"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Canada - nu med Trykkefrihedsselskab

9. april 2010 - Artikel - af Sapphos redaktion

Nu har også Canada fået et Trykkefrihedsselskab. Den amerikanske skribent Ann Coulters nyligt overståede taletourné i Canada var således arrangeret af Trykkefrihedsselskabets canadiske søsterorganisation, The International Free Press Society (IFPS), Canada.

 Adskillige hundrede mennesker var mødt op for at høre Ann Coulter. Besøget blev også en meget stor  nyhedshistorie i hele den canadiske presse – ikke mindst efter at universitetsledelsen og et par tusinde venstreekstremistiske og muslimske studenterdemonstranter havde forhindret hende i at tale på  universitetet i Ottawa.

Den 25. marts bebudede den canadiske senator Doug Finley, at han i det canadiske senat ville rejse  spørgsmålet om “undergravningen af ytringsfriheden i vores land”.  Initiativet er utvivlsomt affødt af Ottawa-balladen, men også en  reaktion på, at de såkaldte menneskeretskommissioner i de enkelte provinser og på det føderale plan er gået amok ved at tage alle mulige klager og beskyldninger fra fornærmede grupper og enkeltpersoner op.

Coulters tur er IFPSC’s første større aktion og må regnes for en drømmestart på en forening, der blev stiftet i slutningen af 2009.

Lars  Hedegaard udtaler som formand for Trykkefrihedsselskabet og  International Free Press Society:

“Jeg er både glad og imponeret over den indsats, som vores nystiftede canadiske søsterorganisation har gjort på så kort tid. Hermed har vore canadiske venner sat et eksempel,  som jeg håber vil inspirere ytringsfrihedens forkæmpere i andre lande til selv at gå i gang. Det skal ikke skorte på støtte i form af råd og dåd fra vores paraplyorganisation, Det Internationale  Trykkefrihedsselskab, eller fra det danske Trykkefrihedsselskab.”

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg