"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

De muslimske piger og ytringsfriheden har tabt

3. maj 2011 - Artikel - af Helle Baldersbæk

Lars Hedegaard anker bødestraffen og peger på de egentlige tabere ved dagens principielt meget vigtige dom.

En skandale

”Om jeg er forbavset over Østre Landsrets dom? Det ved jeg ikke, om man kan sige, for det har været en politisk proces.

Min personlige mening er, at dommen er en skandale”, siger Lars Hedegaard, der er formand for Trykkefrihedsselskabet, historiker, journalist og forfatter.

Lars Hedegaard siger videre, at som han ser det, så ligger der nogle dybere lag i sagen.

Nemlig at forskellige regeringer uanset partifarve har tilladt en uhindret indvandring, og nu viser det sig, at multikulti har medført nogle alvorlige problemer, som politikerne ikke har forudset.

De store tabere i forhold til dagens dom er ikke ham men de muslimske piger, hvis forhold ikke må diskuteres samt ytringsfriheden.

”Vi står med nogle problemer, der ikke kan løses, og det er ikke rart, når der tales højt om det, så man statuerer et eksempel, der skal få kritikere til at holde mund”, siger Lars Hedegaard videre.

Retten tog ikke hensyn til vidneforklaringerne

Østre Landsrets dom er en skærpelse af byretsdommen fra 31. januar, hvor det blev præciseret, at Lars Hedegaard havde gjort sig skyldig i overtrædelse af 266b for at forhåne muslimer ved bl.a. at sige, at "piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far."

Når byretten frifandt Lars Hedegaard, så var det fordi udtalelserne faldt i et interview med en blogger, og Hedegaard havde haft en forventning om, at lydoptagelsen ikke ville blive offentliggjort uredigeret.

Sagens to vidner, Lars Trier Engberg fra blogstedet Gates of Vienna og Steen Raaschou fra Snaphanen bekræftede hændelsesforløbet.

De bekræftede også, at videooptagelsen, der var lavet med mobiltelefon, var foretaget uden Lars Hedegaards vidende og accept.

I landsretten bekræftede de to vidner deres udtalelser til byretten og pointerede, at det var i modstrid med god skik at offentliggøre optagelserne uden Lars Hedegaards godkendelse.

Landsrettens tre juridiske dommere lagde vægt på, at det faktum, at Lars Hedegaard havde indvilget i interviewet, så var udtalelserne beregnet til offentliggørelse og dermed er betingelserne for at dømme efter 266 B opfyldt.

”Jeg forstår ikke, at landsretten ignorerede vidneforklaringerne, men sådan er det. Jeg har kort drøftet dommen med min advokat, Karoly Nemeth, og vi vil nu søge om en tredjeinstansbevissling, så sagen kan prøves ved Højesteret”, siger Lars Hedegaard.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg