vi skal lytte til en Wafa Sultan og en Ayaan Hirsi Ali. De ved, hvad de taler om.

Deres vidnesbyrd har autenticitetens umiskendelige præg. Det er fra dem – og ikke fra mig eller Rune Engelbrecht eller andre fra den skandinaviske luksustilværelse, at erkendelsen og de hårde sandheder kommer.Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg