"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Dan Park idømt yderligere en måneds fængsel

8. april 2014 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Den svenske gadekunstner Dan Park offentliggjorde noget af materialet i sagen mod sig på sin egen blog. Det kommer til at koste ham en ekstra måned bag tremmer. 

For få dage siden fik den svenske gadekunstner Dan Park tre måneders ubetinget fængsel for hetz mod folkegruppe og injurier. Inden domfældelsen publicerede Dan Park to billeder og et foto af et skilt, der var omfattet af retssagen på sin blog som dokumentation. Billederne kan også ses her sammen med en forklaring på den sammenhæng, de indgår i.

Dokumentationen på Dan Parks blog har nu udløst yderligere en måneds fængsel til kunstneren (oveni de tre måneder han allerede er idømt). Desuden skal Dan Park betale to sagsøgere hver 10.000 svenske kroner i erstatning. Det fremgår af en dom afsagt i byretten i Malmø mandag formiddag. 

I retten oplyste Dan Park, at han ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at publiceringen af dokumentation på hans blog Lidlday ville kunne føre til en ny retssag endsige domfældelse. Jeg lagde billederne ud for at forklare mine læsere, hvad jeg var anklaget for, forklarede kunstneren i retten. Dan Park fortalte endvidere, at de billeder, han lagde ud, var tilgængelige i forbindelse med byrettens offentlige forundersøgelse af sagen. 

Anklager Magnus Pettersson krævede Dan Park idømt tre måneders ubetinget fængsel og dømt til at betale en erstatning på 15.000 svenske kroner til hver af de to sagsøgere, mens Dan Parks forsvarer Theodore Bodin Lofgren begærede frifindelse med den begrundelse, at selvom retten fandt billederne krænkende, burde hensynet til ytringsfriheden veje tungere. Men Malmö tingsrätt landede altså på en måneds fængsel og 10.000 svenske kroner i erstatning til hver af de to sagsøgere.

I den første dom på tre måneders fængsel leverede byretten i Malmø følgende definition på ytringsfrihed:

"Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.

Det är tingsrättens bedömning att omständigheterna vid en samlad bedömning är sådana att Dan Park genom att hålla upp skylten med den angivna texten spritt nedsättande och omotiverat kränkande uttalanden och han därmed gjort sig skyldig till ett angrepp på romers rättigheter. Hans agerande kan således inte anses vara skyddat av yttrandefriheten."

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg