"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Danske muslimer truer med 'uovervejede handlinger'

13. februar 2008 - Artikel - af Lars Hedegaard og Helle Merete Brix

Mens medierne fortsætter deres islampropaganda i kølvandet på mordplanerne mod Kurt Westergaard, fremsætter Islamisk Trossamfund nye trusler mod Danmark

Allerede samme dag, som det blev afsløret, at tre mænd fra Gellerup ved Århus i månedsvis havde finpudset deres planer om at myrde Jyllands-Postens tegner Kurt Westergaard, startede en pressekampagne for at underminere PETs anklager og fremstille de pågrebne attentatmænd og deres familier som de egentlige ofre.

Samtidig holdt journalister mikrofon for den sædvanlige kreds af talsmænd, der uden blive gået på klingen fik lejlighed til at gentage de seneste års monotone budskab: mord, vold og krig har intet med islam at gøre. Det er nærmest det modsatte. Forvirrede og rådvilde politikere fra Dansk Folkeparti og til venstrefløjen forlangte, at der nu skulle afsættes endnu flere penge til terrorforskere, så de kunne afdække årsagerne til, at nogle "unge" føler sig tiltrukket af "islamismen".

Må Sappho ikke tilbyde et meget billigt studie, som kan være en god begyndelse? Således kan vi anbefale politikerne og de travle terrorforskere at kaste et blik på følgende dokumenter: Koranen, de to hadith-samlinger af Bukhari og Muslim og – hvis der er tid – Ibn Ishaqs beskrivelse af Muhammeds levned, Sirat Rasul Allah. Her kan man læse, hvad Allah forlanger af en god muslim, der gerne vil i Paradiset, nemlig mord på vantro, hellig krig og terror.

Vi skal være glade for, at langt fra alle muslimer er så faste i troen, at de følger alle profetens påbud, men nogle gør altså, og så længe muslimer selv ikke gør op med islams trosgrundlag, vil der altid være basis for rekruttering af voldsmænd, terrorister og mordere.

Sidestilling af "forbrydelser"

Læg også mærke til de muslimske talsmænds taktik, når de i disse dage bliver spurgt om deres følelser i anledning af de nye mordplaner. Ikke en eneste har taget afstand fra helligskrifternes klare påbud om at dræbe vantro eller indgyde rædsel (terror) i deres hjerter. De bliver ved med direkte eller indirekte at sidestille de to "forbrydelser", nemlig at tegne en person, der muligvis og muligvis ikke har levet for 1400 år siden, og så skære halsen over på en højst nulevende tegner.

Talsmanden for Islamisk Trossamfund, Kassem Ahmad, taler listigt om, at islam ikke tillader "selvtægt". Ordvalget røber, at han i grunden mener, at Kurt Westergaard er forbryder, som er hjemfalden til straf – blot skal straffen ikke eksekveres af private muslimer. Men måske hvis der forelå en klokkeklar ordre – eller fatwa – fra en forsamling af muslimske "lærde"?

Og for at der ikke skal herske tvivl om, hvem der efter Islamisk Trossamfunds opfattelse er herre her i landet, advarer trossamfundet i en pressemeddelelse om, at en udvisning af de uheldige tunesiske attentatmænd kan få muslimer til at lave "uovervejede handlinger". Hidtil har Islamisk Trossamfund efter eget udsagn udøvet "en vis form for kontrol" i det muslimske miljø, men hvis de danske myndigheder tager for hårdt fat på de mislykkede mordere, kunne man finde på at slippe det muslimske raseri løs. På anden måde kan man ikke forstå pressemeddelelsen, der også klager over "forsætlig undertrykkelse af det muslimske mindretal i Danmark" .

Med andre ord: Hvis danske muslimer ikke får det, som de vil have det, føler de sig undertrykt og berettiget til "uovervejede handlinger".

Hustruerne til de pågrebne tunesere, som vi altså har åbnet vores land for, og som har gengældt vores gæstfrihed med mordplaner, får på tv lejlighed til at udbrede sig om, hvor frygteligt det var at blive vækket af politiet midt om natten, hvor meget deres børn græd mv. De havde måske forestillet sig, at PET i forvejen ville træffe aftale med attentatmændene om tid og sted for deres arrestation?

Selv om dansk lov hjemler mulighed for direkte udvisning af udlændinge, der mistænkes for planer om terrorvirksomhed, er det tvivlsomt, om vi kan komme af med to tunesere. Pludselig viser det sig nemlig, at Tunesien – som vi ellers har fået præsenteret som et eksempel på, at islam sagtens kan være demokratisk, fredelig og tolerant – er et forfærdeligt land, hvor man torterer islamister. Derfor kan vi ikke udvise tuneserne, for det må vi ikke ifølge de konventioner, vi har skrevet under på.

Med andre ord: Hvis en radikal muslim vil være sikker på at få permanent ophold i Danmark, skal han meddele PET, at han agter at slå en dansker ihjel. Så kan han ikke straffes, fordi han ikke har begået nogen forbrydelse, men kun talt om at begå den. Han kan heller ikke udvises, fordi hele den muslimske verden er så forfærdelig, at vi ikke kan sende folk dertil.

På baggrund af disse besynderlige tildragelser må vi snart spørge de danske politikere, om vi overhovedet har bevaret retten til forsvar af vores frihed, demokrati og kultur? Og hvis det ikke er tilfældet, hvad vil de så anbefale danskerne at gøre?

Heldigvis rummer landet stadig frihedskæmpere, der nægter at bøje sig for de totalitære voldsmænd. En af dem hedder Kurt Westergaard, og for at vise, at han i hvert fald ikke agter at bøje sig for Islamisk Trossamfund eller dets allierede, har han givet Sappho tilladelse til at trykke hosstående tegning, der ikke tidligere har været offentliggjort.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg