"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Christine Sidenius' parallelle univers

1. maj 2014 - Artikel - af Kuzma Pavlov

En kandidat til EU-parlamentet fra SF påstår i en annponcekampagne at det er højrefløjen der har  homofoberne. Men kan det nu passe? Det har Kuzma Pavlov kigget nærmere på.

Europaparlamentsvalget er over os. Det er den tid, hvor politikere prøver at fange folks opmærksomhed med alskens løfter, kampagner og slogans. Nogle er mere kreative end andre, og nogle er også mere sande end andre. Et af de mere kreative indslag i valgkampen kommer fra SF’eren Christine Sidenius, der har ført kampagne under sloganet ”Højrefløjen har homofoberne. Derfor er der brug for Christine i EU”.

Denne kampagne har medført en pæn mængde kritik, og jeres skribent har derfor i bedste Detektor-stil valgt at følge sagen til dørs og finde ud af, hvor homoseksuelle i nyere tid er blevet forfulgt, og hvilke højreorienterede Christine Sidenius måtte tænke på.

En af de mest systematiske og hårdhændede forfølgelser af homoseksuelle i nyere tid fandt sted i det højreorienterede og kapitalistiske Sovjetunionen, hvor homoseksualitet var ulovligt lige til sammenbruddet. Tusindvis af homoseksuelle blev sendt i gulag, og al adgang til Partiet eller topstillinger blev dem forment, medmindre de giftede sig med en person af det modsatte køn.

I 1964 blev sovjetiske borgere opfordret til ikke at have kontakt med homoseksuelle, men tværtimod anmelde dem. Samme behandling fandt i øvrigt sted i mange af landene øst for Jerntæppet.

Det næste sted, hvor onde højreorienterede har forfulgt homoseksuelle, er i enhver sand højreorienterets drømmesamfund – Kina. Her blev homoseksualitet først lovligt i 1997, og først i 2001 blev det fjernet fra den kinesiske liste over sindslidelser. Indtil da var homoseksuelle blevet forsøgt kureret ved fx at sende stød igennem kroppen på dem.

Cuba – en højreorienteret perle

En anden sand højreorienteret perle, der først legaliserede homoseksualitet i 1997, er Cuba, som lige efter revolutionen påbegyndte en omfattende forfølgelse af homoseksuelle. Der blev hurtigt oprettet koncentrationslejre under forskellige navne, hvor homoseksuelle, der ikke havde nået at flygte fra landet, blev anbragt uden nogen form for rettergang. Her blev de udsat for fysisk mishandling, hvilket havde til formål at kurere homoseksualiteten. Den store højreorienterede leder Fidel Castro benyttede mange anledninger til at komme med nedsættende bemærkninger om homoseksuelle.

Registrerede partnerskaber

Modsat den homofobiske højrefløj har den danske venstrefløj været en konstant primus motor i kampen for homoseksuelles rettigheder. Det var eksempelvis under den famøse SF-statsminister Poul Schlüter, at Danmark i 1989 som det første land i verden legaliserede registrerede partnerskaber til inspiration for mange andre lande.

Det vides ikke med sikkerhed, om det er disse højreorienterede højborge, som Christine Sidenius tænker på, når hun hentyder til den homofobiske højrefløj, men man kan ikke andet end at give hende ret i, at homofobi er noget, der hører højrefløjen til. Der skal derfor fra skribentens side rettes en stor tak til SF’eren for at gøre opmærksom på denne problematik. For mig hersker der ingen tvivl om, at det netop er folk af hendes kapacitet, vi har brug for i Europaparlamentet. 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg